Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Akvizice společnosti B&R společností ABB Posilujeme vedoucí postavení v průmyslové automatizaci

10. 4. 2017 | ABB s.r.o. | www.abb.cz

Společnost ABB dnes oznámila akvizici společnosti B&R, která je největším nezávislým globálním dodavatelem produktových a softwarových řešení s otevřenou architekturou pro automatizaci strojů a výrobních procesů. 

Společnost B&R v roce 1979 založili Erwin Bernecker a Josef Rainer, má centrálu v Eggelsbergu v Rakousku a zaměstnává více než 3000 lidí, včetně zhruba 1000 inženýrů ve výzkumu a vývoji a aplikačních inženýrů. B&R působí v 70 zemích a v tržním segmentu automatizace strojů a výroby s celkovou hodnotou 20 miliard USD vykazuje tržby přes 600 milionů USD (2015/16). Výsledkem spojení bude jedinečná a komplexní nabídka pro zákazníky v oblasti průmyslové automatizace. Inovativní výrobky, software a řešení pro moderní automatizaci strojů a výrobních procesů doplní špičkovou globální nabídku ABB v oblasti robotů, procesní automatizace, digitalizace a energetiky.

Prostřednictvím této akvizice rozšiřuje ABB své vedoucí postavení v oboru průmyslové automatizace a získává jedinečnou pozici pro využívání růstových příležitostí, které nabízí čtvrtá průmyslová revoluce. ABB navíc provádí významný krok v rozšiřování své digitální nabídky, a to spojením ABB Ability – portfolia digitálních řešení, které patří ke špičce v oboru – s výkonnými aplikačními a softwarovými řešeními B&R, s rozsáhlou instalovanou základnou této společnosti, s jejími řešeními automatizace na míru a také s přístupem k jejím zákazníkům.

„B&R je klenot v oboru automatizace strojů a výrobních procesů a toto propojení je příležitost, jaká se naskýtá jednou za život. Transakce je pro ABB skutečným milníkem, neboť B&R zaplní historicky vzniklou mezeru v nabídce automatizace ABB. Je to pro nás dokonalé spojení, díky němuž se staneme jediným dodavatelem v oboru průmyslové automatizace, který zákazníkům dokáže nabídnout úplné spektrum technologií a softwarových řešení pro měření, řízení, včetně uvádění do provozu, robotiky, digitalizace a elektrifikace,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Akvizice je v naprostém souladu s naší strategií Next Level. S naší jedinečnou digitální nabídkou a instalovanou základnou více než 70 milionů připojených zařízení, 70 000 řídicích systémů a 3 milionů automatizovaných strojů a s instalacemi ve 27 000 výrobních závodech po celém světě umožňujeme společným zákazníkům po celém světě využívat obrovských výhod čtvrté průmyslové revoluce.“

„Toto spojení nabízí společnosti B&R, jejím zákazníkům i zaměstnancům fantastické příležitosti. Jsme přesvědčeni, že ABB nabízí ideální platformu pro další fázi našeho růstu. Celosvětové působení ABB, její digitální nabídka a vzájemně se doplňující portfolio budou pro nás klíčovým faktorem pro další urychlení tempa inovací a růstu,“ uvedl Josef Rainer, spoluzakladatel B&R.

„Je to výrazný signál pro naše zaměstnance, neboť naše provozy v Eggelsbergu se stanou globálním centrem ABB pro automatizaci strojů a výrobních procesů,“ uvedl Erwin Bernecker, spoluzakladatel B&R. „Nejdůležitější pro mě je, že obě společnosti a jejich lidé se k sobě dobře hodí a že lokalita, kde naše společnost vznikla, bude hrát tak významnou úlohu.“

Doplňující se silné stránky

ABB prostřednictvím akvizice rozšíří svou nabídku v oblasti průmyslové automatizace, a to začleněním inovativních výrobků B&R v oblasti programovatelných řídicích systémů (PLC), průmyslových počítačů (IPC) a servopohonů a také nabídky softwaru a řešení B&R. ABB tak svým zákazníkům nabídne jedinečné a komplexní portfolio průmyslové automatizace založené na otevřené architektuře.

Společnost B&R úspěšně roste a v uplynulých dvaceti letech vykazovala složenou roční míru růstu tržeb přes 11 %. Tržby B&R od roku 2000 vzrostly více než pětinásobně na více než 600 milionů USD (2015/16). Společnost má rychle rostoucí globální základnu zákazníků, která sestává z více než 4000 výrobců strojů, vynikající výsledky v oblasti softwaru a řešení pro automatizaci a bezkonkurenční odborné aplikační znalosti v segmentu automatizace strojů a výrobních procesů.

Portfolia obou společností se doplňují. ABB je přední dodavatel řešení, která slouží zákazníkům v odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. B&R je přední dodavatel řešení v oboru automatizace strojů a výrobních procesů v odvětvích, jako je výroba plastů, obalů či potravinářský průmysl. Společný závazek využívání otevřené architektury umožnuje zákazníkům širší možnost volby a vyšší flexibilitu a usnadňuje propojení ve stále více digitalizovaných odvětvích.

Výrazné investice do inovací

Inovace mají pro obě společnosti ústřední význam. B&R investuje do výzkumu a vývoje více než 10 % svých tržeb a zaměstnává přes 1000 pracovníků výzkumu a vývoje a aplikačních inženýrů. ABB na výzkum a vývoj ročně vynakládá 1,5 miliardy USD a zaměstnává přibližně 30 000 technologů a inženýrů. ABB a B&R budou do výzkumu a vývoje nadále výrazně investovat.

