Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Automatické přepínání zdrojů (APZ) – Osvědčená a léty prověřená koncepce

4. 11. 2020 | Schneider Electric CZ | www.se.com/cz

Jednotky APZ umožňují přepínání zdrojů v automatickém nebo ručním režimu. Díky programovatelnému automatu, který tvoří základ řídící logiky, je možné definovat požadované funkce na základě místních provozních podmínek.

Navržené řešení představuje dodávku rozváděčového montážního roštu s jednotkou APZ, která se instaluje do stávajícího rozváděčového pole. V případě potřeby lze jednotku dodat instalovanou do samostatného nástěnného rozváděče. Dodávka obsahuje i vstup pro samostatné STOP tlačítko nouzového vypnutí. Vizualizace stavů a volba ručního a automatického ovládání jednotlivých jisticích prvků je zajištěna tlačítky, ovládači a signálkami na čelním panelu rozváděčového pole. Jednotky APZ lze definovat na ovládání různého počtu jističů na vývodech zdrojů a podélných spojkách. Vizualizaci a ovládání jednotky APZ je možné nadefinovat rovněž prostřednictvím zobrazovacího a ovládacího panelu Magelis.


Jednotky APZ jsou řešením pro různé varianty napájení

Otevřený systém
• Možnost definice vlastních programů.
• Snadná možnost budoucích SW nebo HW úprav v souladu s provozními požadavky.
• Jednoduchá náhrada komponentů po uplynutí jejich životnosti.
• Jednotku APZ lze dodat na několika typech montážních roštů tak, aby byla usnadněna montáž do různých velikostí rozváděčových polí.
• Jednotku APZ lze dodat v samostatném nástěnném rozváděči.
• Sestavu ovládaných přístrojů lze kombinovat z různých typů jističů (Compact, Masterpact) a jejich provedení (pevné/výsuvné).

  

Princip činnosti APZ
• Řídicí část APZ monitoruje stav napětí na jednotlivých přívodech a podle předem definované logiky přepíná přívody mezi sebou.
• Systém lze používat v ručním i automatickém režimu.
• Indikace stavů je standardně zajištěna signálkami, ale systém lze variantně dodat i se zobrazovacím a ovládacím panelem Magelis.
• Systém zaručuje elektrické blokování proti současného připojení zdrojů (s výjimkou soustav s požadavkem na paralelní chod transformátorů).
• Systém lze naprogramovat pro automatické odhazování nebo připojování zátěže.
• Systém může být autonomní s vlastní UPS nebo být napojen na podnikovou zálohovanou síť.

Další možnosti ovládacích sestav APZ naleznete zde.

Obr. Obslužný (vizualizační) terminálObslužný (vizualizační) terminál

Soustava APZ se dodává v následujícím složení:

Jističe nebo odpínače NN Schneider Electric – Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX
Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX mají pro správnou funkci soustavy APZ předdefinovaný typ a počet pomocných kontaktů (OF, SDE) a ovládacích napěťových spouští (MX, XF). Zároveň musí obsahovat příslušenství pro dálkového ovládání. Ostatní parametry jističů jsou volitelné (typ řídicí jednotky spouští, pevné nebo výsuvné provedení, jmenovitý proud…).
Montážní panel s řídicí částí APZ
Soustava je poskládána, naprogramována a otestována tak, aby byla zaručena správnost fungování soustavy okamžitě po jejím zapojení dle dodaného návodu.
Motorové jističe P25M
Slouží k jištění přívodů napětí před jističi NN (mezi transformátorem a jističem NN) do řídicí části APZ. Jističe P25M mají vysokou zkratovou odolnost (100 kA) a charakteristiku pro jištění přechodových dějů na cívkách a motoru střádače jističe NN. Jističe P25M se dodávají samostatně neboť jsou určeny k zamontování co nejblíže k bodu připojení u jističe NN.
Návod k obsluze, schéma zapojení ovládacích obvodů jednotky APZ k instalovaným jističům

Obr. Příklady řešení APZ
Příklady řešení APZ

Vybrané reference

 • HZS České Budějovice
 • Nemocnice Kladno
 • Synthos Kralupy nad Vltavou
 • ČEPS
 • Vítkovická nemocnice
 • Státní opera Praha
 • Lidl Olomouc
 • ÚJV Řez
 • a další ...

Co potřebujeme k vypracování návrhu nabídky 

 • V jednoduchých případech
  Jednopólové schéma instalace, definici požadovaných typů jističů, informaci o zálohovaném napájení, logiku spínání.
 • V složitějších případech
  Je Vám k dispozici bezplatná identifikaci zařízení pracovníkem Schneider Electric v místě instalace.

Požadavky a podklady zasílejte na email: milan.klimenda@se.com
Jakékoliv konzultace směrujte na telefonní číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda – Schneider Electric CZ

 

STÁHNĚTE SI PŘEHLEDOVOU PANORAMU APZ

Tiskové materiály Schneider Electric