Aktuální vydání

Číslo 10/2020 vyšlo tiskem 1. 10. 2020. V elektronické verzi na webu 30. 10. 2020. 

Téma: Elektroenergetika; Zařízení pro přenos a distribuci elektřiny

Ze zahraničního tisku
Ochrana před poruchovým obloukem
Rack Unit

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

52. konferencia elektrotechnikov Slovenska

11. 2. 2020 | Slovenský elektrotechnický zväz | www.sez-kes.sk

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pripravuje v poradí už 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 3. 2020 v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25, Bratislava.

 

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Záštitu nad 52. konferenciou prevzal Národný inšpektorát práce.
Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť SALTEK Slovakia s.r.o. Bratislava.
Odborným garantom konferencie je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES.


Program 52. konferencie:


Streda 25. marca 2020

8:00 – 8:45 Prezencia účastníkov

8:45 – 9:00 Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie

9:00 – 9:50 Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Izolované bleskozvody

9:50 –10:10 Prestávka

10:10 – 11:00 Ing. Zdeněk KINŠT, GENERI, s. r. o., Šumperk, ČR
Ochrana před výbuchem, aneb jak bezpečně provozovat zařízení

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:05 mjr. Ing. Michal JUHÁS, Ing. Miroslav ONDREJKA, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, Košice
Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike

12:05 – 13:00 Prestávka - obed

13:00 – 13:30 Ing. František GILIAN, Fire Electric Institute, s. r. o. Banská Bystrica
Dopady elektromobility na požiarnu bezpečnosť stavieb

13:30– 13:40 Prestávka

13:40 – 14:30 Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
SPD v napájecích sítích nn a revize

14:30 – 14:40 Prestávka

14:40 – 15:30 PhDr. Alena AMBRÓZOVÁ, ALMA consulting s. r. o., Bratislava
Elektrické inštalácie nn – povinnosť aplikácie SPD v súlade s STN 33 2000-5-534 a STN 33 2000-4.443 a vykonávanie OPaOS na inštaláciách opatrených SPD v súlade s novou normou na revízie STN 33 2000-6

15:40 – 15:45 Ukončenie 1. dňa konferencie

Štvrtok 26. marca 2020

7:30 – 8:00 Prezencia účastníkov

8:00 – 8:50 Ing. Michal BAHERNÍK, M.B.E., s. r. o. Prešov
BIM - skúsenosti a znalosti elektroprojektanta

8:50 – 9:00 Prestávka

9:00– 9:50 Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce, Košice
Vyhradené technické zariadenia elektrické z pohľadu aplikačnej praxe

9:50 – 10:10 Prestávka

10:10– 11:00 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Nové normy s dôrazom na STN 33 2000-8-2:2019 Inštalácie s kombinovanou výrobou/ spotrebou elektrickej energie

11:00 – 11:10 Prestávka

11:00 – 11:50 Ing. František ŠTĚPÁN, Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Praha, ČR
Prístroje a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti elektrických zariadení pri údržbe

12:00 – 13:00 Prestávka – obed

13:00 – 13:50
Tibor HANKO, HARP, s. r. o., Uhrovec
Revízie VTZ-E - praktické skúsenosti

13:50 – 14:00 Prestávka

14:00 – 15:00 Hodina otázok a odpovedí

15:00– 15:20 Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA:

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020): 60,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 60,00 €
• Ostatní účastníci: 80,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 17. 3. 2020 v eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES 
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Pozvánka na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska.pdf

Tiskové materiály SEZ-KES