Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Časová relé firmy TELE – Haase

15. 9. 2020 | KUČERA – Spínací technika, s. r. o. | www.spinacitechnika.cz

Správné časování je základem jakékoli technické činnosti, když je potřeba rozhodnout o akci, zkrátit či prodloužit impulz, zpomalit či urychlit průběh, překlenout přechodový děj atd. Relativně jednoduchým technickým prostředkem pro jeho zajištění jsou časová relé.

Správné časování je základem jakékoli technické činnosti, když je potřeba rozhodnout o akci, zkrátit či prodloužit impulz, zpomalit či urychlit průběh, překlenout přechodový děj atd. Relativně jednoduchým technickým prostředkem pro jeho zajištění jsou časová relé. Pro tuto činnost jsou relé vybavena časovými funkcemi, zpravidla více v jednom relé, umožňujícími patřičně reagovat na vnější signály. Výběr vhodného souboru funkcí, jedno z kritérií vhodnosti relé, je dán požadavky a zkušenostmi z praxe. Těchto zkušeností má firma TELE-Haase vice než dostatečně, protože vývojem a výrobou elektronických časových relé se zabývá již od roku 1963 a stále představuje technickou špičku v tomto oboru. Jejím nejnovějším počinem je ucelená řada časových relé VEO v kompaktním robustním provedení se zvýšenou odolností (mechanicky, teplotně do 60 ºC, elektricky do 6 kV). Pro tato relé vyvinula firma TELE-Haase vlastní zdroj UNI napájení 12 – 240 V AC/DC s vysokou účinností a třetinovou spotřebou než je obvyklé. Při zvýšení výkonu došlo současně k zásadní redukci generace vlastního tepla, což má pozitivní vliv na spolehlivost a životnost relé a přínos pro klimatizaci a odvětrání skříní. Ke komfortu obsluhy přispívají zapuštěné potenciometry a indikační LED se zvýšenou intenzitou a sníženou spotřebou. Hlavním reprezentanty této řady je relé V2ZM10 se souborem deseti funkcí, ale např. i V2ZA10 s funkcemi při ztrátě napájecího napětí. Podrobnější popis je uveden na stránkách firmy.

KUČERA – Spínací technika, s. r. o., Bořitov, Nám. U Václava 8, 679 21 Černá Hora,
tel.: +420 516 437 572, e-mail: office@spinacitechnika.cz, www.spinacitechnika.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021