Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Akvizice společnosti B&R společností ABB Posilujeme vedoucí postavení v průmyslové automatizaci

10.04.2017 | ABB s.r.o. | www.abb.cz

Společnost ABB dnes oznámila akvizici společnosti B&R, která je největším nezávislým globálním dodavatelem produktových a softwarových řešení s otevřenou architekturou pro automatizaci strojů a výrobních procesů. 

Společnost B&R v roce 1979 založili Erwin Bernecker a Josef Rainer, má centrálu v Eggelsbergu v Rakousku a zaměstnává více než 3000 lidí, včetně zhruba 1000 inženýrů ve výzkumu a vývoji a aplikačních inženýrů. B&R působí v 70 zemích a v tržním segmentu automatizace strojů a výroby s celkovou hodnotou 20 miliard USD vykazuje tržby přes 600 milionů USD (2015/16). Výsledkem spojení bude jedinečná a komplexní nabídka pro zákazníky v oblasti průmyslové automatizace. Inovativní výrobky, software a řešení pro moderní automatizaci strojů a výrobních procesů doplní špičkovou globální nabídku ABB v oblasti robotů, procesní automatizace, digitalizace a energetiky.

Prostřednictvím této akvizice rozšiřuje ABB své vedoucí postavení v oboru průmyslové automatizace a získává jedinečnou pozici pro využívání růstových příležitostí, které nabízí čtvrtá průmyslová revoluce. ABB navíc provádí významný krok v rozšiřování své digitální nabídky, a to spojením ABB Ability – portfolia digitálních řešení, které patří ke špičce v oboru – s výkonnými aplikačními a softwarovými řešeními B&R, s rozsáhlou instalovanou základnou této společnosti, s jejími řešeními automatizace na míru a také s přístupem k jejím zákazníkům.

„B&R je klenot v oboru automatizace strojů a výrobních procesů a toto propojení je příležitost, jaká se naskýtá jednou za život. Transakce je pro ABB skutečným milníkem, neboť B&R zaplní historicky vzniklou mezeru v nabídce automatizace ABB. Je to pro nás dokonalé spojení, díky němuž se staneme jediným dodavatelem v oboru průmyslové automatizace, který zákazníkům dokáže nabídnout úplné spektrum technologií a softwarových řešení pro měření, řízení, včetně uvádění do provozu, robotiky, digitalizace a elektrifikace,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Akvizice je v naprostém souladu s naší strategií Next Level. S naší jedinečnou digitální nabídkou a instalovanou základnou více než 70 milionů připojených zařízení, 70 000 řídicích systémů a 3 milionů automatizovaných strojů a s instalacemi ve 27 000 výrobních závodech po celém světě umožňujeme společným zákazníkům po celém světě využívat obrovských výhod čtvrté průmyslové revoluce.“

„Toto spojení nabízí společnosti B&R, jejím zákazníkům i zaměstnancům fantastické příležitosti. Jsme přesvědčeni, že ABB nabízí ideální platformu pro další fázi našeho růstu. Celosvětové působení ABB, její digitální nabídka a vzájemně se doplňující portfolio budou pro nás klíčovým faktorem pro další urychlení tempa inovací a růstu,“ uvedl Josef Rainer, spoluzakladatel B&R.

„Je to výrazný signál pro naše zaměstnance, neboť naše provozy v Eggelsbergu se stanou globálním centrem ABB pro automatizaci strojů a výrobních procesů,“ uvedl Erwin Bernecker, spoluzakladatel B&R. „Nejdůležitější pro mě je, že obě společnosti a jejich lidé se k sobě dobře hodí a že lokalita, kde naše společnost vznikla, bude hrát tak významnou úlohu.“

Doplňující se silné stránky

ABB prostřednictvím akvizice rozšíří svou nabídku v oblasti průmyslové automatizace, a to začleněním inovativních výrobků B&R v oblasti programovatelných řídicích systémů (PLC), průmyslových počítačů (IPC) a servopohonů a také nabídky softwaru a řešení B&R. ABB tak svým zákazníkům nabídne jedinečné a komplexní portfolio průmyslové automatizace založené na otevřené architektuře.

Společnost B&R úspěšně roste a v uplynulých dvaceti letech vykazovala složenou roční míru růstu tržeb přes 11 %. Tržby B&R od roku 2000 vzrostly více než pětinásobně na více než 600 milionů USD (2015/16). Společnost má rychle rostoucí globální základnu zákazníků, která sestává z více než 4000 výrobců strojů, vynikající výsledky v oblasti softwaru a řešení pro automatizaci a bezkonkurenční odborné aplikační znalosti v segmentu automatizace strojů a výrobních procesů.

Portfolia obou společností se doplňují. ABB je přední dodavatel řešení, která slouží zákazníkům v odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. B&R je přední dodavatel řešení v oboru automatizace strojů a výrobních procesů v odvětvích, jako je výroba plastů, obalů či potravinářský průmysl. Společný závazek využívání otevřené architektury umožnuje zákazníkům širší možnost volby a vyšší flexibilitu a usnadňuje propojení ve stále více digitalizovaných odvětvích.

Výrazné investice do inovací

Inovace mají pro obě společnosti ústřední význam. B&R investuje do výzkumu a vývoje více než 10 % svých tržeb a zaměstnává přes 1000 pracovníků výzkumu a vývoje a aplikačních inženýrů. ABB na výzkum a vývoj ročně vynakládá 1,5 miliardy USD a zaměstnává přibližně 30 000 technologů a inženýrů. ABB a B&R budou do výzkumu a vývoje nadále výrazně investovat.

