Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Analogový neznamená starý

26. 5. 2020 | Radek Odložilík, GHV Trading s. r. o. | www.ghvtrading.cz

Producentů analogových součástek pro elektrikářskou praxi za posledních několik let značně ubylo u nás i v zahraničí. Mezi firmy, které se stále drží tradičního přístupu s inovacemi patří německá firma Weigel s již stoletou historií.

Měřicí přístroje

Ručičkový měřicí přístroj zná téměř každý, jen zkušenější však ví, že se tyto přístroje dělí na elektromagnetické, magnetoelektrické a další. Elektromagnetické přístroje měří jak střídavé, tak stejnosměrné napětí či proud, magnetoelektrické pak pouze veličiny stejnosměrné.

Analogové zobrazovače se vyrábí ve čtyřech základních velikostech podle normy DIN 43 718 ve dvou provedeních uchycení ručičky měření s vychýlením 90° nebo 240°. U většiny přístrojů jsou stupnice vyměnitelné v případě potřeby, lze na ně napsat údaje dle potřeby zákazníka či barevně vyznačit hodnoty.

Obr. 1. Analogový zobrazovač s bimetalovým ústrojím
Obr. 1. Analogový zobrazovač s bimetalovým ústrojím

Další skupina přístrojů je osazena bimetalovým nebo kombinací bimetalového a elektromagentického ústrojí. Tyto přístroje slouží k měření tepelného zatížení kabelů a transformátorů. Princip měření spočívá v bimetalové části ústrojí, která má velký točivý moment a při měření vleče červený ukazatel. Maximální hodnotu proudu lze poté odečíst i po skončení přetížení, vlečný ukazatel zůstane na maximální hodnotě. Jeho polohu lze vynulovat plombovatelným knoflíkem. Přístroje, které mají kromě bimetalového i elektromagnetické ústrojí ukazují i okamžitou hodnotu procházejícího proudu. Doba náběhu těchto přístrojů může být 8 nebo 15 minut.

Kromě měření základních veličin proudu a napětí nabízí firma Weigel přístroje pro měření frekvence (s magnetoelektrickým či vibračním ústrojím), výkonu (činného i jalového), účiníku a pro srovnání fáze tzv. synchronoskopy.

Bočníky

Bočník je speciální zařízení vyrobené z odporového manganinu a slouží k měření procházejícího proudu. Proud protékající bočníkem způsobuje předem cejchovaný úbytek napětí, který lze měřit magnetoelektrickým přístrojem nebo odečítat měřicím převodníkem.

Normovaný úbytek napětí na bočníku může být 60, 100, 150 nebo 300 mV, lze však vyrobit bočníky s úbytkem podle přání zákazníka. Proudový rozsah je od 1 do 15 000 A v třídě přesnosti 0,5 podle DIN 43 703.


Obr. 2. Bočník se soklem

K dispozici jsou tři konstrukční provedení bočníků, A, B a C. Bočníky v provedení A lze umístit na izolační sokl, avšak jen do protékajícího proudu 150 A při úbytku 60 mV. Izolační sokl slouží pro snadnou montáž do rozváděčů na lištu DIN a lze jej doplnit o plastový ochranný kryt proti nežádoucímu dotyku. Provedení B (C) s přívodním profilem ve tvaru písmen L (T) se používají při vyšších protékajících proudech a nelze je standardně umístit na izolační sokl či je zakrytovat.

Převodníky elektrických veličin

Měřicí převodník elektrických veličin je zařízení převádějící vstupní veličinu na předem definovaný výstup. Vstupní veličinou může být napětí, proud, ale i činný a jalový výkon pro jedno- i třífázové systémy, fázový úhel (účiník), frekvence nebo teplota. Výstupní veličina je standardizovaný proud či napětí v rozmezí 0/4 až 20 mA či 0 až 10 V. Převodníky se dodávají ve standardní přesnosti 0,5, lze je však přizpůsobit na přesnost 0,2. Možností jsou též různá pomocná napájení, stejnosměrná i střídavá.

Obr.3 Analogový převodník VUW 4,0
Obr.3 Analogový převodník VUW 4,0

Převodník výkonu VUW 4.0

Novinkou je převodník výkonu VUW 4.0. Tento převodník je výjimečný svojí konstrukcí, která je založena na čistě analogových součástkách. Díky tomu lze převodník použít v místech se silnými rušivými jevy, které by mohly ovlivnit měření. Z důvodu použití jiných součástek je převodník širší, než je obvyklé a v rozváděči zabere tři normovaná místa na liště DIN.

Všechny ostatní parametry převodníku jsou shodné s již dodávanými převodníky řady 2.2, jejichž katalogové listy jsou ke stažení na webu firmy GHV Trading: www.ghvtrading.cz


 

Vyšlo v časopise Elektro č. 4-5/2020 na straně 42.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021