Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Automatická identifikace s použitím čteček RFID firmy Elatec

12. 9. 2019 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. | www.tme.eu/cz/

Zařízení, která k identifikaci využívají rádiové frekvence (RFID – Radio Frequency Identification), nacházejí široké uplatnění ve skladové logistice, spedici nebo ve správě. Pro velký počet dostupných řešení a častou potřebu jejich integrace v jednotný, ucelený systém však jejich použití bývá složité a časově náročné. Řešení, která nabízí firma Elatec, umožňují omezit náklady a zkrátit dobu nezbytnou pro integraci nových řešení do již existujících systémů.

Obr. 1. Čtečka RFID – identifikace osoby kartou
Obr. 1. Čtečka RFID – identifikace osoby kartou

Řešení Auto ID se čtečkami RFID firmy Elatec

Dynamicky se rozvíjející trh systémů RFID a bezdrátové komunikace staví nové výzvy před výrobce hardwaru a integrátory řešení, kteří nabízejí výrobky Auto ID. Nezávisle na oblasti použití je nejdůležitější výběr vhodné technologie RFID používané k identifikaci na malou vzdálenost. Je to o to důležitější, že existuje mnoho různých standardů RFID, které mohou fungovat současně. Nezřídka se stává, že již využívané technologie RFID se liší standardem od nově zaváděného řešení. Příkladem takové situace může být kancelářská budova, ve které se používá technologie RFID pro kontrolu vstupu pracovníků. Může se stát, že jsou v budově instalovány tiskárny vybavené čtečkami RFID a je třeba zajistit systémově integrovaný přístup pracovníků k těmto tiskárnám. Předpokládejme, že čtečky použité v tiskárnách pracují v jiném standardu, než jaký je použit pro kontrolou vstupu. Taková situace nutí pracovníky používat dvě karty – jednu umožňující vstup na pracoviště a druhou k identifikaci u tiskárny. Univerzální čtečky a moduly RFID firmy Elatec eliminují toto nepohodlí tím, že poskytují podporu pro většinu technologií RFID využívaných nyní ve světě. Týká se to jak komunikace s využitím nízkých frekvencí (LF) v pásmu 125/134,2 kHz, tak i vysoké frekvence (HF) v pásmu 13,56 MHz.


Obr. 2. Čtečka RFID – anténní modul, typ TWN4 MULTITECH OEM PCB

Chytrý telefon místo bezdrátové karty

Kromě podpory většiny technologií RFID nejnovější čtečka na malou vzdálenost Elatec, typ TWN4 MultiTech 2 BLE (obr. 1), podporuje technologii NFC a Bluetooth Low Energy (BLE). Díky tomu lze při identifikaci vynechat karty RFID a místo nich použít tzv. chytrý telefon (smartphone). Čtečka obsluhuje nejběžnější modely, jako jsou zařízení iPhone a chytré telefony s operačními systémy Android a Windows.V příkladu kancelářské budovy umožňuje využití čteček Elatec vyhnout se problémům s identifikací u pracovníků, kteří si svou identifikační kartu zapomněli doma.

Rychlá konfigurace

Další velkou předností zařízení TWN4 MultiTech RFID je možnost jejich funkčnost automatizovat pomocí skriptů, které se spouštějí přímo v čtečkách. Skript lze podle potřeby změnit, aby čtečka mohla využívat jiný standard RFID. K modifikaci skriptu je možné využít bezdrátové rozhraní a konfigurační kartu TWN4. To je velká pomoc pro opraváře a techniky, kteří v případě potřeby neztrácejí čas demontáží integrovaných zařízení a mohou konfiguraci rychle a neinvazivně upravit.


Obr. 3. Čtečka RFID – anténa, pásmo 13,56 MHz, v katalogu TME:
T4BT-FB2BEL2; označení výrobce Elatec: TWN4 MULTITECH 2 HF

Zjištění technologie RFID

Ve scénářích přechodu od jednoho řešení k jinému je nezbytné zjistit, jaká technologie RFID se doposud používá, aby bylo možné navrhnout nové, optimální řešení. Běžně by proto bylo třeba zaslat dodavateli nebo integrátorovi kartu RFID používanou ve stávající aplikaci. Tento zdlouhavý proces již není nutný díky nástrojům pro analýzu technologie RFID, jako je TechTracer Lite, který nabízí Elatec. Analyzátor může na místě zjistit, který standard RFID je použit v aktuálním řešení, a tím dodavatel řešení, stejně jako zákazník, šetří čas a náklady, navíc se snižuje riziko případných omylů.

Technologie RFID společnosti Elatec je součástí nabídky Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. Více informací lze nalézt na webové stránce: www.tme.eu/cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2019 na straně 38. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.