Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 12. 2. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Osvětlení interiérů
Interiér roku 2020 – kanceláře v době home office
PROLICHT CZECH splnil představy architekta o osvětlení rezidence Obecní dvůr na Starém Městě pražském

Svítidla a světelné přístroje
Covid 19 – jsou vůbec v této době nějaké novinky u výrobců svítidel?
Osvětlovací systémy společnosti STEINEL 

ČEPS v prvním čtvrtletí 2020 vykázala zisk 1,3 miliardy Kč

4. 6. 2020 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS v prvním čtvrtletí roku 2020 hospodařila se ziskem ve výši 1,3 miliardy Kč. Meziročně vzrostly celkové tržby z prodeje licencovaných činností, naopak pandemie přinesla vyšší náklady na nákup služeb výkonové rovnováhy. Investiční akce pokračovaly i v době nouzového stavu, do rozvoje soustavy ČEPS v prvním čtvrtletí vložila téměř 590 miliónů korun.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první čtvrtletí 2020 činily 7 423 mil. Kč, tedy o 975,5 mil. Kč více v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Významný vliv na růst výnosů a ve stejné výši i nákladů měl objem přenesené energie v rámci propojených trhů (tzv. MC shipping). V dopadu na hospodářský výsledek společnosti tak byla tato činnost neutrální. Výnosy společnosti po odečtení MC shippingu dosáhly hodnoty 4 341,2 mil. Kč, tedy o 272,5 mil. Kč více v porovnání se stejným obdobím roku 2019.

Na celkovém objemu výnosů se po odečtení MC shippingu z 98,4 procenta podílely tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy, jako jsou tržby za rezervaci kapacity a použití sítí, tržby za systémové služby včetně vyrovnání systémových služeb od OTE a ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Aukční proces zůstává pro rok 2020 bez zásadních procedurálních změn.

V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo přeneseno celkem 17 859,0 GWh (objem energie na výstupu z PS). Objem přenesené energie je ovlivňován spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky či mimořádné události v přenosové soustavě.

Náklady celkem bez daně z příjmu dosáhly ve sledovaném období výše 6 158,4 mil. Po odečtení MC shippingu dosáhly náklady před zdaněním výše 3 076,6 mil. Kč. Proměnné náklady přitom tvořily 70,3 procenta, stálé provozní náklady 28,9 procenta a finanční náklady 0,8 procenta. „Vliv na výši nákladů měla rovněž pandemie COVID-19. Přinesla pokles spotřeby elektrické energie až o 15 procent, vysokou výrobu z obnovitelných zdrojů v EU a s tím související vyšší náklady na nákup služeb výkonové rovnováhy,“ dodává Martin Durčák.

V prvním čtvrtletí 2020 pokračoval rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy tak, aby byla připravena na rostoucí nároky v měnícím se energetickém sektoru. Vlivem pandemie došlo pouze k částečnému nebo dočasnému pozastavení některých investičních akcí, což bylo způsobeno nemožností zahraničních specialistů přicestovat do ČR. Dokončení daných milníků investičního programu pro rok 2020 je však očekáváno podle harmonogramu. Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ČEPS v prvním čtvrtletí letošního roku vynaložila 588,7 mil. Kč.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.