Automatizace strojů a výrobních procesů je klíčovým faktorem čtvrté průmyslové revoluce a internetu věcí. ABB zachová silný obchodní model B&R založený na poskytování řešení. Rozsáhlé odborné znalosti B&R využije k rozvoji nových softwarových služeb a řešení pro end-to-end digitalizaci. ABB Ability, digitální nabídka, která patří ke špičce v oboru, se nyní obohatí o rozsáhlou instalovanou základnu B&R, know-how v oblasti aplikací a řešení, znalosti simulačního softwaru a pokročilé inženýrské nástroje B&R.

Osvědčený přístup k integraci

Po dokončení transakce se B&R stane součástí divize ABB Průmyslová automatizace jako nová globální obchodní jednotka „Automatizace strojů a výrobních procesů“. Tuto jednotku povede současný ředitel Hans Wimmer. Obě společnosti považují management a zaměstnance B&R za zásadní faktor budoucího růstu a integrace s ABB. Spoluzakladatelé B&R Erwin Bernecker a Josef Rainer budou během integrační fáze zajišťovat kontinuitu jako poradci.

Integrace se bude soustředit na růst a bude se řídit zásadou „nejlepšího z obou světů“. K nabídce nové obchodní jednotky společnost ABB postupně přidá vlastní aktivity v oblasti PLC a servopohonů. ABB zdůrazňuje své jasné rozhodnutí pokračovat v růstu B&R stanovením střednědobého cíle ročních tržeb přes 1 miliardu USD.

ABB bude dále investovat do rozšíření činnosti B&R a bude stavět na úspěšném business modelu a značce B&R. Ústředí B&R v Eggelsbergu se stane globálním centrem ABB pro automatizaci strojů a výrobních procesů.

Rakousko získává výhodu technologického a obchodního centra

Díky této akvizici se ABB stane největším hráčem na rakouském trhu průmyslové automatizace. V Rakousku působí ABB již přes 100 let. Společnost B&R a její rakouské ústředí budou těžit ze své významné role v rámci ABB, zejména v Horním Rakousku. Plánované rozšíření výzkumu a vývoje i výroby v Eggelsbergu i Gilgenbergu významně posílí rakouský hi-tech průmysl.

Finanční stránka transakce

Hodnota transakce je v souladu s hodnotou stanovenou metodou ocenění vzájemně srovnatelných firem. Strany se rozhodly, že kupní cenu nezveřejní. ABB bude akvizici financovat z hotovosti. Očekává se, že transakce v prvním roce přispěje ke zvýšení provozního zisku na akcii a dále že bude působit významným synergickým efektem ve výši 8 % samostatných tržeb B&R ve čtvrtém roce. Transakce by měla být dokončena v létě 2017 v závislosti na schválení ze strany regulačních orgánů.

Tiskové materiály ABB


Další informace

B&R a ABB pořádaly dne 4. 3. 2017 v 10.30 h (SEČ) dopoledne media webcast, a to na adrese www.abb.com/ia4es. Prezentace pro digitální konferenci je k dispozici na www.abb.com/ia4wa.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis.

B&R je inovativní automatizační společnost s ústředím v Rakousku a pobočkami po celém světě. Jako přední světová společnost v oboru průmyslové automatizace B&R spojuje nejmodernější technologie s pokročilým inženýrským know-how. Zákazníkům prakticky ze všech odvětví poskytuje komplexní řešení pro automatizaci strojů a výrobních procesů, řízení pohonů, HMI a technologií s integrovanou bezpečností. S využitím průmyslových komunikačních standardů, jako jsou POWERLINK openSAFETY, a také výkonného vývojového prostředí Automation Studio Software společnost B&R soustavně tvoří budoucnost automatizačních technologií. Inovativní přístup, díky němuž je B&R lídrem průmyslové automatizace, je založen na snaze zjednodušovat procesy a překonávat očekávání zákazníků.

Důležitá poznámka o informacích, které se vztahují k budoucnosti

Tato tisková zpráva obsahuje informace a tvrzení, která se týkají akvizice společnosti B&R společností ABB a vztahují se k budoucnosti. Tvrzení vztahující se k budoucnosti lze rozpoznat podle příslušných tvarů slov jako „plánovat“, „zamýšlet“, „očekávat“ nebo podobných výrazů. Tato tvrzení vztahující se k budoucnosti se zakládají na současných očekáváních a zahrnují neodlučitelná rizika a nejistoty včetně faktorů, které mohou očekávání zdržet, změnit nebo se od nich odchýlit a které mohou způsobit, že skutečné výsledky a výstupy se budou podstatně lišit od současných očekávání. Platnost žádného tvrzení, které se vztahuje k budoucnosti, nelze zaručit. Kromě jiných rizik neexistuje záruka, že akvizice bude dokončena, nebo pokud dokončena bude, že bude dokončena v předpokládané době, nebo že se uskuteční očekávané přínosy akvizice. Tvrzení vztahující se k budoucnosti uvedená v této tiskové zprávě je třeba uvažovat společně s mnoha nejistotami, které ovlivňují činnost společnosti ABB, zejména s nejistotami uvedenými v diskuzi o obezřetnosti ve výroční zprávě ABB na formuláři 20-F pro rok končící dnem 31. prosince 2016. ABB není povinna veřejně aktualizovat tvrzení vztahující se k budoucnosti, ať už v důsledku nových informacíči událostí nebo z jiného důvodu.

ABB s.r.o.

ABB s.r.o.
BB Centrum – DELTA II
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4
140 00
www.abb.cz