Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

XXIII. kurs osvětlovací techniky

číslo 3/2004

XXIII. kurs osvětlovací techniky

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se ve dnech 4. až 6. října 2004 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou uskuteční tradiční, již XXIII. kurs osvětlovací techniky.

Kurs je určen pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.

  • Základní tematické okruhy: Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů.

  • Vedlejší tematické okruhy: Expertní systémy, elektrické rozvody, bezpečnostní osvětlení, svítidla a světelné zdroje, rušivé účinky světla, jištění světelných rozvodů, řízení osvětlovacích soustav, osvětlení přechodů.

  • Doprovodná akce: Výstava a prezentace firem z oboru.

Seznam referátů
Jméno Název přednášky
Gall D. Nauka o barvě
Smola Alfons Svetelné zdroje a svietidlá pre moderné osvetľovacie sústavy
Habel Jiří, Žák Petr Trendy ve vývoji svítidel
Staněk Pavel Komentované znění normy ČSN EN 12464-1
Juklová Marie Posuzování osvětlení v projektové dokumentaci
Grossmann František Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souvislosti s osvětlováním
Gřes Radim Rozvody veřejného osvětlení
Kunc Josef Snadné a vysoce komfortní ovládání osvětlení v EIB systémové instalaci
Polínek Jaroslav Analýza parametrů vysokotlakých výbojek provozovaných v systémech veřejného osvětlení s regulací
Parýzek Karel Elektrické instalace v administrativních celcích a průmyslových objektech
Parýzek Karel Ochrana před přepětím v silových a slaboproudých elektrických rozvodech
Sokanský Kare Měření flikru
Nezval Josef Řízení osvětlovacích soustav
Rusek Stanislav Spolehlivost napájení osvětlovacích soustav
Slezák Jiří Měření osvětlení a norma ČSN EN 12464-1
Lepší Jana Osvětlování škol – připravovaná novela vyhlášky č. 108/2001
Motyčková Pavla Legislativní změny v právních předpisech týkajících se ochrany zdraví při práci
Vrbík Petr Osvětlení pracovišť s displeji
Stupka Pavel Jak osvětlit školní tabuli v souladu s novými předpisy?
Orság František, Ježo Eduard Doplnění vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve vztahu ke zrakové zátěži
Chudoba Karel Nová norma a hygiena osvětlení
Novotný Jiří Použití nových norem pro osvětlení
Plch Jiří EMC z hlediska aplikace zářivek s třípásmovými luminofory
Dvořáček Vladimír Nové trendy ve světelných zdrojích
Krasňan František Hodnotenie oslnienia podla STN EN 12464-1
Baxant Petr Teoretický úvod do expertních systémů, možnosti aplikace ve světelné technice
Novák Tomáš Základní kritéria pro plnění expertních systémů
Sokanský Karel, Höchsmann Petr Zavádění norem a vyhlášek do expertních systémů
Habel Jiří, Žák Petr Aplikace světelných zdrojů typu LED
Habel Jiří, Kuře Jan Analýza spektrálních charakteristik světelných zdrojů z hlediska poškození exponátů
Habel Jiří, Šilhán Jan Praktické ověření zábrany rušivého oslnění
Voráček Jiř Aplikace nových norem do nouzového osvětlení
Gašparovský Dionýz Hodnotenie návrhu výpočtu osvetľovacích sústav pre pracovné priestory
Novotný Petr Dynamické prvky v osvětlení obchodního centra Olympia Olomouc
Muchová Alena Osvětlení přechodů halogenidovými výbojkami
Habel Jiří, Málek Jan Odrazné charakteristiky povrchů vozovek
Kubela Dušan Světelné zdroje a pohled na zpřísněné požadavky Ra
Suchánek Jaroslav Osvětlení netypických staveb
Ševčíková Margita, Coch P. Iluminácia historických pamiatok mesta Košíc
Slivka Petr Legislativa v oblasti veřejného osvětlení
Maixner Tomáš Úvod do problematiky rušivých účinků světla
Kotek Jaroslav Hodnocení rušivých vlivů světla ve venkovním prostředí
Kotek Jaroslav Evropská norma pro osvětlení pozemních komunikací
Suchan Pavel Světelné znečištění z pohledu astronoma
Šarounová Lenka Astronomická fotometrie
Luxa František Terénní zkoušky sodíkových vysokotlakých výbojek
Sněhota Pavel Přenesená správa osvětlení měst a obcí
Novomeský Ján Sport a světlo

Tradičně bude součástí kursu společenský večer s bohatým programem.

Odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
ul. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
mobil: 603 862 282

Organizační garant:
RNDr. Marie Juklová
KHS Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
tel.: 595 138 128, fax.: 595 138 109
e-mail: marie.juklova@khsova.cz

Adresa pro zasílání příhlášek:
Ing. Alena Muchová – PTD
Olešní 313/14, 712 00 Ostrava
fax.: 596 240 311, tel.: 596 244 854

-jk-