Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ČEPS v prvním čtvrtletí 2021: zisk 1,5 miliardy Kč

31. 5. 2021 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS v prvním čtvrtletí roku 2021 vykázala zisk 1,5 miliardy Kč, tedy o 189 mil. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Po odečtení výnosů a ve stejné míře i nákladů za objem přenesené energie v rámci evropských propojených trhů – tzv. MC shippingu a couplingu – společnosti meziročně poklesly výnosy i náklady. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo přeneseno celkem 17 780,5 GWh elektrické energie.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první čtvrtletí 2021 činily 8 718,3 mil. Kč, tedy meziročně o 1 295,3 mil. Kč více. Významný vliv na růst výnosů a ve stejné výši i nákladů měl MC shipping a coupling. Výnosy společnosti po odečtení MC shippingu a couplingu dosáhly hodnoty 4 290,1 mil. Kč, tedy o 51,1 mil. Kč méně v meziročním srovnání.

Náklady celkem bez daně z příjmu dosáhly ve sledovaném období výše 7 264,8 mil. V porovnání se sledovaným obdobím minulého roku jde o nárůst o 1 106,4 mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména nárůst nákladů (i výnosů) na MC shipping a coupling – po odečtení MC shippingu a couplingu dosáhly náklady před zdaněním výše 2 836,6 mil. Kč, což je v meziročním srovnání o 240 mil. Kč méně. Z toho tvoří proměnné náklady 65,7 %, stálé provozní náklady 32,2 % a finanční náklady 2,1 %.

„I přes růst výnosů za systémové služby o 275,2 mil. Kč došlo k celkovému meziročnímu poklesu výnosů, a to kvůli nižším výnosům za přenosové služby a ostatní licencované služby. Naopak v nákladech se podařilo meziročně uspořit 240 mil. Kč, a to zejména v proměnných nákladech,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS pokračovala v rozsáhlém rozvoji přenosové soustavy. „V prvním čtvrtletí letošního roku probíhala mimo jiné modernizace 400kV vedení V401 Týnec nad Labem – Krasíkov, rekonstrukce rozvoden Kočín či Prosenice nebo rozšíření rozvodny Výškov,“ dodává Martin Durčák.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.

Tiskové materiály ČEPS, a. s.