Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

BLITZDUCTORconnect

12. 10. 2020 | Dehn, s. r. o. | www.dehn.cz

Jde o svodič přepětí a bleskového proudu vyráběný ve dvou základních verzích a to jako kompaktní jednodílný model, nebo jako dvoudílný, kdy je do základového dílu vložen modul obsahující všechny komponenty svodiče.

BLITZDUCTORconnectJde o svodič přepětí a bleskového proudu vyráběný ve dvou základních verzích a to jako kompaktní jednodílný model, nebo jako dvoudílný, kdy je do základového dílu vložen modul obsahující všechny komponenty svodiče.

Svodič je široký 6 mm a má vzhled řadové svorky. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami lze snadno uvolnit pomocí integrovaného tlačítka. Svorky jsou osazeny v těle pod úhlem 45°, instalaci vodičů zvládne každý elektrotechnik. Do svorky lze upevnit vodiče o průřezu až 2,5 mm2 . Pro kontrolu svodiče a měření v obvodech jsou vedle každé svorky umístěné měřicí zdířky pro snadný a bezpečný přístup k vodičům. Pokud dojde k přetížení svodiče, nedojde k přerušení signálu. Vyjímání modulu z patice je jednoduché a vytažení konkrétního modulu z řady svodičů je díky systému úchopů secR možné prsty, bez použití nástrojů. LifeCheck je systém predikce stavu svodiče a včasné upozornění na možný problém v budoucnosti. Díky technologii dojde k upozornění uživatele v předstihu, že se blíží konec životnosti svodiče, signalizovaným mechanickým terčíkem na svodiči. Na první pohled je i u vypnutého zařízení po otevření rozváděče patrné, kde je problém. Díky chytré konstrukci stavového terčíku lze najednou sledovat stav až 50 svodičů v jedné řadě jednoduchou světelnou závorou. Signalizační set obsahuje diodu, která svítí řadou svodičů jejich otvory. Na konci řady je umístěn prvek s odražečem, který paprsek pošle řadou druhých otvorů zpět do přijímače. Pokud dojde k vybavení terčíku, je paprsek přerušen a tento stav vyhodnocen přijímačem. Díky identickým rozměrům dvoudílného provedení a kompaktního je systém identický pro obě provedení.


DEHN, s. r. o., Pod Višňovkou 1661/33 140 00, Praha 4-Krč,
tel.: +420 222 998 882, e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz