Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ABB: Další fáze strategie Next Level

6. 10. 2016 | ABB s.r.o. | www.abb.com

Společnost ABB dnes zahájila třetí fázi své strategie Next Level, jejímž cílem je tvorba hodnoty pro zákazníky a akcionáře. Základní prvky třetí fáze jsou tyto: přetváření divizí ABB na čtyři jednotky s vedoucím postavením na trhu, včetně další transformace divize Energetika zůstávající ve vlastnictví ABB, plná realizace potenciálu ABB v oblasti digitalizace, další zlepšení provozní výkonnosti a posílení značky ABB.

Utváření čtyř specializovaných podnikových divizí s vedoucím postavením na trhu

o Elektrotechnické výrobky
o Robotika a pohony
o Průmyslová automatizace
o Energetika
      Pokračující transformace divize Energetika zůstávající ve vlastnictví
         ABB

o Program „PowerUp“ zaměřený na růst, snížení rizika a nárůst zisku
o Obchodní model pro EPC se sníženým rizikem
      Partnerská spolupráce se společností Fluor v oblasti rozvoden
      Partnerská spolupráce se společností Aibel v oblasti mořských
         větrných elektráren

o Prodej businessu v oblasti kabelových systémů se očekává v 1. čtvrtletí roku 20171

o Zvýšení cílového pásma marže o 200 základních bodů na 10 – 14 % s účinností od roku 2018

Realizace plného potenciálu v oblasti digitalizace

o „ABB Ability“: plně integrovaná digitální nabídka ve všech zákaznických segmentech; upevnění vedoucího postavení ABB ve čtvrté průmyslové revoluci
o Rozsáhlá partnerská spolupráce se společností Microsoft na vývoji další generace digitálních řešení
o Průkopník internetu věcí (IoT) Guido Jouret od 1. října nastoupil jako Chief Digital Officer

Posílení globální značky ABB

o Konsolidace více než 1000 značek pod hlavní značkou ABB
o Nutná podmínka plné tvorby hodnoty v oblasti digitální nabídky
o Pokračování tradice společnosti jako technologického průkopníka i v budoucnu

Cíl produktivity administrativních pracovníků zvýšen o 30 % na 1,3 miliardy USD, časový plán a náklady se nemění

Potvrzeny všechny další finanční cíle

Na období 2017 až 2019 je plánován druhý program odkupu akcií v hodnotě 3 miliardy USD; priority pro alokaci kapitálu zůstávají beze změn

Generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer uvedl: „Během uplynulých dvou let se společnost ABB stala rychlejší, úspornější a efektivnější. Průběžně jsme zvyšovali marže a dále zlepšovali tvorbu peněžní hotovosti. Ve třetí fázi naší strategie Next Level navazujeme na dosavadní úspěšnou transformaci a posilujeme své postavení technologického průkopníka a lídra i vedoucí světové postavení v oblasti digitalizace. Díky našim čtyřem divizím s vedoucím postavením na trhu v kombinaci s programem „ABB Ability“ uspokojujeme potřeby zákazníků v době energetické a čtvrté průmyslové revoluce s větším soustředěním a pohotově.“

Společnost ABB dnes zahájila třetí fázi své strategie Next Level, jejímž cílem je tvorba hodnoty pro zákazníky a akcionáře. Základní prvky třetí fáze jsou tyto: přetváření divizí ABB na čtyři jednotky s vedoucím postavením na trhu, včetně další transformace divize Energetika zůstávající ve vlastnictví ABB, plná realizace potenciálu ABB v oblasti digitalizace, další zlepšení provozní výkonnosti a posílení značky ABB.

Podpora růstu ve čtyřech podnikových divizích s vedoucím postavením na trhu

S účinností od 1. ledna 2017 ABB utváří a soustředí svou divizní strukturu do čtyř divizí s vedoucím postavením na trhu. Jsou to divize Elektrotechnické výrobky, Robotika a pohony, Průmyslová automatizace a Energetika. Bude posíleno postavení těchto divizí coby podnikatelských jednotek v rámci ABB, což se projeví ve zlepšení modelů výkonnosti a odměňování založeném na individuální odpovědnosti. Divize budou těžit z výhod obchodní spolupráce organizované regiony a zeměmi, digitální nabídky celé skupiny, kvalitní struktury správních nákladů, společného řízení dodavatelského řetězce a výzkumných center společnosti. ABB bude dále posilovat své divize prostřednictvím aktivního řízení portfolia. Patří sem strategické akvizice firem, proměna obchodních modelů a odprodej vedlejších činností.

