Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ABB Levit® – ideální zásuvky do dětských pokojů

28. 2. 2020 | ABB, s. r. o. | nizke-napeti.cz.abb.com

Problematikou vnějších vlivů se zabývá norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

Vnější vlivy hodnotí a určují jednotlivé prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem a z hlediska působení elektrického a elektromagnetického pole. Každý vnější vliv je označován (kódován) dvěma písmeny a číslicí. První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu (A – vnější činitel prostředí, B – využití, C – konstrukce budovy). Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu a číslice označuje třídu každého vnějšího vlivu. Ve zmíněné normě je mimo jiné uveden i vnější vliv BA2 – děti. Tento vnější vliv se týká dětí v místech pro ně určených (jako např. jesle, mateřské školky atd.). Jedním z požadavků tohoto vnějšího vlivu je, že v takovýchto prostorách mohou být použita pouze zařízení vyššího stupně ochrany krytem než IP 2X – tj. se zvýšenou ochranou proti vniknutí pevných těles.

V designové řadě ABB Levit® jsou všechny standardní zásuvky opatřeny bezpečnostními clonkami a splňují požadavky normy ČSN EN 60529 na stupeň krytí IP 40 včetně příslušného značení. Tento fakt spolu s možností výběru z široké palety pestrých barev (červená, zelená, žlutá, oranžová…) předurčuje zásuvky v designu Levit® pro použití v prostorách určených pro děti, a to nejen ve školách a školkách, ale i v dětských pokojích – své ratolesti přece chceme chránit i doma!

ABB, s. r. o.; Resslova 3; 466 02 Jablonec nad Nisou
tel. 800 312 222; e-mail: kontakt@cz.abb.com


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 45.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021