Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

46. konference Projektování a provoz povrchových úprav

23. 3. 2020 | Asociace korozních inženýrů | www.konferencepppu.cz

Co psát o konferenci, která se ve dnech 18. - 19. března 2020 v Praze v Hotelu Olšanka nekonala, a přece měla všechny náležitosti zajištěny – zajímavý program, zajištěné přednášející, odborné přednášky, připravené zástupce téměř třiceti firem, přichystané představit své výrobky, služby ve vystoupeních nebo zodpovědět dotazy, podat informace u stolů.

Z důvodu mimořádných opatření přijatými Bezpečnostní radou státu a vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 začal platit zákaz akcí s počtem nad 100 osob. Poté následovalo ještě zpřísnění. Právě v den 12. 3. 2020, kdy vláda vyhlásila nouzový stav na území ČR a zákaz shromažďování nad 30 osob, dodala tiskárna sborníky s jasně oranžovou obálkou, budící optimistický pohled do světa. Právě tato písemná forma zachraňuje situaci a na rozdíl třeba zákazu Mistrovství světa v hokeji 2020 a jiných sportovních akcí, které když se neuskuteční, účastníci ani sportovci nic neuvidí.

Sborník z letošní 46. konference Projektování a provoz povrchových úprav byste si neměli nechat ujít, přináší mnoho novinek, podle programu přednášky o nových předpisech, informace z výzkumů ale i z praxe. Témata se snaží dostát všem příslibům, které byly uvedeny v pozvánce ať už o aktuálních právních předpisech, týkajících se povrchových úprav, informací o nových technologiích a materiálech. I exkurzi nám pracovníci LATECOERE Czech Republic s.r.o. představili písemně a na obrázku. Tím budou všichni alespoň písemně seznámeni s programem. Některé z přednášek budou (pro přihlášené) zveřejněny i na webu organizátorů.

V souvislosti se zpřísněnými limity a podmínkami provozu pro provozovatele některých zdrojů znečišťování ovzduší při nanášení nátěrových hmot v lakovnách apeluje Ing. Z. Krayzel i na projektanty, aby správně stanovili projektovanou kapacitu – spotřebu organických rozpouštědel. K 1. 1. 2020 zdroje nanášení musí splnit přísný koncentrační limit namísto měrné výrobní emise. Legislativě je věnován i příspěvek Ing. J. Taitlové s doporučením, aby uživatelé nebezpečných chemických látek a směsí vyžadovali od svých dodavatelů aktuální bezpečnostní listy a kontrolovali v nich údaje o expozičních limitech.

Ing. L. Obr odpovídá na otázky – jaké jsou důležité aspekty efektivní technologie funkčního chromování, na co se zaměřit a co řídit, sledovat. Tématu je důležité se věnovat, neboť povlaky chromu patří mezi široce rozšířené galvanické povlaky. Souběžně s tvrdostí má vysoké parametry i otěruvzdornost chromových povlaků.

Nátěrové hmoty mají fyzikálním způsobem zabránit pronikání chemikálií, kyslíku a vlhkosti k povrchu kovu. Na pigmenty, které nejsou pouze nositeli optických vlastností, ale mohou plnit i ochrannou funkci podkladu byl zaměřen výzkum prof. Ing. A. Kalendové a kol. z UP, Fakulty chemicko technologické. V Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT se věnovali přípravě umělé patiny slitin mědi na bázi brochantinu Ing. R. Bureš a kol. Patina má estetickou i ochrannou funkci. Umělá patinace mědi je důležitá při restaurování bronzových a měděných předmětů.

Ústřední otázkou v povrchových úpravách je protikorozní ochrana, korozní odolnost. K tomu vzešla řada podnětů od pracovníků ze SVÚOM – Ing. K. Kreislová a kol.: Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v atmosférickém prostředí závisí především na správné volbě korozivzdorné oceli pro dané prostředí, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. Při nevhodném použití dochází ke snížení životnosti konstrukcí. Selhání organických povlaků na ocelových konstrukcích řešila Ing. Geiplová a kol. U konstrukcí, na kterých bude opravována protikorozní ochrana, je důležité stanovení čistoty povrchu. Ing. L. Mindoš objasňoval příčiny opožděné a opakované tvorby velkých defektů na povrchu průmyslových fasádních panelů přímo v terénních podmínkách. Na vysoké odborné úrovni je referát Ing. D. Kusmiče, Univerzita obrany v Brně: „Vliv plazmové nitridace na korozní odolnost feritických korozivzdorných ocelí“.

Odpovědi na nejčastější otázky zákazníků, týkajících se žárové zinkovny, dává expert na slovo vzatý Ing. P. Strzyž a kol. z AČSZ.

Velkou část programu představovaly příspěvky zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenosti, nové výrobky či služby. Bohatá nabídka 28 firem přinesla širokou škálu podnětů pro komplexní řešení předpovrchových a povrchových úprav: tryskání (WISTA), předúprava (KLUTHE CR), odmašťování, odstraňování oleje a nečistot z mycích lázní (HIGHLUB), firmy nabízející vybavení různých provozů povrchových úprav, zařízení pro nanášení povrchových úprav, se mohou chlubit dosaženými úspěchy třeba i za 30 let existence (MEDIA CZ) aplikace nátěrových hmot (DÜRR Systems Czech Republic, GALATEK, WAtech, CARLISLE Fluid Technologies GmbH), zefektivnění těchto provozů včetně virtuálního zprovoznění technologie (IDEAL-Trade Service), kontrola technologie pro zvýšení kvality v práškových lakovnách (TSI System), povrchování zinkovými lamelami (ANOCOTE Limited ČR), speciální technologie, odsávání, filtrace (HERDING Technika životního prostředí, G&G filtration), problematika odpadních vod (VWS MEMSEP). K úplnému systému služeb patří i čištění a údržba lakoven, kterou nabízí jedna z největších úklidových společností v České republice MW-DIAS.

Kromě těchto příspěvků byly připraveny ještě další firmy (AABO-IDEAL, DENIOS, EKOL, EKOMAZIVA, MASKLOGIK, RSBP, SILROC CZ, SPOLMONT, TECHNICOAT CR, WAMAG) setkat se zájemci u diskusního stolu a podat jim informace, nebo propagovat své výrobky třeba formou inzerce (ALTEKO, KOVOLAK, STROJNÍ MONTÁŽE).

Žádná sebelepší technologie se neobejde bez kvalitní obsluhy, vyškoleného personálu. Česká republika zavádí mistrovské zkoušky, které budou oceněním řemeslníka za kvalitní práci a zvýší prestiž řemesel – podle P. Žatečky (Cech malířů, lakýrníků a tapetářů). Věříme, že je vše na nejlepší cestě.

O exkurzi do firmy LATECOERE Czech Republic zájemci nepřijdou, je přeložena na příští rok 2021. Společnost se zabývá výrobou dílů a sestav dveří, dveřních mechanismů pro výrobce letadel světových značek.

Očekáváme, že stručné informace o celém programu, vzbudí Váš zájem a jsme připraveni Vám na požádání sborník se zajímavými přednáškami a informacemi zaslat. Více informací na www.konferencepppu.cz

V současné kritické době přejeme všem příznivcům konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV hodně zdraví a těšíme se na osobní setkání v lepších časech.

Zdenka Jelínková a Zdenka Trávníčková