„Základem našeho budoucího provozního modelu je podnikatelský duch“, uvedl Ulrich Spiesshofer. „Naše čtyři divize s vedoucím postavením na trhu, vedené manažery s příslušnými kompetencemi, podpoří udržitelnou tvorbu hodnoty za účasti regionů a působení celé ABB Group, jako je například program ABB Ability a naše velmi nízká úroveň správních nákladů.“

Elektrotechnické výrobky

Divize Elektrotechnické výrobky bude preferovaným partnerem pro všechny skupiny spotřebitelů elektrické energie.

Seskupí všechny výrobky pro elektrifikaci, především přenesením činností ze stávající divize Automatizace výroby a pohony. Nová divize bude světovou dvojkou v oboru a nabídne zákazníkům všechno na jednom místě.

Obory nabíjení elektrických vozidel, solární energie a obor power quality budou přesunuty z divize Automatizace výroby a pohony a budou sloužit jako růstové platformy v rámci divize Elektrotechnické výrobky. Nutné investice na pokračování růstového trendu těchto oborů bude mít zpočátku tlumicí účinek na ziskovou marži divize.

Růst spotřeby elektřiny je rychlejší než růst spotřeby celkové energie, neboť více lidí má přistup k elektřině a novým podobám spotřeby elektrické energie, jako je například nabíjení elektromobilů, a s tím se také zvyšuje poptávka. Nabízejí se zde významné příležitosti pro digitalizaci a inovaci naší stávající nabídky.

Průmyslová automatizace

Tato divize bude preferovaným partnerem pro oblast průmyslové automatizace a je následníkem bývalé divize Procesní automatizace.

ABB bude ve všech průmyslových odvětvích prosazovat digitalizaci a prostřednictvím softwaru a služeb upevňovat svou pozici jedničky v oblasti řízení procesů. ABB disponuje jedinečnou kombinací odborných znalostí, které ji umožňují řídit procesy v celé řadě odvětví, například ve farmaceutickém průmyslu, těžbě a zpracování nerostů, námořní dopravě a těžbě a zpracování ropy a zemního plynu. Zaměřením na rostoucí segmenty a spojením údržby, provozu a řízení bude ABB penetrovat v rámci silných odvětví a vytvářet diferencovanou nabídku pro zákazníky.

Energetika

Divize Energetika bude preferovaným partnerem pro silnější, inteligentnější a ekologičtější sítě.

Po důkladné revizi strategického portfolia dospěly představenstvo i výkonný výbor k závěru, že transformace divize Energetika ve vlastnictví ABB umožní vytvářet co nejvyšší hodnotu pro akcionáře, a to ve srovnání s jinými formami vlastnictví, jako jsou například prodej, IPO, odštěpení nebo společný podnik. Mezi hlavní faktory v rozhodovacím procesu patří atraktivita trhu, stávající a budoucí nabídka výrobků, příležitosti, pokud jde o obchodní model a optimální formu vlastnictví, jakož i alternativní možnost tvorby hodnoty pro akcionáře ABB. Součástí této revize byly nezávislé analýzy společnosti McKinsey a nezávislé finanční poradenství od společností Goldman Sachs a Credit Suisse.

Tato divize, která má postavení celosvětové jedničky, využije výhod energetické a čtvrté průmyslové revoluce. Tyto trendy vytvářejí výraznou poptávku po výrobcích, systémech, softwaru a službách divize Energetika a podporují proměnu portfolia směrem k digitalizaci.

Pro využití plného potenciálu této divize a pokračování transformace byl dnes představen „PowerUp“, účinný program týkající se hlavních stránek oboru. Program podpoří růst a tvorbu zisku zaměřením na hlavní provozní přednosti a vysoce růstové segmenty, jakož i služby a software pro digitalizaci.

Hlavním prvkem průběžné transformace divize je snížení rizikovosti obchodního modelu, využívání růstových příležitostí prostřednictvím dvou strategických partnerství, která byla oznámena dnes – se společností Fluor pro velké elektrické rozvodny a se společností Aibel pro větrné elektrárny na moři. V rámci obou partnerství dojde ke spojení vedoucího tržního postavení ABB v oboru technologií pro energetiku s odbornými znalostmi obou partnerů – u společnosti Fluor se jedná o řízení velkých inženýrských, nákupních a stavebních (EPC) projektů, a u společnosti Aibel o oblast větrných elektráren na moři.

