Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Bezpečný způsob testování bakteriálních senzorů

7. 4. 2021 | MIT | www.mit.edu

V posledních letech byla vědecká komunita svědkem vývoje mnoha druhů kmenových buněk, které lze použít jako senzory k detekci látek znečišťujících životní prostředí, kupříkladu těžkých kovů. Po umístění do přírodního prostředí dokáží takto upravené senzory sledovat průběžné změny polutantů v obsáhlé geografické oblasti.

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní nalezli způsob bezpečnějšího rozmísťování bakteriálních senzorů jejich zapouzdřením do tuhého hydrogelu, který brání unikání bakterií do okolního prostředí a potenciálnímu šíření modifikovaných genů do ostatních organismů. V rámci prvních pokusů otestoval vědecký tým účinnost hydrogelového obalu obsahujícího bakterie E. coli k detekci kadmia ve vodě. Pozitivní výsledky přinesl rovněž test izolace bakterií od ostatních organismů. Tvrdá schránka současně chrání senzory před vlivy okolního prostředí.

Environmentální senzory

Hydrogelové kuličky vytvořené pro účely studie o průměru 5 mm pojmou až 1 miliardu bakteriálních buněk. Funkčnost techniky zapouzdřovaní byla prokázána také u rozdílného kmene E. coli, který byl navržen tak, aby byl závislý na umělé molekule – aminokyselině, která se nevyskytuje v přírodě.

Celý článek na MIT

Image Credit: Christine Daniloff, MIT

-jk-