Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ABB na veletrhu AMPER 2016 - Technické a technologické inovace ABB

8. 3. 2016 | ABB s.r.o. | www.abb.cz

Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, vás zve k návštěvě svých stánků na veletrhu AMPER 2016, který proběhne ve dnech 15. až 18. března 2016 na brněnském výstavišti. Novinkám z divize Procesní automatizace je vyhrazen stánek v hale V 5.14. V hale P 4.11 návštěvníkům představí produkty a technologie divize Automatizace výroby a pohony, Elektrotechnické výrobky a Energetika.

ABB umožňuje zákazníkům ze sféry výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis. Tak jako v předešlých letech, ani letos nebude ABB chybět na doprovodných akcích veletrhu, ať již to budou konference Smart city v praxi či Perspektivy e-mobility, Fórum automatizace nebo seminář nazvaný Údržba a diagnostika elektrických zařízení.

Divize Energetika

Jako v ostatních oblastech moderních technologií, je i v případě řízení a chránění rozvoden elektrické energie patrný posun z analogového přenosu informací na digitální přenos využívající komunikační technologie. Sortiment ABB v oblasti digitálních rozvoden zahrnuje tzv. state-of-the-art komunikační řešení a produkty na úrovních procesu, pole a celé rozvodny. Použití digitálních (mikroprocesorových) zařízení na úrovni rozvoden a polí je v současnosti již standardem. Digitalizace signálů na úrovni procesu poskytuje nejlepší spolehlivost a bezpečnost energetických systémů v historii.

Obr. 1. Ochrana REL670

Efektivní využití dat z rozvoden

Moderní energetický provoz je „fontána“ dat (až GB za s). Sběr, filtrování a analýza těchto dat spolu s potřebou rychlé a správné reakce představuje stále intenzivnější výzvu. ABB nabízí kompletní řešení všech popsaných oblastí s využitím komplexní nabídky softwarových produktů. Vzhledem k unifiunifikaci hardwaru, softwaru a komunikačních platforem klade velký důraz také na zabezpečení systémů.

MicroSCADA Pro je navržena pro kompletní sledování a řízení primárních a sekundárních zařízení rozvoden elektrické energie v reálném čase. Umožňuje jednoduše a bezpečně komunikovat s ochrannými a řídicími IED, RTU a zároveň s procesem prostřednictvím operátorských stanic. Tak podporuje rozhodování obsluhy a zlepšuje dostupnost energetického systému.

Historian poskytuje výkonné nástroje pro analýzu dat trendů a výkazů. Analytické nástroje pro vyhodnocování spotřeb elektrické energie identifikují oblasti k optimalizacím. Tyto nástroje napomáhají k významným úsporám nákladů zejména v energeticky náročných procesech.

DMS600 je moderní systém SCADA, jehož funkce jsou založeny na vyspělých a odzkoušených algoritmech, zahrnujících např. lokalizaci poruch nebo obnovu a rekonfiguraci sítě po poruše. Tradiční funkce SCADA jako on-line monitorování sítě je doplněna pokročilou DMS databází sítě, která podporuje vyspělé aplikace zlepšující monitorování sítě a zvládání jejich výpadků v reálném čase.

SDM600 je systém ABB určený pro centralizovanou správu dat zařízení různých výrobců podporujících normu IEC 61850. Systém je určen pro komplexní správu dat poruchových zapisovačů, centralizovanou správu uživatelů a centrální logování bezpečnostních a konfiguračních událostí. Také umožňuje centrální skladování, grafický přehled o časové posloupnosti událostí v celé síti a jejich detailní vyhodnocení.

Řada IED 670 (Intelligent Electronic Device) poskytuje pro chránění a ovládání všestrannou funkčnost, maximální flexibilitu a výkon, který splňuje nejvyšší požadavky
pro jakékoliv aplikace systému ochran ve výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Jedním IED lze současně chránit a ovládat několik objektů, např. vedení a transformátor.

