Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 5. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2019. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Hybridní pohon posunovací lokomotivy

Číslo 3/2019 vyšlo tiskem 11. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 17. 7. 2019.

Veletrhy a výstavy
Euroluce 2019 očima designérky
Výstava Světlo v architektuře 2019
Amper 2019 v zajetí „chytrých“ technologií

Pro osvěžení paměti
Osvětlovací sklo z Kamenného pahorku

Aktuality

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost Objevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnostna 30. ročníku mezinárodního stavebního…

FEL_Camp pro středoškoláky Jak přežít v přírodě a opatřit si základní životní potřeby, jako je připojení k internetu…

Více aktualit

ABB získala ocenění Frost&Sullivan 2017 Company of the Year 2017

04.01.2018 | ABB s. r. o. | www.abb.com

Ocenění reflektuje zejména portfolio distribuovaných řídicích systémů ABB, kterým ABB stanovuje referenční standardy digitalizace.

Výzkumná agentura Frost & Sullivan vyhlásila ABB Společností roku 2017 (Frost&Sullivan 2017 Company of the Year) za vizionářské inovace představované v tomto případě distribuovanými řídicími systémy (DCS) a jejich dopadem na výkonnost zákazníků. Ocenění je uznáním vedoucího postavení ABB v oblasti digitalizace nejen v porovnání s jinými dodavateli průmyslové automatizace, ale také s obdobnými společnostmi působícími mimo průmyslovou sféru. Ocenění současně vyzdvihuje schopnost ABB naplňovat potřeby zákazníků (zejména v oblasti vyšší produktivity) v obtížných tržních podmínkách,  v době, kdy výrobní aktiva zpracovatelských odvětví i energetiky dosahují nebývalé složitosti a rozsahu.

Agentura Frost & Sullivan uvádí, že vstup a expanze ABB na rozvíjejících se trzích pomohly společnosti ovládnout trh DCS a v roce 2016 dosáhnout tržního podílu 20,5 %. Poznamenává, že dva nejbližší konkurenti ABB mají tržní podíly 15,2 % a 14,5 %. „ABB je bezpochyby lídrem trhu DCS v celém energetickém segmentu pro koncové zákazníky,“ uvádí zpráva Frost & Sullivan. „Výrazný tržní podíl společnosti ABB ještě posílilo její odborné know-how při vývoji inovativních řešení, která splňují potřeby energetiky a energetice blízkých odvětví, jako je těžba a zpracování ropy a zemního plynu, a těžba a zpracování nerostů. ABB má nejlepší a nejširší portfolio DCS na celém trhu průmyslové automatizace – nabízí řídicí platformy ABB Ability System 800xA, ABB Ability Symphony Plus, Freelance a Compact Product Suite.“

„S instalovanou základnou čítající více než 70 milionů připojených zařízení a 70 000 řídicích systémů a s ročními investicemi do výzkumu a vývoje ve výši 1,5 miliardy USD je ABB lídrem digitální transformace, k níž dochází ve všech odvětvích,“ uvádí Bernhard Eschermann, technologický ředitel divize ABB Průmyslová automatizace.

„Jsme jedinečným způsobem připraveni vytvářet hodnotu pro zákazníky sdílením nejlepších postupů v různých odvětvích a zároveň návrhem řešení pro konkrétní potřeby koncových zákazníků. Díky partnerství s ABB mají zákazníci přístup k desítkám osvědčených digitálních řešení, která jim pomáhají dosáhnout bezprecedentního zlepšení produktivity a výkonu.“

Agentura Frost & Sullivan, která se zabývá tržními výzkumy a analýzami, připisuje úspěch společnosti ABB její schopnosti rychle reagovat na tržní megatrendy a vyvíjet DCS řešení určená pro konkrétní odvětví. Toto ABB pomáhá splňovat požadavky koncových uživatelů v různých tržních segmentech, a umožňuje vytvářet nové příležitosti a hodnotu pro zákazníky. Tyto skutečnosti společnosti ABB umožnily, podle názoru agentury Frost & Sullivan, udržet si náskok před konkurencí a vedoucí postavení na trhu DCS. Navíc, díky faktorům ovlivňujícím růst trhu, jako jsou pokročilé řídicí strategie, služby založené na softwaru, služby s přidanou hodnotou a optimalizace životního cyklu nákladů, je společnost ABB výborně připravena si své vedoucí postavení udržet i v budoucnu.

