Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Budoucnost energie je v jejím úložišti

3. 9. 2018 | Danfoss Drives | www.drives.danfoss.cz

Globální energetické nároky rostou exponenciálně a cest k jejich pokrytí je mnoho. Celý svět proto postupně – ale překvapivě rychle – začíná využívat různé zdroje energie. Přecházíme z fosilních paliv, jako je ropa nebo uhlí, přes přírodní paliva a nukleární energii stále více na obnovitelné zdroje, které závisí na rozmarech počasí. To znamená, že musíme stále častěji překonávat překážky související s nevyváženou poptávkou a dodávkou energie.

Do roku 2035 se očekává zvýšení spotřeby energie dokonce o jednu třetinu a my musíme čelit výzvě ve formě potřeby pokrýt takovou poptávku – my však na své straně máme ty nejlepší technologie generování, distribuce a účinnosti spotřeby energie. Řešení, která potřebujeme, již dnes existují – a budou mít obrovský potenciál, pokud implementujeme technologie úspory energie: 63 % potenciální úspory energie se nachází v oblastech průmyslu a stavitelství a 90 % budov v EU dosud nebylo renovováno pro energetickou úsporu. Zároveň je doloženo, že HDP roste meziročně o 1 % v přímém důsledku zavádění opatření na úsporu energie.

Hybridní řešení poskytují potřebnou flexibilitu

Hybridizace ve formě úložiště energie je jednou z předních nových technologií a rychle se z ní stává obrovský trend. Úložiště energie nabízí flexibilní řešení, jak vyrovnávat kolísání mezi spotřebou a dodávkou energie, tlumit náhlé špičky v zátěži a překlenovat výpadky dodávky.

Pomocí hraničních technologií a služeb sítě mohou zákazníci v budoucím energetickém systému elektřinu vytvářet, spotřebovávat, ukládat a prodávat.


DC/DC převodník připojený mezi DC a zásobníkem energie

Vytváření, spotřeba, ukládání a prodej

Pro zákazníky v budoucím energetickém systému znamená úložiště energie například řešení problému nepředvídatelných vlivů na obnovitelné zdroje energie (jako třeba počasí) a individuálních potřeb jednotlivých zákazníků (změny ve špičkových odběrech). A právě zde přichází na řadu hybridizace.

Stručný pohled na hybridizaci

Podle jednoduché a relativně široké definice je hybridizace jakýkoli systém se dvěma či více zdroji energie, které spolupracují na splnění úkolu. Asi nejznámějším příkladem hybridní technologie v praxi jsou hybridní automobily, které kombinují spalovací nebo vznětový motor s elektrickým, a používají tak "hybridní" pohonný systém. Mezi výhody hybridizace v tomto případě patří úspora paliva, zvýšení výkonu a snížení emisí. 

Hybridní řešení se používají především z těchto důvodů:

 • Snížení nebo odložení kapitálových nákladů (CAPEX) 
 • Zabránění naddimenzování systému 
 • Odložení investice do infrastruktury 
 • Pomoc pro lokální výrobu energie 
 • Zabránění energetické nestabilitě 
 • Pomoc při začlenění obnovitelných zdrojů energie do infrastruktury sítě
  (V situacích s přebytkem dodávané energie může hybridní systém energii přesměrovat do úložiště. Při vysoké poptávce pak úložné médium může sloužit jako dodatečný zdroj energie.)
 • Snížení provozních nákladů (OPEX) 
 • Zlepšení účinnosti systému 
 • Zvýšení dostupnosti systému
  (Hybridní systémy mohou zvýšit účinnost systému a zabránit výpadkům napájení způsobeným potížemi s kvalitou sítě.)
 • Snížení doby prostoje posílením robustnosti systému v případě potíží s kvalitou sítě.

Klíčové výhody úložiště energie

Očekává se, že výrazný růst hybridizace systémů bude dále pokračovat v pozemním i vodním průmyslu a v obchodním sektoru, zejména díky snížení cen baterií a zvýšení energetické hustoty.

Chcete-li svůj provoz hybridizovat, Danfoss Drives vám pomůže do systému začlenit úložiště energie. Poskytujeme osobní podporu i další zdroje a prostředky, které vám pomohou lépe pochopit, kde by hybridizace byla relevantní pro vaše vlastní aplikace. Rádi vás například uvítáme na našich webinářích.

Ukázky toho, jak mohou být systémy uspořádány. Velikost a uspořádání každého hybridního systému se velmi liší v závislosti na aplikaci.

Úložiště energie přímo připojené k síti AC pomocí konvertoru sítě
Úložiště energie přímo připojené k síti AC pomocí konvertoru sítě

Řešení úložiště energie Danfoss Drives

Úložiště energie se často označuje za klíčový prvek, který umožňuje integrovat obnovitelnou energii do systémů pro vytváření elektřiny. Danfoss rozšiřuje svou nabídku řešení tvorby a ukládání energie, která se zaměřují i na optimalizaci spotřeby energie. Pokud se stroje nebo i celé procesy vybaví systémy na ukládání energie, lze výrazně zvýšit kvalitu elektřiny, výkon i celkovou účinnost.

Díky budoucímu energetickému systému síť získá další funkce a bude podporovat mnoho zákaznických technologií. Danfoss Drives nabízí produkty, technická a testovací řešení pro úložiště energie v různých hybridních aplikacích – například vyrovnávání zátěžových špiček, možnost startu ze tmy, záložní energie a časový posun v nejrůznějších průmyslových odvětvích:

Integrace obnovitelných zdrojů energie

 • Předpověď výroby energie
 • Tlumení špiček
 • Časový posun výroby

Stabilita sítě – doplňkové služby

 • Regulace frekvence / emulace netečnosti
 • Točivé rezervy
 • Možnost přetížení / posílení
 • Rychlý start/reakce

Sítě

 • Kompenzace výkonnostní špičky na úrovni měníren
 • Záložní napájení v případě výpadků

Účinnost

 • Optimalizace výroby energie ve spolupráci s dieselovými nebo LNG agregáty
 • Optimalizace spotřeby zátěží v přímořském prostředí
 • Čistá energie v přístavech

Ekologie

 • Čistá energie v přístavech
 • Časový posun, integrace obnovitelných zdrojů energie

Dostupnost elektřiny

 • Nepřerušovaný zdroj elektřiny pro telekomunikace, letiště a nemocnice

Stavebnictví a těžební průmysl

 • Lokální zdroj energie, obvykle dieselové agregáty, optimalizace provozu s bateriemi
 • Hybridizace strojů 

Chcete-li svůj provoz hybridizovat, Danfoss Drives vám pomůže do systému začlenit úložiště energie. Pro více informací kontaktujte: Adam Blažek, e-mail: adam.blazek@danfoss.com; tel. +420 777 109 146.

Zdroj: Danfoss Drives
www.drives.danfoss.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021