REL670 je zařízení optimalizované pro chránění, monitorování a ovládání venkovních a kabelových vedení pro přenos a distribuci elektrické energie. Výkonné IED
poskytuje rychlou (< 16 ms) distanční ochranu a mnoho dalších ochranných a logických funkcí. To spolu s flexibilním a rozšiřitelným hardwarem umožňuje vyhovět různým specifickým požadavkům zákazníků.
 

REB500 je číslicová ochrana přípojnic určená pro rychlé a selektivní chránění přípojnic na úrovni vysokého a velmi vysokého napětí o jmenovité frekvenci 50, 60 nebo 16,7 Hz. Typická doba působení diferenciální funkce je 15 ms. Modulární struktura hardwaru a softwaru umožňuje snadno konfigurovat systém chránění a přizpůsobit ho pro daný primární systém přípojnic od jednoduchých až po složité. Kapacita systému dovoluje chránit přípojnice s až 59 vývody a až 32 zónami. K dispozici jsou další funkce, jako např. ochrana při selhání vypínače, nadproudová ochrana a další.

SAM600 (Process Bus IO systém) umožňuje integrovat konvenční přístrojové transformátory do moderní digitální technologie pro chránění a řízení rozvoden založené na komunikační normě IEC 61850-9-2 (Procesní sběrnice). Modulární konstrukce SAM600 umožňuje bezpečnou a efektivní postupnou modernizaci rozvoden přenosové a distribuční soustavy. Jednotlivé moduly SAM600 lze umístit kdekoliv v rozvodně v těsné blízkosti primárních přístrojů. Náhrada měděných kabelů optickými umožňuje maximálně využít výhody IEC 61850 Process Bus, a tím zkracuje dobu instalace a modernizace.

Digitalizace všech dat u zdroje podstatně snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Digitální technologie umožňuje vytvořit rozvodnu budoucnosti díky efektivní správě informací, diagnostice a konfiguraci dat pro optimální provoz a údržbu. Úplný dohled nad všemi komponentami rozvodny urychluje odhalování závad a usnadňuje jejich odstranění, minimalizuje potřebu pravidelné údržby a dobu odstávek, čímž redukuje provozní náklady.

PWC600 (Switchsync™) je jednotka určená k řízení okamžiku zapnutí a vypnutí vysokonapěťového vypínače. Jejím úkolem je načasovat zapnutí/vypnutí vypínače tak, aby k nárůstu proudu nebo k jeho přerušení došlo při takovém fázovém úhlu, který minimalizuje namáhání spínané zátěže nebo vypínače. PWC600 se používá k minimalizaci nebezpečných a škodlivých elektrických přechodných jevů při plánovaném spínání zátěží, jako jsou např. kondenzátorové baterie, kompenzační tlumivky, výkonové transformátory, přenosová vedení a kabely.

UniSec – vzduchem izolovaný rozváděč pro sekundární distribuci

Rozváděč UniSec je výsledkem neustálé inovace a snahy o uspokojení potřeb rychle se rozvíjejícího trhu. Nová série rozváděčů UniSec poskytuje široké spektrum dlouhodobých technických řešení. Bezpečnost, spolehlivost, snadnost použití a jednoduchost instalace, jakož i udržitelnost z hlediska ochrany životního prostředí, to jsou kritéria, která vedla vývoj tohoto rozváděče. UniSec je vzduchem izolovaný rozváděč firmy ABB určený pro sekundární distribuci. Odpínačové jednotky a jednotky s vyjímatelným vypínačem odpovídají požadavkům IEC 62271-200 a klasifikaci plynulosti provozu LSC2A-PM. Jednotky s výsuvným vypínačem odpovídají klasifikaci plynulosti provozu LSC2B-PM pro jmenovité napětí do 17,5 kV a klasifikaci LSC2B-PI pro jmenovité napětí do 25 kV.

