časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Zajímavá exkurze do Itálie

|

Světlo 4/01

Jaroslav Dočekal, B + B elektro

Zajímavá exkurze do Itálie

Obr. 1.

Když jsem ve schránce objevil pozvánku na třídenní exkurzi k italskému výrobci osvětlení, společnosti PRISMA, S.p.A., konané při příležitosti desátého výročí zahájení prodeje jejího sortimentu na českém trhu a organizované ve spolupráci s jejím výhradním distributorem, společností OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., příliš jsem se nerozmýšlel pozvání přijmout. S výrobky Prisma sám pracuji několik let a ze svých zkušeností a podle ohlasu u mých zákazníků vím, že se kvalitou a cenou řadí na špičku produkce italských výrobců. Svoji pozornost jsem hodlal zaměřit především na vývoj nových výrobků, činnost obchodního oddělení a organizaci práce ve výrobě.

Kromě prvního příjemného překvapení, jímž bylo ubytování v horském hotýlku poblíž Verony, jsem byl zaskočen péčí, kterou společnost věnuje vývoji nových svítidel. V této části exkurze jsem pochopil, že originalita a nezaměnitelnost svítidel Prisma vycházejí především ze silného týmu mladých lidí, kteří při použití moderního sofistikovaného 3D softwaru ztvárňují své představy od prvotních idejí až po automaticky zpracovanou kompletní výkresovou dokumentaci. Originalita výrobků a obtížnost jejich kopírování jsou dány složitými matematickými křivkami, jimiž jsou definovány. Bylo evidentní, že právě silný vývoj, kterému je dovoleno realizovat i své nejodvážnější vize, se stal odrazovým můstkem úspěchu Prismy.

Obr. 2.

Po další části návštěvy, v níž jsme byli seznámeni s výpočetním programem společnosti a softwarem pro trojrozměrné modelování návrhů osvětlení, následovala cesta přímo do skladů a výroby. Teprve když jsme procházeli kolem rozestavěné nové administrativní budovy a posléze ve výrobní a skladové části firmy kolem dlouhých řad regálů, v nichž bylo na značených místech, kde se výrobky paletují, uloženo obrovské množství hotových výrobků, pochopil jsem, jak silná a stabilizovaná společnost je Prisma. Po celou dobu mě navíc překvapovala uspořádanost, pořádek a čistota, které panovaly ve všech venkovních a vnitřních prostorách. Poté, co jsme se dostali do samotných výrobních prostor, jsme s údivem zjistili, že vlastně jde pouze o montáž a kompletaci již hotových komponent. Naši hostitelé nám k tomu sdělili, že jejich samostatná dceřiná společnost, která se zabývá pouze nákupem komponent, pracuje téměř s dvěma sty dodavatelů, u nichž neustále vyhodnocuje jak kvalitu dodávaného materiálu, tak i jejich rychlost a pružnost. Na základě denních výrobních příkazů osmnáct samostatných montážních pracovišť po čtyřech až pěti dělnicích kompletuje výrobky. Přísun materiálu, jeho zpracování a převoz do skladu hotových výrobků fungovaly naprosto hladce, bez jediného zaškobrtnutí. Nikde navíc nebyl vidět jediný zaměstnanec, který by se zdál být nadbytečný nebo nevytížený. To, že společnost např. po dvou hodinách postupně střídá jednotlivé týmy na všech pracovištích, aby jejich práce nebyla příliš stereotypní, nebo že staví pro desítky svých převážně mladých zaměstnankyň školku, aby jim po mateřské dovolené umožnila brzký návrat do zaměstnání, se mi při odchodu z výroby zdálo být už samozřejmé.

Poslední část exkurze byla věnována návštěvě zkušebny, která si svou výbavou a rozsahem rozhodně nezadá s žádným oficiálním zkušebním pracovištěm. I zde bylo vidět, že náš hostitel dosahuje svého úspěchu koncepční prací a rozumným přístupem k investicím a že za jeho úspěchem nestojí náhoda, ale desítky let tvrdé práce na náročném italském a evropském trhu. A to, že jsem se nedostal do kuchyně společnosti, tedy do jejího obchodního oddělení, mě při návratu zpět už ani tolik nemrzelo.