„Zatímco mnozí konkurenti v uplynulých letech vykazovali nanejvýš velmi mírný růst, ABB pokračuje plnou parou kupředu a využívá k tomu stávající instalovanou základnu,“ uzavírá zpráva firmy Frost & Sullivan.

Zpráva agentury Frost & Sullivan rovněž oceňuje platformu ABB Ability™, představenou  v roce 2017, zejména její schopnost poskytovat soubornou a jednotnou nabídku digitálních výrobků, systémů, řešení a služeb pro různá odvětví. Díky uvedení této platformy, v níž je zahrnuto více než 180 řešení ABB Ability uzpůsobených pro individuální koncové trhy, bude společnost ABB i nadále určovat standardy v digitalizaci a umožňovat svým zákazníkům rychleji dosahovat vynikajících provozních výsledků. Přednosti systémů ABB umocňuje jejich schopnost samostatně se učit, sbírat více dat a sbírat je lépe než u konkurenčních systémů. Právě to podle agentury Frost & Sullivan odlišuje ABB od ostatních.

Zpráva se pochvalně zmiňuje také o ABB Ability Collaborative Operations centrech. Tato centra pomáhají zákazníkům ABB zvyšovat produktivitu tím, že umožňují jejich okamžité a nepřetržité propojení s odborníky z ABB, kteří jsou díky systémům vzdálené diagnostiky a analýzy schopni řešit problémy dříve, než vyústí v poruchu. Pochvalu si vysloužil také servis ABB poskytovaný po celý životní cyklus výrobků a řešení, který maximálně prodlužuje životnost investic zákazníků, a jedinečný Value Provider Program. Tento program zajišťuje koncovým uživatelům lokální dostupnost partnerů (třetích stran) ABB, a zvyšuje tak jejich spokojenost.

Společnost ABB je předním dodavatelem integrovaných energetických a automatizačních řešení a díky partnerství se společnostmi z oblasti zpracovatelského průmyslu a energetiky nabízí jedinečné znalosti a zkušenosti.  Dodávky ABB, jako jsou integrované a zabezpečené digitální systémy, služby a řešení pro automatizaci a optimalizaci výkonu průmyslových podniků, pomáhají zákazníkům dosahovat lepších provozních výkonů a udržitelného růstu.

Agentura vysoce ocenila také postavení ABB jako jedné z pouhých dvou společností, schopných zastávat pozici hlavního dodavatele pro automatizaci, energetiku a informace (MAEIC). U nových projektů tyto služby snižují náklady, čas realizace i rizika, neboť za vše nese odpovědnost  jediný subjekt. Využití zde nacházejí takové digitální inovace jako je cloudové inženýrství a konfigurovatelné kanály I/O, které oddělují návrh softwaru od návrhu hardwaru, urychlují realizaci a minimalizují vliv změn v pozdějších fázích návrhu.

Udělenou cenou agentura rovněž oceňuje skutečnost, že společnost ABB začala – rychleji než jiní dodavatelé automatizačních řešení - investovat do start-upů s cílem podporovat inovace a rychlejší růst digitální nabídky.. Nepřehlédnuto nezůstalo ani partnerství mezi společnostmi ABB a Microsoft oznámené v říjnu 2016, které agentura označila za další způsob, jakým jde ABB příkladem při podpoře širšího ekosystému aplikací ve snaze dosáhnout v oblasti digitalizace znamenitých výsledků.

Tiskové materiály ABB