Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

CEM BUSINESS – jedinečný nástroj pro komplexní správu lokálních distribučních soustav

19. 10. 2020 | Mgr. Alice Nemčok | SOFTLINK, s. r. o. | www.softlink.cz

Softwarová aplikace CEM BUSINESS je využívána celou řadou zákazníků, kteří potřebují mít podrobný přehled o spotřebách a precizně rozúčtovat náklady na své nájemce, a to jak náklady na energie, tak jakékoli další náklady spojené s provozem jejich objektu.

Část 1. Měření a tarifikace

Softwarová aplikace CEM BUSINESS je využívána celou řadou zákazníků, kteří potřebují mít podrobný přehled o spotřebách a precizně rozúčtovat náklady na své nájemce, a to jak náklady na energie, tak jakékoli další náklady spojené s provozem jejich objektu. Typicky se jedná o obchodní centra, administrativní budovy, logistické parky nebo průmyslové areály, ať už jsou osazené HW pro on-line monitoring spotřeb, nebo využívají možnost zadávat odečty ručně.

Již od poloviny roku 2018 disponuje tato aplikace novými nástroji pro provozovatele lokálních distribučních soustav (dále jen LDS), a přináší tak unikátní propojení on- -line měření elektřiny (nebo plynu), tarifikace a fakturace, výkaznictví na OTE a monitoringu provozu. V tomto článku se zaměříme na dvě funkce – měření a tarifikaci.


Obr. 1. Nastavení tarifu

1. Měření spotřeby elektrické energie

Měření elektřiny je zajištěno rádiovou komunikací s využitím zařízení wacoSystem. Tato technika je kompatibilní s průmyslovými standardy jak po stránce rozhraní rádiové sítě (WACO, MBUS, SIGFOX, LoRa, NarrowBand), tak z hlediska rozhraní měřičů a senzorů (RS-485, RS-232, MOBUS, MODBUS, IEC62056, pulzy, snímání analogových veličin). Instalace HW prvků je poměrně rychlá a nenáročná na čas. Dálkové odečítání stavu elektroměrů v současné době plně podporuje odečítání měřidel v rozsahu měření typu C, měření typu B i měření typu A (podle vyhlášky č. 476/2012 Sb.).

Dálkové odečítání senzorů fyzikálních veličin (teploty, napětí, proudu atd.) je plně funkční pro integrovaná čidla wacoSystem, nebo pro čidla se standardizovaným analogovým výstupem. Dálkové odečítání binárních čidel (tj. čidel typu on/off) je plně funkční i pro externí čidla (dveřní kontakty, ochranné kontakty, signalizační kontakty jističů a stykačů, detektory napětí apod.).

Obr. 2. Nastavení položky tarifu – jističe
Obr. 2. Nastavení položky tarifu – jističe

2. Tarifikace

Tarifikace, to znamená výpočet ceny za dodávku elektřiny, plynu, tepla nebo vody, probíhá na základě položkového ceníku. Výstupem je podrobné vyúčtování ceny po jednotlivých položkách včetně možnosti vygenerovat kompletní fakturu – daňový doklad.

Nástroje fakturace se neustále rozšiřují tak, aby pokryly veškeré účetní potřeby – např. bez záloh, nedaňové zálohy, daňové zálohy, přenesení daňové povinnosti apod.

Tarifikace odběru elektrické energie a generování vyúčtování podle platné legislativy zahrnuje i tarifikaci „pokutových“ položek za překročení rezervované kapacity a příkonu, popř. za překročení účiníku při tarifikaci velkoodběrů. Celá koncepce modulu tarifikace přináší provozovateli LDS celou řadu výhod. Jmenujme ty nejdůležitější:
– flexibilní systém nastavování tarifů – správce si může naklikat svůj tarif v libovolné struktuře, libovolně pojmenovat jeho položky,
– definice položek tarifu umožňuje mimo obvyklého schématu cena = proměnná sazba provádět isložitější početní operace implementací výpočtu podle vzorců,
– systém umožňuje nastavit i takové položky tarifu, které se neúčtují, nebo se nezobrazují ve vyúčtování. Mohou sloužit kupříkladu pro dílčí výpočet (jako podklad pro výpočet jiných položek) nebo pro analytické účely provozovatele LDS,
– podporuje zákonem stanovené položky podle cenových rozhodnutí ERÚ,
– lze kopírovat tarify nebo je hromadně upravovat,
– tarify a sazebníky k tarifům mají nastavenou časovou platnost, což v případě potřeby umožní zpětně přepočítat faktury s použitím tarifů a sazebníků platných pro dané období (nebo přípravu a zavedení nových tarifů předem, před dobou jejich platnosti),
– tarify lze hromadně přidělovat, měnit a ukončovat jejich platnost,
– distribuční a prodejní tarify jsou vzájemně odděleny,
– lze vyúčtovat libovolně dlouhé zúčtovací období (s přesností na jeden den),
– systém podporuje změnu měřidla, sazebníku i tarifu v průběhu zúčtovacího období.

Obr. 3. Hromadné přecenění vybraných systémových položekObr. 3. Hromadné přecenění vybraných systémových položek

Výhodou je v některých případech i možnost kombinovat tarifikaci elektřiny s poměrovým rozúčtováním nejenom elektřiny, ale i jiných energií a médií. Systém CEM podporuje vyúčtování metodou tarifikace (zpoplatnění podle smluvních tarifů), i všechny běžně používané metody poměrového rozúčtování a přímé fakturace. Všechny výše uvedené funkce systému jsou vzájemně provázané, všechny metody vyúčtování lze vzájemně kombinovat. Tato možnost je využívána provozovateli LDS v případech, kdy jsou zároveň provozovateli objektu.

V dalším dílu (v ELEKTRO č. 12/2020) přineseme rozsáhlou kapitolu týkající se vykazování spotřeby elektřiny (nebo plynu), provozní podpory LDS a zákaznického portálu, který je od 1. 1. 2020 mandatorní součástí provozu.

Případné dotazy zodpoví Ing. Kohoutek na tel.: +420 602 314 479. Více informací lze nalézt na webu: www.softlink.cz.

 

(pokračování)

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021