Obr. 4. Jednotka pro řízení vn vypínačů PWC600

Divize Automatizace výroby a pohony

Jednotka ABB Pohony, divize Automatizace výroby a pohony, na veletrhu Amper představí mnoho novinek prostřednictvím interaktivních dem.

Měniče frekvence ACS380 a ACS880_ M04 pro strojní aplikace

Představena bude i nová řada produktů pro strojní zařízení. Konkrétně měniče frekvence ACS380 a ACS880_M04 pro strojní aplikace. Tyto dva nové měniče frekvence pro strojní zařízení pomohou výrobcům strojů zlepšit výkon strojů a zákazníkům zvyšovat přidanou hodnotu při současném snižování nákladů na vestavbu a údržbu. Oba představují nejnovější přírůstek do sortimentu plně kompatibilních měničů frekvence ABB, jež nyní poskytují dlouhodobá řešení a podporu jak pro uživatele, tak i procesy, podnikání a životní prostředí.

Měniče frekvence ABB s možností komunikace pomocí Bluetooth

Vedle standardních komunikačních protokolů používaných v průmyslu ke komunikaci s měničem frekvence, jako je Profibus, Ethernet, DeviceNet, CANopen a další, přichází ABB s možností bezdrátové komunikace využívající certifikovanou technologii Bluetooth. Asistenční ovládací panel měniče frekvence je vybaven přijímačem i vysílačem, který pracuje ve standardním pásmu 2,4 GHz, typickým pro Bluetooth. K ovládání měniče frekvence z mobilního telefonu typu smartphone si stačí pouze stáhnout aplikaci Drivetune, která je zdarma dostupná pro OS Android na Google Play či pro iOS na AppStore. 

Obr. 5. UniSec – vzduchem izolovaný rozváděč

Pomocí aplikace Drivetune se lze snadno spojit s měničem frekvence a zadat např. potřebné údaje pro uvedení měniče do provozu, číst a řešit chyby či poruchy chodu, provádět základní parametrizaci a další. Zároveň asistenční ovládací panel a aplikace Drivetune splňují požadavky na kybernetickou bezpečnost (Cyber Security).

Divize Elektrotechnické výrobky

Divize Elektrotechnické výrobky se rozrůstá, a proto v rámci expozice představí projekt Jeden dům, jedno řešení. Nabídne promyšlené instalační výrobky ABB Thomas
& Betts, rozvodnice System pro E comfort MISTRAL® a také System pro M Compact® nebo bezpečnost výrobních strojů ABB Jokab Safety. V oblasti domovní automatizace představí novinku ABB-free@home, která rovněž rozšíří možnosti domovní komunikace Welcome Midi. Dále přichází s doplněním inteligentní elektroinstalace Ego-n® oblíbenou designovou řadou Levit®. V oboru elektroinstalačního materiálu rovněž nabízí porcelánový design Decento®, obohacený o komunikační zásuvku HDMI a napájecí zásuvku s USB. Neméně důležitý je nový snímač kvality vzduchu, který zajišťuje automatické větrání a je dostupný téměř ve všech designových řadách.

ABB Jokab Safety – vše pro bezpečnost výrobních strojů

ABB Jokab Safety vyvíjí a inovuje své výrobky za účelem zjednodušit návrh bezpečnostního obvodu a montáž při zachování maximální bezpečnosti. Všechny komponenty poskytují v nejvyšší úrovni PL e a univerzálnosti pro snadné použití. Proto byl také vyvinut dynamický signál, který umožňuje při jednokanálovém zapojení připojit až 30 spínačů v sérii do jednoho vyhodnocovacího systému VITAL a tím ušetřit několik bezpečnostních relé.

Obr. 6. Měniče frekvence ACS380 a ACS880

Pro složitější aplikace nabízí ABB Jokab Safety i bezpečnostní PLC se statickým i dynamickým signálem, kde je možné propojit až 32 PLC systémem zvaným ALL master a využít jej k řízení technologických procesů. Všechna tato jedinečná zařízení usnadňují činnosti od návrhu, přes výrobu až po údržbu svou velkou spolehlivostí, dostupností a technickou podporou.

