Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Amper 2017 – čtvrtstoletí úspěšné propagace elektrotechniky

28. 3. 2017 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Na brněnském výstavišti se konal ve dnech 21. až 24. března 2017 jubilejní 25. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení – AMPER 2017. 

Stejně jako v několika posledních letech měl i letos nejsilnější zastoupení obor automatizace. Významně se zde ale prezentovala také elektroenergetika a nechyběla ani fotovoltaika, bateriové systémy či dobíjecí stanice pro elektromobily využívající smart technologii.

Velký zájem byl také o expozice z oblasti elektroinstalace, systémů řízení a zabezpečení budov. Mnoho novinek mohli návštěvníci obdivovat v expozicích zaměřených na osvětlení a světelnou techniku, včetně svítidel s bezdrátovým řízením či skokový stmíváním. Na vysoké profesionální úrovni zde byla zastoupena oblast měření a měřicí techniky. K vidění byly také produkty z oblasti elektrotepelné techniky či systémy pro řízení vytápění. Velkou pozornost vzbudily elektromotory a technika pohonů využívající měniče frekvence a sofistikované diagnostické nástroje.  


Obr. 1. Společný stánek společnosti Rittal a Eplan

 

 Zlatý Amper 2017

V hledáčku odborných novinářů byla tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu – Zlatý Amper. Letos bylo do soutěže přihlášeno 29 exponátů z 24 vystavujících společností. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. března v konferenčním sále P1 na Výstavišti Brno. 

Obr. 2. Ocenění Zlatý Amper 2017 za Smart sensor získala společnost ABB
(zprava: Jiří Šviga, jednatel společnosti Terinvest, Naďa Pavelková, ABB, Zdeněk Peroutka, ZČU v Plzni)

Odborná hodnotitelská komise rozhodla o vítězích soutěže takto

Ocenění Zlatý Amper 2017 obdrželi:

–         ABB s. r. o. Smart senzor

Inovace v oblasti prediktivní údržby z dílny ABB monitoruje elektromotory, poskytuje důležité informace o jejich chodu, a umožňuje tak nejen zvyšovat spolehlivost provozu motorů, ale i jejich životnost. Smart senzor sleduje vibrace, teplotu, hluk i další parametry. Jeho instalace je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádnou dodatečnou kabeláž. Smart senzor bezdrátově přenáší data přes šifrovací protokoly do zabezpečeného cloudu, kde se analyzují a poté se zpracované informace posílají do chytrého telefonu nebo portálu zákazníka.

–         FEL ZČU v Plzni – Smart PRO

Chytrá ochrana zásahových oděvů pro hasiče je určena pro případy likvidace interiérových požárů i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zásahový oděv je vybaven plně integrovaným sofistikovaným elektronickým systémem, který nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje podmínky prostředí, ve kterém se hasič pohybuje. Jde o monitoring vnější a vnitřní teploty, vnější a vnitřní vlhkosti, koncentrace výbušných a toxických plynů. Oblek dále zajišťuje měření fyziologických funkcí hasiče a vyhodnocuje pozici hasiče a jeho polohu na mapě, a to i v místech, kde není k dispozici signál GPS. Mezi další funkce chytrého obleku patří aktivní osvětlení s funkcí automatické aktivace v šeru a automatická aktivace alarmu v případě překročení nastavených limitů. Všechna měřená data jsou ukládána v řídicí jednotce obleku, a plní tak funkci tzv. černé skříňky. Data jsou dále bezdrátově přenášena do velitelského tabletu, kde je možné zobrazit stav až dvanácti hasičů.

–         Master Therm tepelná čerpadla, s. r. o. – tepelné čerpadlo pro průmysl

Široký rozsah topného výkonu 7 až 48 kW a zároveň chladicího výkonu umožňuje využití v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Kombinovaný COP až 8,5 při současné výrobě tepla a chladu. Díky elektronickému vstřikování chladiva dokáže jednotka pracovat ve velkém rozsahu vstupních i výstupních teplot. Ustálení na provozní parametry probíhá extrémně rychle díky prediktivnímu řízení polohy vstřikovacího ventilu na základě dlouhých let vlastního výzkumu a vývoje. Díky připojení k internetu je umožněna vzdálená on-line diagnostika, úprava parametrů i logování provozních stavů pro nejlepší možnou optimalizaci při daném zapojení a druhu provozu. 

–         VUT v Brně – ATEROS

Jde o multirobotický systém pro autonomní nebo supervizorovaný průzkum člověku nedostupných nebo nebezpečných oblastí, popř. měření environmentálních parametrů. Systém může být využit např. pro automatickou tvorbu 3D mapových podkladů, zjišťováni kontaminace v prostředí (radiace, chemické a biologické znečištění – CBRN hrozby), vyhledávání a zachraňování osob (USAR). Skládá se z řídicí stanice s jedním či více operátory a skupiny heterogenních robotů – malý/velký průzkumný robot, mapovací robot, dron. Pro imersivní a intuitivní ovládání systému bylo vyvinuto pokročilé uživatelské prostředí používající virtuální a rozšířenou realitu a teleprezenci.

