Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

27. 2. 2020 | Business FORUM, s.r.o. | www.business-forum.cz

Nosným tématem jubilejního Energetického kongresu byla často diskutovaná klimatická neutralita, prosazovaná Evropskou komisí, a její potenciál v české energetice. Pořádající agentura Business Forum připravila program obsazený vysoce kompetentními řečníky, počínaje zástupcem resortního úřadu, náměstkem ministra průmyslu a obchodu René Nedělou, přes osobnosti z nejvyšších úrovní managementu provozovatelů distribuční a přenosové soustavy a plynárenských podniků až po další specialisty ze zainteresovaných ministerstev, profesních svazů a firem orientovaných na strategii a důležité projekty v energetice.

Konferenci zahájila jednatelka pořádající firmy Business Forum paní Lenka Štricová a poté předala řízení konference moderátorovi Zdeňkovi Fouskovi, energetickému specialistovi.

Nebudeme podrobně popisovat průběh prezentací a střídání řečníků. Ostatně veškeré podrobnosti ke konferenci, jejímu programu a řečníkům jsou na webové stránce www.business-forum.cz. Jen jako chuťovku uveďme, poněkud neorganicky a bez výrazné relevance, pár zajímavostí, které zazněly během konferenčního dne. Například:

- Jaderná elektrárna Dukovany je nejekonomičtěji provozovaná jaderná elektrárna v Evropě.

- Spotřeba energie v ČR v roce 2018: elektřina 74 TWh, plyn 87 TWh.

- Polyetylenové plynové potrubí udrží vodík, který se přidává k zemnímu plynu jako příměs pro snížení emisí CO2. Ocelové potrubí vodík propouští.

- Škodovka letos uvede na trh tři nové modely s pohonem na CNG.

- Při stavbě distribučních rozvodů se v poslední době využívá současné položení kabelu pro přenos silové elektřiny a optického kabelu pro přenos dat (např. pro chytré měření spotřeby, pro připojení k internetu apod.)

- Nakonec jen lehké varování k původnímu tématu – klimatické neutralitě, resp. kam se bude ubírat česká energetika v dohledné budoucnosti. Ano, je tu příležitost i hrozba. Rozvoj energetiky musí být udržitelný. A udržitelnost má tři pilíře: ekologický, ekonomický a sociální. Běda nám, jestliže si jediný z těchto pilířů nabouráme.

Raději odkažme zájemce na mnohem uspořádanější informaci o 20. energetickém kongresu na web www.business-forum.cz.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021