Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Bezpečný způsob testování bakteriálních senzorů

7. 4. 2021 | MIT | www.mit.edu

V posledních letech byla vědecká komunita svědkem vývoje mnoha druhů kmenových buněk, které lze použít jako senzory k detekci látek znečišťujících životní prostředí, kupříkladu těžkých kovů. Po umístění do přírodního prostředí dokáží takto upravené senzory sledovat průběžné změny polutantů v obsáhlé geografické oblasti.

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní nalezli způsob bezpečnějšího rozmísťování bakteriálních senzorů jejich zapouzdřením do tuhého hydrogelu, který brání unikání bakterií do okolního prostředí a potenciálnímu šíření modifikovaných genů do ostatních organismů. V rámci prvních pokusů otestoval vědecký tým účinnost hydrogelového obalu obsahujícího bakterie E. coli k detekci kadmia ve vodě. Pozitivní výsledky přinesl rovněž test izolace bakterií od ostatních organismů. Tvrdá schránka současně chrání senzory před vlivy okolního prostředí.

Environmentální senzory

Hydrogelové kuličky vytvořené pro účely studie o průměru 5 mm pojmou až 1 miliardu bakteriálních buněk. Funkčnost techniky zapouzdřovaní byla prokázána také u rozdílného kmene E. coli, který byl navržen tak, aby byl závislý na umělé molekule – aminokyselině, která se nevyskytuje v přírodě.

Celý článek na MIT

Image Credit: Christine Daniloff, MIT

-jk-