Dalšími klíčovým prvkem je odprodej vedlejších oborů ABB, jako je nedávno oznámený prodej businessu v oblasti kabelových systémů ABB společnosti NKT cables. ABB si i po prodeji ponechává přístup k technologii prostřednictvím strategického partnerství. V důsledku transformace ABB s účinností od roku 2018 zvýší pásmo provozní ziskové marže EBITA u této divize z 8 – 12 % na 10 – 14 %.

„Při revizi našeho strategického portfolia jsme pozorně naslouchali všem zúčastněným stranám a jejich názorům. Po velmi důkladném a pečlivém procesu, kterého se účastnili přední poradci, jsme dospěli k závěru, že další transformace divize Energetika ve vlastnictví ABB vytvoří nejvyšší hodnotu pro naše akcionáře i zákazníky. Při navázání na dosavadní úspěch a výsledky transformace má divize Energetika ideální postavení v rámci ABB k dosažení dlouhodobého a ziskového růstu v rámci energetické a čtvrté průmyslové revoluce a je integrální součástí naší nabídky,“ uvedl Ulrich Spiesshofer.

Výrazný skok v digitalizaci s programem ABB Ability™

ABB je dnes poměrně skrytým mistrem v oboru digitalizace. Má ideální pozici k vítězství v digitálním prostoru pomocí nových i stávajících kompletních digitálních řešení, která využívají inteligentní cloud a jsou napojena až na úroveň připojených zařízení. ABB využije svých hlubokých znalostí v oborech zákazníků k plánování, instalaci a provozu jedinečné digitální nabídky, která zákazníkům přinese skutečnou provozní výhodu.

Nově spuštěný program ABB Ability spojuje portfolio digitálních řešení a služeb ABB ve všech zákaznických segmentech, upevňuje vedoucí postavení v rámci čtvrté průmyslové revoluce a podpoří konkurenceschopnost všech čtyř podnikových divizí ABB.

Společnost ABB dnes oznámila navázání rozsáhlého strategického partnerství se společností Microsoft, největším světovým dodavatelem softwaru, zaměřeného na vývoj digitálních řešení nové generace na integrované cloudové platformě. Zákazníci budou moci využívat jedinečné kombinace hlubokých znalostí v oboru a rozsáhlého portfolia průmyslových řešení společnosti ABB a zároveň inteligentního cloudu Azure a kompetencí v oblasti B2B, jakými disponuje Microsoft. Společně budou obě strany pokračovat v digitální transformaci ve všech zákaznických segmentech oborů ABB, jako je robotika, námořní doprava a e-mobilita.

„Tato partnerská spolupráce poskytne našim zákazníkům jedinečné výhody v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, a naváže na silné stránky společností Microsoft a ABB,“ uvedl Ulrich Spiesshofer a dodal: „Máme základ sestávající z více než 70 milionů připojených zařízení a více než 70 000 instalovaných řídicích systémů. Dalším krokem je vyvinout jednu z největších průmyslových cloudových platforem na světě.“

Digitální transformaci ABB povede Guido Jouret, průkopník internetu věcí (IoT), který dne 1. října 2016 nastoupil do nové funkce Chief Digital Officer (CDO) a který je podřízen přímo generálnímu řediteli ABB Group.

Posílení globální značky ABB

ABB bude používat jednu korporátní značku a sjednotí pod ni všechny své značky na celém světě. Dojde ke sjednocení portfolia společností ABB a celosvětová nabídka společnosti se v celé šíři a hloubce bude prezentovat pod jedinou hlavní značkou. Očekává se, že tato proměna bude trvat až dva roky.

Jednotná značka hraje významnou roli při uskutečnění plného potenciálu digitální nabídky ABB, neboť zvyšuje věrnost zákazníků, price premiums i pravděpodobnost nákupu. Jedna hlavní značka umožní společnosti ABB lépe prezentovat svou strategii relevantním zainteresovaným stranám, zdůrazňuje přístup ABB Group, v jehož rámci je na prvním místě zákazník a digitalizace, a usnadňuje interakci se stávajícími i budoucími zákazníky.

