Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ČEPS upravila Kodex, do řízení soustavy se budou moci zapojit nové subjekty

30. 11. 2020 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Společnost ČEPS upravila Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) v části II. Umožní tak uplatnění nových technologií a dodavatelů na trhu služeb výkonové rovnováhy. Změny již byly schváleny Energetickým regulačním úřadem, většina z nich vstoupí v platnost na začátku příštího roku.

Mezi nejvýznamnější změny na trhu se službami výkonové rovnováhy (SVR), které v podobě upraveného Kodexu PS vstoupí v platnost 1. ledna 2021, patří zavedení integrovaného agregátora, další využití technologie bateriových systémů akumulace energie, konkrétně v režimu stand-alone, snížení kodexových minim pro poskytování SVR ze současných 3 a 10 MW potřebného minimálního výkonu na hranici 1 MW a nabízení volných nabídek (vysvětlení ve Slovníčku pojmů na konci zprávy).

„Energetika se postupně mění v bezemisní a decentralizovanou a ČEPS se na tuto změnu intenzivně připravuje, mimo jiné v oblasti řízení soustavy. Nová úprava Kodexu PS přispěje k rozšíření portfolia dodavatelů služeb výkonové rovnováhy, což by mělo mít do budoucna pozitivní dopad i na spotřebitele elektřiny,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a. s., pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

Nová verze Kodexu PS obsahuje také několik úprav s účinností od 1. 4. 2022. Týkají se především zavedení standardních produktů SVR pro přeshraniční sdílení regulační energie (viz Slovníček pojmů).

Zapojení nových technologií do poskytování SVR společnost ČEPS zároveň dlouhodobě testuje prostřednictvím řady inovačních projektů.

 

Slovníček pojmů

Kodex PS: Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) obsahují informace pro účastníky trhu a minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro připojení a užívání přenosové soustavy.

Služby výkonové rovnováhy (SVR): Pomocí SVR společnost ČEPS udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je předpokladem fungování celé elektrizační soustavy.

Integrovaný agregátor: subjekt, který využívá flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. Současně má za tyto výrobce/spotřebitele odpovědnost za odchylku.

Bateriové systémy akumulace energie v režimu stand-alone: samostatně stojící velké bateriové systémy, které se dokážou na povel z dispečinku nabíjet či vybíjet, a tedy vlastně spotřebovávat či „vyrábět“ elektřinu.

Snížení kodexových minim pro poskytování SVR v praxi znamená, že se budou moci certifikovat zařízení s nižším výkonem a následně se účastnit elektronických výběrových řízení na poskytování SVR.

Nabízení volných nabídek: Certifikovaní poskytovatelé SVR budou mít možnost nabízet regulační energii, i když neuspějí ve výběrovém řízení na rezervaci SVR.

Standardní produkty SVR: K tomu, aby bylo možné přeshraničně vyměňovat regulační energii, je nutné zavést standardní produkty regulační energie, které budou u všech provozovatelů přenosových soustav stejné. Tyto produkty mají na rozdíl od těch využívaných v současnosti kratší dobu náběhu (resp. dodání).

Tiskové materiály ČEPS