časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Zkuste to bez drátů ... LORD už to zkusil!

|

číslo 3/2004

Zkuste to bez drátů ...
LORD už to zkusil!

Ing. Richard Kaloč,
Moeller Elektrotechnika, s. r. o.

Systém moderní elektroinstalace Xcomfort firmy Moeller se veřejnosti opět představuje v kompletní instalaci ve vzorovém domě na pražském Chodově. Spojení ukázkového domu LORD společnosti RD Rýmařov, spol. s r. o., a radiofrekvenční varianty systému Xcomfort poskytuje všem zájemcům možnost vidět moderní elektroinstalaci a zažít příjemný pocit z jednoduchého a intuitivního ovládání celého domu na vlastní kůži.

Obr. 1.

Co se týče elektroinstalace, na první pohled v domě nepoznáte žádný rozdíl. Za pozornost stojí skutečnost, že systém Xcomfort byl naším systémovým partnerem, firmou Elios lighting s. r. o., instalován až dodatečně. Před příchodem realizační firmy byl dům kompletně osazen elektroinstalací. V této době byl již plně využíván. Během tří dnů se i za tohoto stavu podařilo celý dům kompletně vybavit radiofrekvenčním systémem Xcomfort, aniž bychom zásadním způsobem omezili obyvatele domu. Rovněž zásahy do již upravených povrchů byly minimální a dnes je jako návštěvníci zcela jistě neodhalíte. Zásluhou bezdrátové komunikace v systému Xcomfort nepodstoupil žádné úpravy ani již existující rozváděč.

Výkonové prvky, tj. aktory, byly instalovány do instalačních krabic, dutin stěn nebo přímo do svítidel. Jedná se o prvky dvou typů: spínací pro libovolnou zátěž 230 V do 10 A a stmívací pro regulaci svítidel do 250 W odporové zátěže 230 V. Aktory ve verzi pro instalaci do běžné elektroinstalační krabice jsou na obr. 1.

V obytné zóně v přízemí domu, jež je spojena s kuchyní, jsou využity především stmívací aktory, a to k navození světelné pohody a nerušené atmosféry prostřednictvím světelných scén. Jednotlivé světelné scény nastaví všechna potřebná svítidla na optimální hodnotu osvětlenosti např. pro sledování televize, stolování, čtení, popř. relaxaci. Pro příjemnou atmosféru byl nastaven plynulý přechod mezi scénami v době trvání několika sekund, bez rychlých skokových změn, jež jsou pro lidské oko nepřirozené.

Ve většině prostorů domu však byl použit spínací aktor pro ovládání svítidel (od žárovkových po zářivková), dále pro ovládání vytápění a spínaných zásuvek.

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 6

Některé spínané okruhy byly naprogramovány s časovými funkcemi. Setkáte se s nimi např. na chodbě či u venkovního osvětlení. Každý ze spínacích aktorů umožňuje vypnutí nebo zapnutí po uplynutí zvolené doby, jejíž délku lze nastavit od jedné sekundy do osmnácti hodin. Světlo v předsíni se tak po dvou minutách automaticky zhasne, aby bylo možné v klidu zamknout a odejít z domu. Podobně je nastaveno venkovní osvětlení, které se navíc rozsvítí v závislosti na množství denního světla.

Jednoduchá časová funkce je použita rovněž ve spižírně, kde se „normálním„ – krátkým stiskem tlačítka rozsvítí světlo na dobu tří minut. Je-li zde třeba svítit po neomezeně dlouhou dobu, přidrží se stejné tlačítko stisknuté po dobu tří sekund; světlo svítí trvale.

Obr. 4.

Další užitečná časová funkce se vyvolává tlačítkem umístěným v ložnici. Jednoduchým stiskem se večer rozsvítí svítidla cestou na toaletu a po uplynutí nastavené doby se všechna svítidla automaticky zhasnou.

Velmi důležitou funkci, kterou si můžete ve vzorovém domě vyzkoušet, zastává centrální vypínač. Po stisku tlačítka umístěného u vchodu zhasnou všechna svítidla v domě, odpojí se vybrané zásuvky a rozsvítí se svítidla v předsíni a venku pro odchod. Tato svítidla po uplynutí nastavené doby opět zhasnou. Když odcházíte z domu, máte vždy jistotu, že se nikde nesvítí zbytečně a že všechny určené spotřebiče jsou bez napětí.