ABB Thomas & Betts

Do tohoto sortimentu patří kabelové stahovací pásky, teplem smrštitelné bužírky, koncovky vodičů a lisovací konektory. Vysoká kvalita zpracování a vlastnosti použitých materiálů předurčují tyto výrobky k použití v extrémních podmínkách, mimo jiné v prostředích s vysokou teplotou, s chemicky agresivními látkami, popř. s nebezpečím výbuchu.

System pro M Compact®

Výrobky řady System pro M Compact® poskytují obrovské instalační výhody: moderní a inteligentní řešení, která výrazně usnadňují instalační práce, zvyšují bezpečnost a šetří čas. Zhodnocují více než 90 let zkušeností s výrobou přístrojů instalovaných na lištu DIN. ABB na veletrhu představí mimo jiné proudové chrániče, miniaturní jističe, svodiče přepětí, instalační stykače, impulzní a instalační relé nebo digitální elektroměry.

Rozvodnice System pro E comfort MISTRAL®

Efektivita, bezpečnost, jednoduchost, integrace do sortimentu ostatních výrobkových skupin ABB, to je nová typová řada rozvodnic System pro E comfort MISTRAL®. Navazuje na dlouholeté zkušenosti společnosti ABB v oblasti distribuce elektrické energie a na širokou výrobkovou základnu přístrojů pro ochranu, řízení, monitorování, měření a úsporu energie.

Obr. 7. ABB Jokab Safety

Rozvodnice jsou dodávány ve velikostech od 4 do 72 modulů, což je jedna z nejširších nabídek na trhu, a ve dvojímkrytí: IP41 a IP65. Jednotícím prvkem celé řady rozvodnic je unifikovaný elegantní vzhled, plná nebo průhledná dvířka, která lze otvírat až o 180°, kde pouhým otočením víka lze zaměnit směr jejich otvírání, a použití plně recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů. Podle účelu použití rozvodnice disponují mnoha unikátními vlastnostmi a vylepšeními, které zvyšují úroveň jejich všestrannosti.

Rozvodnice byly konstruovány jak s ohledem na zjednodušení a urychlení práce elektroinstalatérů, kterým umožňují realizovat funkční a přehledný rozváděč, tak i s ohledem na přání konečných uživatelů, kteří dostanou funkční a elegantní rozvodnici. 

Softstartéry PSE a PSTX

Softstartér PSE byl navržen s cílem splnit nejobecnější požadavky. Je specializován na řízení provozu čerpadel a řízen pomocí dvou fází s provozním napětím 208 až 600 V AC a jmenovitým provozním proudem 18 až 370 A. Poskytuje např. funkce rozběhu a doběhu motoru napěťovou a momentovou rampou, proudové omezení, dynamický (kick) rozběh, elektronickou ochranu proti přetížení, ochranu proti příliš nízké zátěži nebo proti zablokování rotoru či zabudované přemostění (bypass).


Obr. 8. Impulzní relé z řady System pro M Compact®
 


Obr. 9. Rozvodnice System pro E comfort-Mistral®

Softstartér PSTX je nejnovějším softstartérem ABB určeným k řízení a ochraně motoru. Je řízen pomocí tří fází s provozním napětím 208 až 690 V AC a jmenovitým provozním proudem 30 až 1250 A. Umožňuje např. funkci rozběhu a doběhu motoru napěťovou a momentovou rampou, proudové omezení, dynamický rozběh, sekvenční start, reverzaci při rozběhu, dynamickou i klidovou brzdu, krokový chod motoru v obou směrech, elektronickou ochranu proti přetížení, příliš malé zátěži nebo proti zablokování rotoru, dále proti proudové/napěťové nesymetrii, podpětí/přepětí a má zabudované přemostění. Je určen pro přímo připojené motory i motory v deltě.