Značka bude vykazovat designové prvky určené k jasné komunikaci vize, směřování a jedinečného tržního postavení ABB směrem k zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a všem dalším zainteresovaným stranám. Tradice ABB jako technologického průkopníka a tři oblasti zaměření její strategie Next Level se projevují v novém příslibu značky: „Let’s write the future. Together.“

Zvýšení provozní výkonnosti

ABB navazuje na své dosavadní úspěchy a dále zvyšuje svou provozní výkonnost. Program ABB na zvýšení produktivity administrativních pracovníků od svého loňského zahájení překonal očekávání. V důsledku toho ABB zvýšila cíl snížení nákladů v rámci tohoto programu o 30 % na 1,3 miliardy USD. ABB tohoto dalšího snížení nákladů dosáhne v původně oznámené lhůtě a s nezměněnými náklady na restrukturalizaci a realizaci. Plněním pravidelných programů na snižování nákladů, využíváním vynikajícího provozního fungování a světově špičkového řízení dodavatelského řetězce ABB dosáhne úspory nákladů odpovídající 3 – 5 % z ročních nákladů na prodej.

ABB znovu potvrzuje svůj cíl 1000deního programu na provozní kapitál, kterým do konce roku 2017 hodlá uvolnit přibližně 2 miliardy USD. Program probíhá podle plánu a zaměřuje se na zlepšení řízení zásob optimalizací celého hodnotového řetězce, od návrhu výrobků až po výrobu, a optimalizací jiných opatření týkajících se čistého provozního kapitálu.

ABB Group potvrzuje níže uvedené finanční cíle pro léta 2015 – 2020.

ABB Next Level – cíle pro období 2015–20202
Růst tržeb3 3 – 6 %
Provozní zisk EBITA v %4 11 – 16 %
Růst provozního zisku na akcii CAGR5 10 – 15 %
Konverze čistého zisku na volný peněžní tok > 90 %
Peněžní návratnost investice v %6 Kolem 15 %

Provozní zisk EBITA v % – cíle podle divizí pro období 2015 – 2020
Elektrotechnické výrobky 15 – 19 %
Robotika a pohony 14 – 19 %
Průmyslová automatizace 11 – 15 %
Energetika 10 – 14 %*
*Cílová marže pro divizi Energetika s účinností k 1. lednu 2018

Alokace kapitálu

Společnost ABB dnes oznámila záměr na nový program odkupu akcií v hodnotě až 3 miliardy USD, a to od roku 2017 do roku 2019. V tomto plánu se projevuje důvěra společnosti a pokračující silná tvorba peněžní hotovosti i silné finanční postavení. Dne 30. září 2016 společnost ABB oznámila dokončení stávajícího programu odkupu akcií, v jehož rámci vrátila akcionářům 3,5 miliardy USD. Během uplynulých tří let ABB vrátila akcionářům 8,7 miliardy USD v podobě dividend a odkupu akcií.

Aktivní řízení portfolia zůstává důležitou stránkou provozního systému ABB, jak se projevilo v nedávném zeštíhlení portfolia i výraznými akvizicemi, jakož i oznámeným odprodejem businessu v oblasti kabelových systémů a změnou obchodního modelu v divizi Energetika.

Priority alokace kapitálu společnosti ABB zůstávají beze změn: 1) financování organického růstu, výdaje na výzkum a vývoj a kapitálové výdaje výměnou za atraktivní návratnost peněžních prostředků, 2) vyplácení pravidelně rostoucí a udržitelné dividendy, 3) investice do akvizic, které vytvářejí hodnotu, a 4) vracení dodatečné hotovosti akcionářům.

O společnosti ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z oborů energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. Více než čtyřicet let píše ABB budoucnost průmyslové digitalizace. S více než 70 miliony připojených zařízení a instalovanou základnou více než 70 000 řídicích systémů ve všech zákaznických segmentech je ABB v ideálním postavení využívat výhod energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB má více než 130 let tradice a působí ve více než 100 zemích světa. Zaměstnává kolem 135 000 zaměstnanců. www.abb.com


1 V závislosti na schválení regulačními orgány a splnění podmínek pro uzavření transakce.
2 Definice najdete v sekci „Supplemental Financial Information“ v „Capital Markets Day 2016“ – “More information” na naší stránce www.abb.com/investorrelations
3 Průměrná roční míra růstu tržeb na srovnatelném základě během šesti let, základní rok je 2014.
4 Cíl je na základě celého roku
5 CAGR = Compound Annual Growth Rate (kumulovaná roční míra růstu) a cíl předpokládá stále měnové kurzy, základní rok je 2014.
6 V případě velkých akvizic je možné dočasné snížení.

ABB s.r.o.

ABB s.r.o.
BB Centrum – DELTA II
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4
140 00
www.abb.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021