Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ATyS M – přepínače sítí do 160 A

12. 7. 2019 | Bc. Michal Boris | GHV Trading, spol. s r. o | www.ghvtrading.cz

Některé aplikace nebo procesy, např. v datacentrech, výškových budovách, nemocnicích nebo v dopravních systémech, vyžadují stálé napájení, které musí být jištěno dalším zdrojem napájení. Krátkodobé výpadky zajistí systém UPS okamžitě a bez přerušení napájení pro kritické systémy. V případě delšího výpadku nebo poklesu napětí v síti je však nutné zajistit náhradní zdroj napájení, např. generátor nebo síť z jiného okruhu.

K přepínání v nízkonapěťových napájecích systémech, kde je možné akceptovat krátkodobý výpadek, lze použít přepínače firmy Socomec ATyS M.

Přepínače ATyS M se skládají ze dvou mechanicky blokovaných vypínačů s velkou zkratovou odolností a s velkým počtem přepínacích cyklů. Přepínač má tři stabilní polohy, které nejsou ovlivněny výpadkem napětí nebo jeho poklesem. Přístroj má indikaci aktuální polohy a v případě potřeby je možné manuální přepnutí do požadované pozice.

Lze vybírat ze čtyř typů přepínačů, které se vyznačují svým určením a vybaveností.


Obr. 1. Záskokový automat typu gM, dvoupólová verze

Volba rozhraní pro nastavení

Kompletní řada automatických a dálkově ovládaných přepínačů sítě v rozmezí od 40 do 160 A.

ATyS dM – dálkově ovládaný přepínač sítí je ovládán pomocí vzdáleného tlačítka nebo impulzu. Dostupný je ve dvou verzích: dvoupólový nebo čtyřpólový.

Impulz pro přepínání polohy je realizován prostřednictvím beznapěťových kontaktů, které jsou spínány vnějším ovládacím zařízením. Při ztrátě napájení nedojde k přepnutí, což je možné ovlivnit impulzní nebo stykačovou logikou.

ATyS tM, gM a pM patří do řady přepínačů se záskokovým automatem.

Základní verze tM je vhodná pro variantu síť/síť s nastavením priority sítě a vhodného výběru zdroje pomocí sledování napětí a frekvence.


Obr. 2. Externí displej D20

Přepínač ATyS tM je ideálním řešením pro projekty, které nevyžadují vyhodnocování sítě a vystačí si se základním nastavením.

Verze ATyS gM je přizpůsobena přepínání mezi sítí a generátorem, jelikož obsahuje výstupní relé pro jeho start (obr. 1). Na středovém panelu se nacházejí čtyři DIP přepínače, které symbolizují přepnutí mezi jednopólovým zapojením a třípólovým, dále je možné nastavit frekvenci 50 nebo 60 Hz, přepnutí z polohy I-II nebo s použitím nuly I-0-II a poslední na rozeznání typu sítě: síť/generátor, síť/síť.

Ve středovém prostoru jsou situovány čtyři potenciometry. První je určen k nastavení hodnoty sítě (při 1p. 220-230-240 V, při 3p. 380-400-420 V), druhý pro procentuální nastavení hystereze, tedy hranice, při jejímž překročení bude zařízení přepínat na záložní síť. Zbývající dva jsou využívány k časovému nastavení přepnutí.

Poslední zmíněnou verzi ATyS pM lze v krátkosti popsat jako spojení předcházejících verzí dM, tM, gM, avšak má něco navíc (obr. 3).


Obr. 3. Záskokový automat typu pM

V první řadě byly nahrazeny DIP přepínače a potenciometry elegantním displejem s bleděmodrým podsvícením a po pravé straně je umístěno sedm pogumovaných tlačítek. Čtyři tlačítka jsou pro pohyb v menu, díky kterým se uživatel velmi snadno dostane na hledaný parametr. Další tlačítka slouží k vyvolání testovacího přepnutí pod zátěži, popř. bez ní. Tuto možnost ocení převážně techničtí pracovníci, kteří přijdou se zařízením do styku, a rovněž revizní technici, kteří mohou zmáčknutím jednoho tlačítka simulovat ztrátu napájení a odpozorovat tak nastavení zařízení, zda vyhovuje technickým požadavkům.

ATyS pM umožňuje analýzu sítě, kterou zařízení spouští automaticky po připojení. Na základě této analýzy je možné naprogramovat zařízení přesně podle požadavků zákazníka. Jde hlavně o nastavení zpoždění, přepočtu kvality sítě, testu dieselagregátu a mnoho dalšího. Kdyby uživatel potřeboval do zařízení nastavit zcela nové informace, je po ruce tlačítko reset, které zařízení pečlivě smaže.

Na vrchní straně přepínače je konektor s koncovku RJ-45 a RS-485. Při RJ-45 však nejde o připojení do ethernetové sítě, ale o připojení externího displeje (obr. 2). Ten lze umístit na dveře rozváděče, je-li přepínač na nedostupném místě, anebo z důvodu bezpečnosti. Externí displej zcela nahradí displej na přepínači, takže se uživatel nemusí bát, že přijde o možnost změnit nastavení během provozu.

RS-485 ocení ti, kteří budou chtít sledovat stavy a hodnoty na vzdáleném zařízení, třeba PLC.

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.ghvtrading.cz

Celá nabídka přepínačů je dostupná v následujícím odkazu: http://www.ghvtrading/rozvadecove-pristroje/automaticke-prepinace/

Pro více informací neváhejte kontaktovat pracovníky společnosti GHV Trading.


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2019 na straně 24. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.
 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021