Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Časová relé firmy TELE – Haase

15. 9. 2020 | KUČERA – Spínací technika, s. r. o. | www.spinacitechnika.cz

Správné časování je základem jakékoli technické činnosti, když je potřeba rozhodnout o akci, zkrátit či prodloužit impulz, zpomalit či urychlit průběh, překlenout přechodový děj atd. Relativně jednoduchým technickým prostředkem pro jeho zajištění jsou časová relé.

Správné časování je základem jakékoli technické činnosti, když je potřeba rozhodnout o akci, zkrátit či prodloužit impulz, zpomalit či urychlit průběh, překlenout přechodový děj atd. Relativně jednoduchým technickým prostředkem pro jeho zajištění jsou časová relé. Pro tuto činnost jsou relé vybavena časovými funkcemi, zpravidla více v jednom relé, umožňujícími patřičně reagovat na vnější signály. Výběr vhodného souboru funkcí, jedno z kritérií vhodnosti relé, je dán požadavky a zkušenostmi z praxe. Těchto zkušeností má firma TELE-Haase vice než dostatečně, protože vývojem a výrobou elektronických časových relé se zabývá již od roku 1963 a stále představuje technickou špičku v tomto oboru. Jejím nejnovějším počinem je ucelená řada časových relé VEO v kompaktním robustním provedení se zvýšenou odolností (mechanicky, teplotně do 60 ºC, elektricky do 6 kV). Pro tato relé vyvinula firma TELE-Haase vlastní zdroj UNI napájení 12 – 240 V AC/DC s vysokou účinností a třetinovou spotřebou než je obvyklé. Při zvýšení výkonu došlo současně k zásadní redukci generace vlastního tepla, což má pozitivní vliv na spolehlivost a životnost relé a přínos pro klimatizaci a odvětrání skříní. Ke komfortu obsluhy přispívají zapuštěné potenciometry a indikační LED se zvýšenou intenzitou a sníženou spotřebou. Hlavním reprezentanty této řady je relé V2ZM10 se souborem deseti funkcí, ale např. i V2ZA10 s funkcemi při ztrátě napájecího napětí. Podrobnější popis je uveden na stránkách firmy.

KUČERA – Spínací technika, s. r. o., Bořitov, Nám. U Václava 8, 679 21 Černá Hora,
tel.: +420 516 437 572, e-mail: office@spinacitechnika.cz, www.spinacitechnika.cz