Vertikální pojistkové odpínače řady InLine II

S hrdostí představujeme nejnovější technologie vertikálních pojistkových odpínačů, které zajišťují stabilitu a bezpečnost v rozvodné síti. Nová generace odpínačů InLine II poskytuje nejvyšší úroveň osobní bezpečnosti během provozu a servisu a na rozdíl od předchozí verze je dostupná ve dvou různých provedeních:

 • ZLBM s menší hloubkou 121 mm pro úsporu místa v kabelových distribučních skříních,
 • ZHBM se standardní hloubkou 154 mm pro snadnou integraci transformátorů proudu na straně přípojnic.

K dispozici jsou provedení jak se šroubovým připojením kabelů, tak i s V-svorkami. V nabídce jsou rovněž provedení se spolehlivým elektronickým monitorem stavu pojistek. 


Obr. 10. Softstartér PSTX

Mimo běžné příslušenství stojí za zmínku držáky přepínače a měřicího přístroje, které v kombinaci s proudovými transformátory na straně přípojnic umožňují umístit měření i přepínačem měřených veličin přímo na konkrétní vývod. Nová řada Inline II splňuje nejvyšší požadavky na moderní vertikální pojistkové odpínače. Je testována podle normy EN 60947-3 a splňuje veškeré požadavky na výkon, spolehlivost a bezpečnost jak provozu, tak osob.

ABB-free@home® – domovní automatizace snazší než kdykoliv předtím

V systémech domovní automatizace se pro letošní rok objevila čerstvá novinka v podobě ovládání instalací pomocí nového systému ABB-free@home®. Tento systém poskytuje rozmanité možnosti v ovládání domovní elektroinstalace. Prostřednictvím prvků systému lze libovolně ovládat osvětlení, žaluzie nebo vytápění objektu prostorovým termostatem. Celý systém má mnoho dalších funkcí, které je možné v průběhu používání libovolně měnit.


Obr. 11. Odpínače řady InLine II

Nový systém poskytuje nejrůznější možnosti ovládání. Celou instalaci je možné ovládat standardními ovladači, termostaty, žaluziovými spínači, které jsou umístěny na stěně místnosti. K ovládání je ale možné využít i dotykový panel s 7" displejem (obr. 12) nebo chytrý telefon či tablet. Pomocí aplikace ABB-free@home® lze celý systém ovládat a také při uvedení systému do provozu nastavit. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Při používání systému je možné úpravy v nastavení provádět i později.

Použitelné funkce systému ABB-free@home®

 • ovládání osvětlení (spínání/stmívání),
 • detekce pohybu,
 • ovládání žaluzií,
 • scénické režimy – centrální vypnutí, panické scény,
 • ovládání vytápění,
 • možnost ovládání chytrým telefonem, tabletem,
 • časové funkce,
 • propojení s „DES“ – Welcome, Welcome Midi,
 • centrální ovládání pomocí dotykového 7" panelu. 

Welcome Midi jako jedna platforma pro domovní komunikaci

Během letošního roku bude vytvořena platforma pro domovní komunikaci, jejímž základem bude systém Welcome Midi. Postupně tak do této řady budou začleněny přístroje, které v ní dosud nebyly nabízeny. Jde o tlačítková tabla z ušlechtilé oceli, kde budou nově na výběr i tlačítkové moduly s vestavěným snímačem karet IC, nový videotelefon se 7" obrazovkou, a to i v provedení s rozhraním pro systém ABB-free@home®. Zjednoduší se tak nabídka, jeden systém bude poskytovat celé spektrum použitelný od nejmenších instalací pro rodinné domy až po rozsáhlé instalace pro bytové domy a rekonstrukce v panelových domech. 


