Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

ČEPS v prvním čtvrtletí 2020 vykázala zisk 1,3 miliardy Kč

4. 6. 2020 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS v prvním čtvrtletí roku 2020 hospodařila se ziskem ve výši 1,3 miliardy Kč. Meziročně vzrostly celkové tržby z prodeje licencovaných činností, naopak pandemie přinesla vyšší náklady na nákup služeb výkonové rovnováhy. Investiční akce pokračovaly i v době nouzového stavu, do rozvoje soustavy ČEPS v prvním čtvrtletí vložila téměř 590 miliónů korun.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první čtvrtletí 2020 činily 7 423 mil. Kč, tedy o 975,5 mil. Kč více v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Významný vliv na růst výnosů a ve stejné výši i nákladů měl objem přenesené energie v rámci propojených trhů (tzv. MC shipping). V dopadu na hospodářský výsledek společnosti tak byla tato činnost neutrální. Výnosy společnosti po odečtení MC shippingu dosáhly hodnoty 4 341,2 mil. Kč, tedy o 272,5 mil. Kč více v porovnání se stejným obdobím roku 2019.

Na celkovém objemu výnosů se po odečtení MC shippingu z 98,4 procenta podílely tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy, jako jsou tržby za rezervaci kapacity a použití sítí, tržby za systémové služby včetně vyrovnání systémových služeb od OTE a ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Aukční proces zůstává pro rok 2020 bez zásadních procedurálních změn.

V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo přeneseno celkem 17 859,0 GWh (objem energie na výstupu z PS). Objem přenesené energie je ovlivňován spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky či mimořádné události v přenosové soustavě.

Náklady celkem bez daně z příjmu dosáhly ve sledovaném období výše 6 158,4 mil. Po odečtení MC shippingu dosáhly náklady před zdaněním výše 3 076,6 mil. Kč. Proměnné náklady přitom tvořily 70,3 procenta, stálé provozní náklady 28,9 procenta a finanční náklady 0,8 procenta. „Vliv na výši nákladů měla rovněž pandemie COVID-19. Přinesla pokles spotřeby elektrické energie až o 15 procent, vysokou výrobu z obnovitelných zdrojů v EU a s tím související vyšší náklady na nákup služeb výkonové rovnováhy,“ dodává Martin Durčák.

V prvním čtvrtletí 2020 pokračoval rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy tak, aby byla připravena na rostoucí nároky v měnícím se energetickém sektoru. Vlivem pandemie došlo pouze k částečnému nebo dočasnému pozastavení některých investičních akcí, což bylo způsobeno nemožností zahraničních specialistů přicestovat do ČR. Dokončení daných milníků investičního programu pro rok 2020 je však očekáváno podle harmonogramu. Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ČEPS v prvním čtvrtletí letošního roku vynaložila 588,7 mil. Kč.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.