Automatizace strojů a výrobních procesů je klíčovým faktorem čtvrté průmyslové revoluce a internetu věcí. ABB zachová silný obchodní model B&R založený na poskytování řešení. Rozsáhlé odborné znalosti B&R využije k rozvoji nových softwarových služeb a řešení pro end-to-end digitalizaci. ABB Ability, digitální nabídka, která patří ke špičce v oboru, se nyní obohatí o rozsáhlou instalovanou základnu B&R, know-how v oblasti aplikací a řešení, znalosti simulačního softwaru a pokročilé inženýrské nástroje B&R.

Osvědčený přístup k integraci

Po dokončení transakce se B&R stane součástí divize ABB Průmyslová automatizace jako nová globální obchodní jednotka „Automatizace strojů a výrobních procesů“. Tuto jednotku povede současný ředitel Hans Wimmer. Obě společnosti považují management a zaměstnance B&R za zásadní faktor budoucího růstu a integrace s ABB. Spoluzakladatelé B&R Erwin Bernecker a Josef Rainer budou během integrační fáze zajišťovat kontinuitu jako poradci.

Integrace se bude soustředit na růst a bude se řídit zásadou „nejlepšího z obou světů“. K nabídce nové obchodní jednotky společnost ABB postupně přidá vlastní aktivity v oblasti PLC a servopohonů. ABB zdůrazňuje své jasné rozhodnutí pokračovat v růstu B&R stanovením střednědobého cíle ročních tržeb přes 1 miliardu USD.

ABB bude dále investovat do rozšíření činnosti B&R a bude stavět na úspěšném business modelu a značce B&R. Ústředí B&R v Eggelsbergu se stane globálním centrem ABB pro automatizaci strojů a výrobních procesů.

Rakousko získává výhodu technologického a obchodního centra

Díky této akvizici se ABB stane největším hráčem na rakouském trhu průmyslové automatizace. V Rakousku působí ABB již přes 100 let. Společnost B&R a její rakouské ústředí budou těžit ze své významné role v rámci ABB, zejména v Horním Rakousku. Plánované rozšíření výzkumu a vývoje i výroby v Eggelsbergu i Gilgenbergu významně posílí rakouský hi-tech průmysl.

Finanční stránka transakce

Hodnota transakce je v souladu s hodnotou stanovenou metodou ocenění vzájemně srovnatelných firem. Strany se rozhodly, že kupní cenu nezveřejní. ABB bude akvizici financovat z hotovosti. Očekává se, že transakce v prvním roce přispěje ke zvýšení provozního zisku na akcii a dále že bude působit významným synergickým efektem ve výši 8 % samostatných tržeb B&R ve čtvrtém roce. Transakce by měla být dokončena v létě 2017 v závislosti na schválení ze strany regulačních orgánů.

Tiskové materiály ABB


Další informace

B&R a ABB pořádaly dne 4. 3. 2017 v 10.30 h (SEČ) dopoledne media webcast, a to na adrese www.abb.com/ia4es. Prezentace pro digitální konferenci je k dispozici na www.abb.com/ia4wa.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis.

B&R je inovativní automatizační společnost s ústředím v Rakousku a pobočkami po celém světě. Jako přední světová společnost v oboru průmyslové automatizace B&R spojuje nejmodernější technologie s pokročilým inženýrským know-how. Zákazníkům prakticky ze všech odvětví poskytuje komplexní řešení pro automatizaci strojů a výrobních procesů, řízení pohonů, HMI a technologií s integrovanou bezpečností. S využitím průmyslových komunikačních standardů, jako jsou POWERLINK openSAFETY, a také výkonného vývojového prostředí Automation Studio Software společnost B&R soustavně tvoří budoucnost automatizačních technologií. Inovativní přístup, díky němuž je B&R lídrem průmyslové automatizace, je založen na snaze zjednodušovat procesy a překonávat očekávání zákazníků.

Důležitá poznámka o informacích, které se vztahují k budoucnosti

Tato tisková zpráva obsahuje informace a tvrzení, která se týkají akvizice společnosti B&R společností ABB a vztahují se k budoucnosti. Tvrzení vztahující se k budoucnosti lze rozpoznat podle příslušných tvarů slov jako „plánovat“, „zamýšlet“, „očekávat“ nebo podobných výrazů. Tato tvrzení vztahující se k budoucnosti se zakládají na současných očekáváních a zahrnují neodlučitelná rizika a nejistoty včetně faktorů, které mohou očekávání zdržet, změnit nebo se od nich odchýlit a které mohou způsobit, že skutečné výsledky a výstupy se budou podstatně lišit od současných očekávání. Platnost žádného tvrzení, které se vztahuje k budoucnosti, nelze zaručit. Kromě jiných rizik neexistuje záruka, že akvizice bude dokončena, nebo pokud dokončena bude, že bude dokončena v předpokládané době, nebo že se uskuteční očekávané přínosy akvizice. Tvrzení vztahující se k budoucnosti uvedená v této tiskové zprávě je třeba uvažovat společně s mnoha nejistotami, které ovlivňují činnost společnosti ABB, zejména s nejistotami uvedenými v diskuzi o obezřetnosti ve výroční zprávě ABB na formuláři 20-F pro rok končící dnem 31. prosince 2016. ABB není povinna veřejně aktualizovat tvrzení vztahující se k budoucnosti, ať už v důsledku nových informacíči událostí nebo z jiného důvodu.

ABB s.r.o.

ABB s.r.o.
BB Centrum – DELTA II
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4
140 00
www.abb.cz