Obr. 12. Dotykový panel ABB-free@home®


Obr. 13. Videotablo Welcome Midi

Velmi zajímavým novým přístrojem je kamerové rozhraní, kam lze připojit až čtyři analogové kamery. Příjemným doplňkem pro montážní pracovníky je adaptér na lištu DIN, do kterého lze připevnit kamerové rozhraní, vestavný spínací modul nebo rozdělovač videosignálu. 

www.domovnitelefonyabb.cz

Inteligentní elektroinstalace Ego-n® v designu Levit®

Designová řada Levit® z dílny ABB s. r. o., Elektro-Praga, je na trhu již druhým rokem a hned po uvedení se stala velmi oblíbenou. Levit® má mnoho tváří. Může být jak elegantní, tak nadčasový, ale i hravý a individualistický. Levit® je pestrost čisté moderní linie s širokým spektrem barevných kombinací. V základní verzi je v nabídce jedenáct barevných kombinací počínaje standardní bílou přes odstíny kávové a metalické až po pastelově svítivé barvy.

Pro velkou oblíbenost tohoto designu se společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, rozhodla doplnit řadu Levit® i do inteligentní elektroinstalace Ego-n®. V nabídce jsou jednonásobné a dvojnásobné tlačítkové snímače, tlačítkový snímač s LC displejem, prostorový termostat s otočným ovladačemi programovatelný termostat s LC displejem a rovněž i snímač pohybu. Designová řada Levit® obsahuje veškeré přístrojové vybavení, které může elegantně doplnit každou inteligentní elektroinstalaci.

Datové zásuvky, televizní zásuvky, moderní kryty pro HDMI, USB zásuvky, zásuvky centrálního vysávání a internetové nebo FM rádio do zdi. Pomocí modulu přijímače RF868 lze inteligentní elektroinstalaci Ego-n® ovládat i prostřednictvím RF vysílačů, které má společnost ABB v řadě Levit® již od
loňského jara. 

www.ego-n.cz


Obr. 14. Kamerové rozhraní Welcome Midi


Obr. 15. Prostorový termostat s otočným ovladačem v designu Levit®

Nové zásuvky v designu Decento®

V řadě Decento® jsou v nabídce nové komunikační zásuvky – reproduktorová zásuvka pro připojení reproduktorů, zásuvky USB, VGA a HDMI pro připojení např. televizoru nebo dataprojektoru a rovněž i nabíjecí přístroj s rozhraním USB. Vše v provedení bílém i černém.


Obr. 16. Nabíjecí zásuvka USB v designu Decento

Snímač kvality vzduchu

Při využívání staveb se často zapomíná na řádné větrání. Zejména za přítomnosti většího počtu lidí, např. v učebnách nebo kancelářích, poměrně brzy vzroste koncentrace oxidu uhličitého nad doporučenou hodnotu. To může vyvolávat pocit únavy, poruchy soustředění nebo i bolesti hlavy. Při nedostatečném větrání se také zvyšuje relativní vlhkost vzduchu. K větrání jsou často využívány ventilační systémy, které nezohledňují skutečnou potřebu.

V praxi se potom ventiluje nedostatečně, nebo naopak zbytečně. Nový snímač kvality vzduchu pohlídá oba důležité parametry – koncentraci CO2 i vlhkost. Nejenže zčervenáním displeje informuje o překročení nastavených hodnot, ale také současně sepne jeden ze dvou výstupů. Je tak možné automaticky ovládat např. ventilátor nebo elektrické pohony k otevírání a zavírání oken. Přístroj lze instalovat i do vícenásobných rámečků téměř všech designových řad ABB s. r. o., Elektro-Praga. 


Obr. 17. Tango – snímač kvality vzduchu

Divize Procesní automatizace

Tato divize poskytuje řešení pro procesní automatizaci zahrnující dodávky řídicích systémů, pohonářských aplikací a komplexních automatizačních řešení technologických procesů. Tím umožňuje zákazníkům z různých oborů zlepšit výkonnost a snížit dopad činností na životní prostředí.