Ovládacími prvky v celém domě jsou bezdrátová nástěnná dvoubodová nebo čtyřbodová tlačítka (obr. 2). V obývacím pokoji se setkáte s osazením v designu Cirio matný chrom. V běžných prostorech, jako je spíž, technická místnost nebo chodba, je použit bílý design PR20. Pro koupelny byl s výhodou vybrán design PR20 Soft, který nabízí až devět barevných odstínů rámečků. Bez problémů je tak možné doplnit vhodný odstín vypínačů např. k obkladu v koupelně apod. (obr. 3).

Všechny doposud uvedené funkce byly programovány prostřednictvím zdarma dostupného softwaru v českém jazyce. Tento způsob programování je velmi jednoduchý – natažením čar v grafickém režimu od aktorů k tlačítkům je vytvořena vazba mezi ovládacím místem a spotřebičem. Zde uživatel nastavuje i zmíněné časové funkce, světelné scény apod. Ty pak fungují zcela samostatně bez jakékoliv centrální jednotky. Výsledek programování celého domu pomocí uvedeného programového vybavení je zřejmý z obr. 4.

Obr. 5.

Pro ukázku komplexnosti a výkonnosti systému Xcomfort byl v obývacím pokoji instalován Home Manager. To je centrální jednotka, která zajišťuje pokročilé časové funkce, regulaci vytápění s možností řízení více zdrojů tepla a individuálního nastavení teplot v různých místnostech. Zároveň je vizualizační jednotkou. Na jejím několikařádkovém displeji můžete vidět důležité údaje o stavu zařízení nebo jeho případné poruše. S pomocí uvedené jednotky je možné celý dům i ovládat. Přitom lze nastavit i přístup pro jednotlivé obyvatele domu. Home Manager je zároveň komunikační jednotkou. Lze tedy např. ovládat dům po telefonní lince, nebo včas dostat informaci o důležitých situacích.

V tomto případě Home Manager zastupuje zejména vizualizační funkci (obr. 5). Uživatel na úvodní obrazovce vidí důležité údaje – venkovní teplotu, teplotu v obývacím pokoji, údaje o zvolené světlené scéně v obývacím pokoji a údaje o domovním režimu.

K měření venkovní teploty je opět použit systém Xcomfort. Teplotní čidlo je umístěno na fasádě domu (obr. 6) a přes teplotní vstupy připojeno do systému – výsledná hodnota je zobrazena na displeji Home Manageru. Tento údaj je dále využíván pro ekvitermní regulaci vytápění. Vnitřní teplota je zjišťována pokojovým termostatem (obr. 7), který lze instalovat kdekoliv. Se systémem totiž komunikuje bezdrátově a je napájen z baterie. Pokojový termostat zároveň plní funkci ručního regulátoru teploty. A to tehdy, když automatický režim nastavený Home Managerem uživateli nevyhovuje. I v popisovaném domě jsme nakonec řízení vytápění převedli do systému Xcomfort s využitím Home Manageru. Pro každou místnost a každý den v týdnu je nyní stanoven individuální časový režim. Funkce centrálního vypínače může navíc uvést celou otopnou soustavu do úsporného režimu.

Obr. 7.

V každém okamžiku si uživatel může na displeji Home Manageru zobrazit aktuální spotřebu elektrické energie, např. pro vytápění, osvětlení apod.

Díky instalovanému Home Manageru můžete rovněž v praxi vidět dnes velmi důležitou funkci simulace přítomnosti osob. Zmíněná funkce se aktivuje centrálním vypínačem, který již byl předem nastaven. Po stisku tohoto vypínače se vypnou všechna svítidla v domě a zároveň se na Home Manageru spustí program náhodného spínání osvětlení vybraných prostorů ve zvoleném časovém úseku. Zvenku se tak dům zdá být obydlený v době krátkodobé nepřítomnosti nebo i o dovolené. Tak se Xcomfort stará o bezpečí domu, přestože v něm jeho majitel zrovna není.

Protože jsme si vědomi toho, že sebelépe napsaný článek nemůže zprostředkovat reálnou zkušenost z praxe, vytvořili jsme spolu s naším systémovým partnerem uvedenou vzorovou realizaci moderní elektroinstalace. Neváhejte proto navštívit takto vybavený dům společnosti RD Rýmařov, spol. s r. o., na adrese: Studánková 462, Praha 4 – Újezd, a to v Po – Čt od 10 do 18 hodin, v Pá od 10 do 14 odin a o víkendu od 9 do 12 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz