Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Analyzátory sítí PAQ

11. 2. 2021 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Před rokem společnost zavedla, po důkladném zvážení a pečlivých přípravách, do sortimentu vlastní analyzátory sítí PAQ. Jedná se o základní řadu analyzátorů, které jsou díky svým parametrům vhodné, jak pro měření základních veličin, jako je napětí a proud, tak dalších veličin, jako je např. podíl vyšších harmonických, výkon či cos φ.

Před rokem společnost zavedla, po důkladném zvážení a pečlivých přípravách, do sortimentu vlastní analyzátory sítí PAQ. Jedná se o základní řadu analyzátorů, které jsou díky svým parametrům vhodné, jak pro měření základních veličin, jako je napětí a proud, tak dalších veličin, jako je např. podíl vyšších harmonických, výkon či cos φ.

Analyzátory jsou vhodné i pro aplikace, které vyžadují přesnější měření. Jednou z hlavních výhod analyzátorů je vzorkovací frekvence, která je jednou z největších v této kategorii analyzátorů na trhu a činí 25,6 kHz (pro 50 Hz) a 30,72 kHz (pro 60 Hz). Vzorkovací frekvence zaručuje vysokou přesnost měření. Podle normy EN 61000-4-30 jsou napětí a proudy měřeny nepřetržitě každou periodu a ve všech fázích. Hodnoty na displeji jsou pak aktualizovány každou sekundu.

Obr. 1. Analyzátor sítí PAQ ve vestavném provedení do dveří rozváděče či panelu  Obr. 2. Analyzátor PAQ v provedení na lištu DIN
Obr. 1. Analyzátor sítí PAQ ve vestavném provedení do dveří rozváděče či panelu
Obr. 2. Analyzátor PAQ v provedení na lištu DIN (vpravo)

Analyzátory PAQ se vyrábějí ve vestavném provedení do dveří rozváděče či panelu s výřezem 92 × 92 mm. Montáž do výřezu je jednoduchá bez nutnosti použití jakéhokoliv nástroje. Novinkou letošního jara je provedení na lištu DIN. Určené je především do rozvodnic či menších rozváděčů, kde není potřeba mít displej na dveřích nebo ho není možné umístit na dveře. Provedení na lištu DIN měří stejné veličiny, má stejnou přesnost měření jako vestavné provedení. Jde pouze o odlišnou montáž.

Obě provedení mají nezávislé napájení. Nejsou tedy napájena ze svorek, které zároveň slouží pro měření. Lze zvolit dva rozsahy napájení AC/DC 85 – 265 V nebo provedení na nižší napětí AC/DC 24 – 65 V. Nezávislé napájení je výhodné, pokud je potřeba měnit nastavení analyzátoru nebo číst některé hodnoty během síťového výpadku. Samozřejmostí je pak připojení na nějaký záložní zdroj, např. UPS.

Obr. 3. Analyzátor PAQ je možné připojit přes rozhraní USB
Obr. 3. Analyzátor PAQ je možné připojit přes rozhraní USB

Analyzátory sítí PAQ mají možnost připojení k datové komunikaci. U vestavného provedení lze zvolit Modbus RTU (RS485) či Profibus. Provedení na lištu DIN má pouze jednu možnost, a to připojení na Modbus RTU (RS485). Přes komunikaci je možné přenášet všechny naměřené hodnoty. Pokud v místě instalace není dostupná datová komunikace, lze využít tzv. převodníků pro získání dat z analyzátorů PAQ. V případě použití převodníků musí mít analyzátor vždy Modbus RTU (RS485). Aktuálně firma nabízí převodník z Modbus RTU na USB, pomocí kterého lze propojit analyzátor přímo s počítačem. Tento typ převodníku je možné také použít v případě, že v dané instalaci zatím není připravena datová komunikace po protokolu Mudbus RTU. Tuto síť si může vytvořit sám uživatel po propojení až 32 analyzátorů na jeden převodník. Novinkou letošního jara je další typ převodníku, a to je převodník Modbus RTU na LAN. Tento převodník bude umožnovat taktéž připojení až 32 analyzátorů.

Pokud nelze analyzátor PAQ připojit k datové komunikaci a přesto uživatel chce zaznamenávat naměřené hodnoty, může použít provedení s interní pamětí 1 GB. Jedná se o jednu z největších vnitřních pamětí podobných analyzátorů na trhu. Uživatel si jednoduše nastaví, jaké parametry chce zaznamenávat a s jakou periodou. Všechny veličiny se nastavují pomocí software, o kterém bude ještě zmínka. V software je taktéž vidět, jak dlouho bude trvat zaplnění paměti při zadaných parametrech a dané periodě zaznamenávání. Po uběhnutí této doby se začne paměť přepisovat. Například při měření deseti základních veličin a časové periodě 1 min. je to více než dva roky. Stačí se tedy připojit počítačem např. jednou za rok, stáhnout si uložená data a s nimi potom pracovat.

Obr. 4. Měřené hodnoty a rozsah měření pro analyzátor PAQ
Obr. 4. Měřené hodnoty a rozsah měření pro analyzátor PAQ

Analyzátor má také záznam odběrových profilů až pro čtyři tarify (zjednodušeně elektroměry). Nastavení jednotlivých tarifů, časové periody je možné taktéž pomocí software. Kromě základního měření celkové spotřeby je možné si také nastavit čtvrthodinové maximum nebo si např. nastavit měření spotřeby ve výrobě pro jednu či druhou směnu.

Bylo by dobré zmínit také něco k samotnému software. Nejdříve je nutné poznamenat, že celý software na rozdíl od jiných je zcela zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce v sekci Ke stažení. Software můžou používat i lidé, kteří neovládají cizí jazyky, jelikož je celý v češtině. Nicméně lze nastavit i jiný jazyk. Program se skládá ze dvou částí, první část slouží pro nastavení neboli parametrizaci a druhou částí je samotná databáze. Většina nastavení pro standardní provoz analyzátoru se zadá přímo na přístroji, ale pokud je třeba přesnější nastavení či specifikace veličin např. pro ukládání hodnot do paměti, pak je nutné použít software. Druhou částí je samotná databáze, kde se po připojení zaznamenávají naměřené hodnoty a uživatel s těmito daty může nadále pracovat a vyhodnocovat je přímo v samotném software.

Obr. 5. Software k analyzátoru lze stáhnout zdarma na webu výrobce
Obr. 5. Software k analyzátoru lze stáhnout zdarma na webu výrobce

Obr. 6. Nastavení podle přednastavených logických komparátorů nebo pomocí grafického návrháře
Obr. 6. Nastavení podle přednastavených logických komparátorů nebo pomocí grafického návrháře

Analyzátor může mít také tři reléové výstupy a čtyři programovatelné digitální vstupy/výstupy. Vstupy a výstupy umožňují např. externí signalizaci dosažených veličin. Vstupy a výstupy lze také např. použít pro ovládání jiných zařízení při překročení hodnoty některé z naměřených veličin. Digitální vstupy a výstupy se mohou nastavit podle přednastavených jednoduchých logických komparátorů v software nebo lze nastavit vlastní funkci pomocí grafického návrháře. Je to podobné nastavení jako na PLC, ale mnohem jednodušší.

Více informací k analyzátorům najdou zájemci v katalogu Analyzátory sítí nebo v návodech k použití, které jsou ke stažení na webových stránkách výrobce.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021