Na veletrhu Amper představí svou širokou nabídku produktů pro měření a regulaci. ABB tomto oboru nabízí rozsáhlé spektrum produktů od snímačů teploty, tlaku, průtoku, hladiny přes regulátory a zapisovače až po komplexní dodávky pro kontinuální analýzu plynů a kapalin. Rovněž se na veletrhu představí globální inženýrské centrum v Ostravě, poskytující služby v oblasti inženýrinku, ale také řízení dodavatelského řetězce, které nabízí široké
spektrum kariérních příležitostí. V dalším textu čtenář nalezne jen stručný přehled produktů, které budou na veletrhu Amper představeny v našem stánku v hale V; mohou se ale těšit také na mnoho dalšího ze širokého spektra produktů a řešení pro měření a regulaci od firmy ABB.

TALYS – flexibilní analyzátor pro řízení chemických procesů v reálném čase

TALYS ASP500 reprezentuje nejnovější poznatky v oblasti procesní analýzy. Jde o jednoduchý, robustní analyzátor FT-NIR, vybavený vláknovou optikou, navržený pro monitoring v reálném čase pro petrochemii a rafinerie. Bezproblémová instalace umožňuje profilování reaktoru, zkrácení doby cyklu a rychlé řešení problému. Tato nová generace analyzátorů využívá více než 30 let odborných zkušeností ABB v procesní spektroskopii a byla navržena ve spolupráci se zákazníky tak, aby nabídla snadnou instalaci i použití a nejlepší analytický výkon. TALYS ASP500 není jediným zástupce této řady produktů. TALYS ASP400 je nyní k dispozici také ve variantě ASP400-Ex, kterou je možné umístit přímo do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX Cat. II 2G T3 nebo Class I Division 1YS.

ProcessMaster FEP500 – vždy první volba ProcessMaster FEP500 je indukční průtokoměr určený pro náročné průmyslové aplikace a je tak tou nejlepší volbou v oblasti procesního průmyslu. Vyrábí se v provedení s integrovaným nebo odděleným převodníkem. Jeho modulární design umožňuje úsporný provoz, flexibilitu i spolehlivost spolu s dlouhou životností a nenáročnou údržbou. ProcessMaster FEP500 disponuje také pokročilou diagnostikou: detekce prázdného potrubí, detekce bublin v médiu, detekce povlaku na elektrodách, monitoring vodivosti, teploty senzoru či kvality uzemnění. Na veletrhu bude proto také k vidění demonstrace těchto diagnostických funkcí, např. detekce zavzdušněného média.

AZ20

ABB je světovým lídrem v oblasti měření kyslíku. Zirkoniová sonda AZ20 představuje pokročilý zirkoniový analyzátor pro měření obsahu kyslíku určený pro standardní aplikace s rychlou odezvou. AZ20 je kompatibilní s protokolem HART. Umožňuje tak souběžné zobrazení procesních proměnných a digitálních komunikací. Je vybaven unikátní autokalibrací i diagnostikou. Sonda AZ20, jejíž volitelná délka je až 4 m, je vhodná pro procesy s teplotou až +800 °C. AZ20 je zkrátka flexibilní přístroj, který šetří čas i peníze.

EasyLine EL3000

Zjednodušená řada analyzátorů pro kontinuální analýzu plynů využívá osvědčené měřicí principy, jako je infračervená fotometrie, paramagnetické a elektrochemické měření koncentrace kyslíku nebo tepelněvodivostní měření. Mezi přednosti, které uživatelům může tato řada přinést, patří mimo jiné zjednodušená kalibrace a obsluha, nižší cena či rozsáhlé spektrum autodiagnostických funkcí. Více informací ohledně všech aktivit společnosti
ABB naleznete na: http://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-na-veletrhu-amper-2016

ABB s.r.o.

ABB s.r.o.
BB Centrum – DELTA II
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4
140 00
www.abb.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021