–         Workswell, s. r. o. – SMARTIS

SMARTIS (Smart Thermal Infrared System) je první zástupce tzv. inteligentních termokamer. Termokamera je připravena pro začlenění do výrobních systémů tak, jak to předpokládá iniciativa Průmysl 4.0. V jednom produktu je integrována termokamera, řídicí jednotka, I/O karta i TPC/IP rozhraní s webserverem s možností komunikace s nadřazeným systémem. Systém lze provozovat i konfigurovat přes libovolný webový prohlížeč (na OS WIN, MAC i Linux). Má rozlišení až 640 × 512 px, měřicí rozsah do 1 500°C, přesnost ±2 °C a citlivost 0,05 °C. Termokamera je určena pro procesní automatizaci i kontinuální měření teploty. Je navržena tak, aby mohla proces autonomně řídit nebo být součástí řídicího systému.

 

Četné uznání získali:

–         DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. kamerový systém DEHNcheck SET DIGIK

Komplexní kamerový systém, který je určen pro kontrolu poškození nebo vad elektrických zařízení pod napětím. Skládá se z kamery s bateriemi, USB kabelu, držáku chytrého telefonu, krytu, adaptéru s převodovou spojkou a brašnou pro transport. Bezdrátovou kamerou lze kontrolovat elektrická zařízení do 123 kV/15–60 Hz a v sítích nn do 1 000 V/15–60 Hz a 1 500 V/DC. Kamerový systém usnadní práci na elektrických zařízeních nn a vn zvláště v těžce přístupných místech, která jsou s tímto přístrojem snadno dosažitelná díky flexibilním nadstavcům. Technik využívá bezdrátové připojení (WiFi), které přenáší signál kamerového systému DEHNcheck do chytrého telefonu nebo přímo do počítače, aniž by stál v nebezpečném prostoru.

–         Endress+Hauser Czech, s. r. o. Proline Promass Q 300

Výjimečně přesné a stabilní měření hustoty jako standard s nejširším použitelným rozsahem průtoků na trhu. Díky minimálním hodnotám nulového bodu a tlakové ztráty je použitelný rozsah průtoku o 20 až 60 % lepší než ostatní přístroje při zachování přesnosti měření ±0,1 %, resp. ±0,05 % s prémiovou kalibrací. Výrazné vylepšení přesnosti a opakovatelnosti měření v aplikacích s bublinami v kapalině je možné díky nové konstrukci průtokoměru kombinované s inovativní a patentovanou multifrekvenční technologií měření (MFT). Přístroj má minimální citlivost na změny procesního tlaku a teploty.

–         Leonardo technology, s. r. o.         Leibinger JET3up Rapid

Průmyslová vysokorychlostní inkjet tiskárna pracující na hranici fyzikálních možností. Rychlost značení je až 1 000 m·min–1 (60 km·h–1). Tato extrémní rychlost je důležitá především při značení kabelů, hadiček, trubek apod. Tisk je jasně čitelný na různých površích materiálů. JET3up Rapid dokáže zvýšit efektivitu produkce až o 40 % oproti rychlostním inkjet tiskárnám dostupným v současné době na trhu.

–         Murrelektronik CZ, spol. s r. o.Mico Pro

Nový inovativní systém zajišťující sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje velkou disponibilitu stroje, integrovaná koncepce pro distribuci potenciálu výrazně redukuje elektroinstalaci v rozváděči. Mezi další přednosti patří signalizace mezní zátěže, díky níž Mico Pro cíleně vypíná chybové kanály, čímž zabraňuje úplnému výpadku, a zajišťuje tak maximální provozuschopnost stroje.

–         T-Industry, s. r. o. – Apollo

Systém bezdrátového řízení veřejného osvětlení je ucelený systém poskytující on-line obousměrnou rádiovou komunikaci s jednotlivými svítidly. Systém se skládá z jedné hlavní (nadřízené) RTU jednotky Apollo a několika desítek (stovek) podřízených jednotek SOL. Úlohou hlavní jednotky je zabezpečovat obousměrnou bezdrátovou komunikaci (pásmo 868 MHz, resp. 433 MHz) s podřízenými jednotkami. Při komunikaci se využívá způsob MESH, který je výhodný především z důvodu relativně dlouhého dosahu bez nutnosti extrémního vysílacího výkonu. Hlavní jednotka zabezpečuje také tzv. uplink, a to konkrétně prostřednictvím ethernetového připojení nebo přes GPRS/3G/LTE připojení.

 

 Závěr

25. elektrotechnický veletrh Amper měl široký záběr a byl důstojnou propagací elektrotechniky. Své produkty zde na hrubé výstavní ploše 30 300 m2 prezentovalo ve třech výstavních halách na 600 vystavovatelů z 22 zemí světa. Výrazným fenoménem letošního jubilejního Amperu byla tvůrčí pohoda a přátelská atmosféra. Jeho organizátor – společnost Terinvest – vtiskl Amperu za čtvrtstoletí jeho konání pečeť nejvyšší kvality, a to co do organizace, formy či obsahu.

 Obr. 3. Na tiskové konferenci k Amperu 2017 
(zleva: Jiří Šviga, jednatel Terinvest, Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno)

 

Příští v pořadí 26. ročník veletrhu Amper se bude konat opět v Brně od 20. do 23. března 2018. 

(Text s využitím tiskových materiálů Terinvest, foto a video: Kl)

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021