Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ARTEZ plný zajímavých informací

28. 2. 2020 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Na konci letošního února se konala již tradiční elektrotechnická akce ARTEZ (Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení). Dvoudenní aktiv byl uspořádán v hotelu Floret v Průhonicích a jeho pořadatelem byla pardubická vzdělávací agentura Unit.

Účast na ARTEZu každým rokem roste. Ročník 2020 navštívilo skoro dvě stě revizních techniků a projektantů, zástupci mediálních partnerů i dodavatelských firem s nabídkou především měřicí techniky.

Na programu prvního dne byla přednáška Ing. Jana Krejčího ze společnosti OEZ Letohrad. Věnoval se posledním novinkám v sortimentu ochranných a jisticích přístrojů pro elektrické instalace nízkého napětí. Následovalo vystoupení Mgr. Roberta Kabáta, PhD. Zaměřil se na právní odpovědnost investorů, projektantů, montérů, provozovatelů i revizních techniků při uvádění elektrických zařízení do provozu. Ve svém vystoupení Mgr. Kabát upozornil účastníky také na rizika a nebezpečí trestní odpovědnosti revizních techniků při škodách vzniklých na elektrických zařízeních, která byla úspěšně zrevidována, ale přesto na nich došlo např. k požárům.

Nejsledovanějším příspěvkem byla přednáška Ing. Miloslava Valeny, soudního znalce, revizního technika a člena TNK 22: Praktické postupy při provádění revizí instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize). Obsáhlá přednáška se zabývala normou, používáním normy v reálném životě, a především tím, co v normě není jednoznačně popsáno. Pro vysvětlení všech souvislostí vznikla také TNI 33 2000-6 ed. 2, která ale zatím není schválena, a není tedy odborné veřejnosti k dispozici. S ohledem na rozsah problematiky bylo možné v přednášce uplatnit pouze přehled problematiky a revizní technici budou muset počkat na její vydání.

Za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vysvětlil kpt. Mgr. Libor Pospíšil pohled hasičů na lhůty revizních zpráv – jsou leckdy nejasné a fyzickým osobám povinnost revizí vlastně nikdo neukládá. Obsáhle se zmínil o hašení budov s fotovoltaickými panely a o hašení elektromobilů. To jsou obory, ve kterých lze očekávat ještě další vývoj.

ARTEZ 2020 Unit

Druhý den aktivu začal přehledem aktuálního stavu právní legislativy související s vyhrazenými elektrickými zařízeními. Prezentovali jej Ing. Küchler a Ing. Vozobule z TIČR.

Na souvislosti nesprávného nebo nedostatečného určení vnějších vlivů, především v návaznosti na ČSN 33 2000-6 ed. 2, upozornil v obsáhlé, ale úderné přednášce Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22.

V závěrečné přednášce aktivu Ing. Leoš Koupý shrnul zásady práce s měřicími přístroji při revizích. Cílem je vždy změřit, ale nepoškodit měřené zařízení ani měřicí techniku.

ARTEZ 2020 navštívilo viditelně více účastníků než loňský ročník, přednášky byly poutavé. Nezbývá tedy než poděkovat pořadatelům za úspěšně zvládnutou akci – a těšit se na další ročník.


 

Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 13.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021