Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

12 tezí k úspěšné budoucnosti LAPP

01.09.2019 | Georg Stawowy, Patrick Olivan | LAPP | www.lappgroup.cz

Je těžké dělat předpovědi, zejména o budoucnosti – tento výrok je připisován Nielsovi Bohrovi, a také Samuelovi Goldwynovi, Markovi Twainovi, Robertovi Stormovi Petersonovi a řadě dalších. A ačkoliv není snadné tomuto tvrzení oponovat, inovační management LAPPu si klade za svůj velmi základní cíl právě to: předvídat možný a pravděpodobný vývoj a odvozovat pokyny a definovat oblasti činností.

Důvodů, proč jsou předpovědi budoucnosti tak nejasné, je celá řada. Na jednu stranu je třeba předpokládat, jakým způsobem se budou současné trendy nebo směry lineárně nejpravděpodobněji vyvíjet. Na stranu druhou ke každému trendu nebo směru obvykle vzniká trend opačný. Například existuje trend mobility, vlivem kterého se více a častěji pohybujeme mezi místy po celém světě, a opačný trend vazby na vlastní domov, vlivem kterého stále více toužíme po pocitu domova a bezpečí. Nebo trend digitalizace, vlivem kterého své životy žijeme stále častěji na internetu a sociálních sítích, a opačný trend uvědomělosti, který nás vybízí bránit se proti narůstající technologizaci a stavět do popředí přírodu.


Smart Drum by LAPP (digitálně řízený odvíjecí buben)

Ve společnosti LAPP jsme budoucnost zohlednili pomocí metodiky retropolace. Přesunuli jsme se do roku 2050 a odtud jsme se ohlédli zpět na rok 2030. Prvním krokem metodiky byla analýza toho, jak bude rok 2050 vypadat v přibližně 12 budoucích studiích. Vyfiltrovali jsme a shrnuli základní trendy. Pro každý z trendů jsme identifikovali různé scénáře a zvolili z nich ten, který je pro společnost LAPP nejvýznamnější. Výsledkem byl soubor relevantních scénářů v roce 2050. Nejde tu přitom o naprosto přesné předvídání budoucnosti, ale o definování orientačních bodů, které umožňují plánování a zaměření inovačních aktivit.

Správní rada definovala 12 studií a pokusila se je pro společnost LAPP definovat co nejpřesněji. Kompletní studie nejsou určeny veřejnosti, ale jsou stručně nastíněny níže.

1. Prodej se stále více odehrává online.
Již po několik let zaznamenávají digitální distribuční kanály výrazný podíl prodeje ve společnosti LAPP a tento podíl nadále výrazně poroste – prostřednictvím platforem jako jsou e-shopy a EDI (Elektronic Data Interchange – elektronická výměna dat). EDI je velice efektivním systémem komunikace mezi počítači odběratele a dodavatele, kde dochází pomocí propojení informačních systémů k automatické výměně dokumentů, jako jsou objednávky, faktury nebo třeba dodací listy.

2. Požadavky zákazníků budou vyřizovány převážně digitálně
Nové digitální technologie umožňují vyřizování požadavků zákazníků převážně automaticky a digitálně. Lidský vstup je nutný stále méně. Inteligentní systémy jako LAPP e-Kanban nebo Smart Cable Drum mohou zadávat objednávky zcela nezávisle – což umožňuje kupujícím a prodejcům soustředit se na činnosti, které vytváří jiné hodnoty

3. Žádný kabel nebude bez dat
Každé zařízení a každá aktivní komponenta bude mít v budoucnosti svou vlastní IP adresu. To znamená, že je každá komponenta připojena k internetu, je přístupná a ovladatelná. Na základě toho vyvozujeme, že nebudou existovat žádné čistě napájecí kabely, každý kabel bude přenášet také data.

4. Bezdrátové technologie budou přirozenou součástí našich řešení konektivity
Bezdrátové technologie otevírají řadu nových možností – například v oblasti mobilních zařízení. Společnost LAPP je jakožto poskytovatel řešení pro připojení musí být také schopna nabízet.

5. Miniaturizace si vyžádá kompaktnější a lehčí řešení připojení
Miniaturizace výpočetního výkonu je nezastavitelná: čipy, senzory a zařízení se stále zmenšují a jejich výkon narůstá. To současně vyžaduje menší kabely, konektory a další propojovací komponenty.

6. Nárůst zákaznických řešení bude vyžadovat vysokou pružnost dodávek
Ze zákazníků se stále častěji stávají samospotřebitelé, prosumers (výrobci + spotřebitelé). Očekávají, že budou schopni zakoupený produkt individuálně přizpůsobit svým požadavkům. Někteří zákazníci budou požadovat individuálního přizpůsobení, jiní budou požadovat rychlost. To si mimo jiné žádá segmentovaný a diferencovaný dodavatelský řetězec.


Myšlenkový mapa na téma inovace a budoucnost LAPP

7. Radikální zkrácení doby mezi objednávkou a dodávkou
Výrobní cykly a logistika jsou stále pružnější a rychlejší. Obojí umožňuje výrazné zkrácení dodacích lhůt.

8. Až 80 % obchodních procesů je digitalizováno
Jak individualizace zvyšuje komplexnost, je nezbytné navýšit také efektivitu, aby bylo možné absorbovat zvýšení nákladů. To je realizováno digitalizací, ať už prostřednictvím online konfigurátorů nebo automatických rozhraní mezi objednávkou a výrobou.

9. Modularizace produktů (pro vyšší efektivitu individuálních řešení)
Dalším nástrojem pro přizpůsobení za konkurenční ceny je modularizace. Díky modulárnímu návrhu produktů lze také využít úspory z rozsahu i pro malé výrobní dávky.

10. Udržitelnost (žádný prodej bez jasného procesu recyklace)
Udržitelnost a recyklace se stávají klíčovými požadavky celé společnosti. Rozhodnutí o nákupu bude záviset na zajištění recyklace. Předvídatelný nedostatek významných zdrojů je navíc dalším podnětem pro recyklaci za účelem co nejlepšího oddělení od takových událostí.

11. Obchodní aktivity se budou stále více zaměřovat na Asii
Rapidně narůstající populace v asijsko-pacifickém regionu a rychle rostoucí prosperita střední třídy („příští miliarda“) neúměrně navýší ekonomickou sílu Indie a Číny. Předpokladem je, že v roce 2050 bude jednou z desítky ekonomicky nejsilnějších zemí Indonésie. Musíme proto pokračovat v rozvoji a rozšiřování naší přítomnosti v Asii, abychom byli schopni tyto trhy náležitě obsloužit.

12. Větší důraz kladený na zaměstnance se znalostmi IT
Digitalizace mění to, jaké dovednosti a schopnosti musí být v naší organizaci k dispozici. Oddělení obchodu a IT, jak bylo dosud zvykem, není pro budoucnost použitelným modelem. Každý jednotlivec v naší společnosti se bude muset stále více zabývat problematikou IT. Povědomí o příležitostech pro digitalizaci a digitalizačních procesech a schopnost je navrhnout se proto stane klíčovou dovedností.

Těchto 12 studií představuje kombinaci přehledu z roku 2050 a současných předpovědí s cílem poukázat na kroky, které je nutné v příštích letech podniknout. Tyto budoucí scénáře slouží jako myšlenkové zásady pro vývoj nadcházejícího strategického cyklu společnosti LAPP. Tímto způsobem zajistíme, že jsou při vývoji strategie brány v potaz relevantní budoucí otázky.

Tiskové materiály LAPP