Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Bezpečný způsob testování bakteriálních senzorů

7. 4. 2021 | MIT | www.mit.edu

V posledních letech byla vědecká komunita svědkem vývoje mnoha druhů kmenových buněk, které lze použít jako senzory k detekci látek znečišťujících životní prostředí, kupříkladu těžkých kovů. Po umístění do přírodního prostředí dokáží takto upravené senzory sledovat průběžné změny polutantů v obsáhlé geografické oblasti.

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní nalezli způsob bezpečnějšího rozmísťování bakteriálních senzorů jejich zapouzdřením do tuhého hydrogelu, který brání unikání bakterií do okolního prostředí a potenciálnímu šíření modifikovaných genů do ostatních organismů. V rámci prvních pokusů otestoval vědecký tým účinnost hydrogelového obalu obsahujícího bakterie E. coli k detekci kadmia ve vodě. Pozitivní výsledky přinesl rovněž test izolace bakterií od ostatních organismů. Tvrdá schránka současně chrání senzory před vlivy okolního prostředí.

Environmentální senzory

Hydrogelové kuličky vytvořené pro účely studie o průměru 5 mm pojmou až 1 miliardu bakteriálních buněk. Funkčnost techniky zapouzdřovaní byla prokázána také u rozdílného kmene E. coli, který byl navržen tak, aby byl závislý na umělé molekule – aminokyselině, která se nevyskytuje v přírodě.

Celý článek na MIT

Image Credit: Christine Daniloff, MIT

-jk-