časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Wago napájí draky na ostrově Saipan

Zdeněk Štěpka, Tomáš Fencl | WAGO-Elektro spol. s r. o. | www.wago.cz

… aneb když potřebujete nakrmit draka a princezna zrovna není po ruce

Dva úchvatní světelní draci zavěšení u stropu vstupní haly nově vybudovaného hotelu Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan. Každý 20 tun hmotnosti, 32 metrů délky a dohromady 2,5 milionu kusů křišťálu, které se na 26 tisíc kovových šupin vyplétaly ručně kámen po kameni. To je výsledek tříleté práce české sklářské a designérské společnosti Lasvit.

Obr. 1. Světelní draci zavěšení u stropu vstupní haly nově vybudovaného hotelu Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan
Obr. 1. Světelní draci zavěšení u stropu vstupní haly nově vybudovaného hotelu Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan

Jde o nejrozměrnější šperk i svítidlo na světě usilující o zápis do Guinessovy knihy rekordů. „Tento projekt je tím největším, co jsme kdy vyrobili. Posunuli jsme díky němu hranice toho, co lze ze skla a kovu vyrobit. Museli jsme zde spojit dvě tradiční řemesla – sklářství a kovářství. Využili jsme hluboké znalosti z obou oborů a výsledek obohatili o nejmodernější technologie,“ řekl k zakázce Leon Jakimič, majitel a prezident společnosti.

Obr. 2. Dutá konstrukce draků dovolovala technikům pohybovat se během instalace uvnitř již zavěšených draků, stejně tak dovoluje přístup i během případné údržby
Obr. 2. Dutá konstrukce draků dovolovala technikům pohybovat se během instalace uvnitř již zavěšených draků, stejně tak dovoluje přístup i během případné údržby

Složitá lokalita, složité požadavky, elegantní řešení

Zajímavou výzvou byla i lokalita, ve které byly světelné objekty instalovány. Ostrov Saipan se nachází v seizmicky aktivní oblasti, a proto byl kladen důraz na pružnost a malou hmotnost celé konstrukce. Těla draků jsou dutá a skrývají v sobě „technické zázemí“ v podobě rozvodných skříní a kabeláže. Toto technické řešení umožnilo nerušený pohled na draky při splnění všech technických požadavků. Dutá konstrukce dovolovala technikům pohybovat se během instalace uvnitř již zavěšených draků, stejně tak umožňuje přístup i během případné údržby.

Již zmíněné kovové šupiny pokryté broušenými křišťály jsou podsvíceny programovatelnými a dálkově ovládanými LED moduly. Díky nim lze draky okamžitě „převléct“ do jakékoliv barevné představy. Obsluha má k dispozici různé přednastavené barevné kombinace a světelné scény, ať už statické, nebo dynamické v podobě různých barevných vln.

Celková spotřeba diod LED v jednom drakovi je přibližně 25 kW a tento výkon musel být dodán a jištěn tak, aby provoz instalovaných šperků byl bezpečný. Současně musela být celá elektrovýzbroj co nejlehčí. Proto byla zvolena koncepce distribuovaných elektrorozváděčů, ve kterých je měněno napájecí napětí 3× 480 V 60 Hz na 24 V DC. Tento rozváděč současně obsahuje DMX kontroléry a elektronické jištění příslušných sekcí.

Obr. 3. Kovové šupiny pokryté broušenými křišťály podsvěcují programovatelné a na dálku ovládané LED moduly (detail)
Obr. 3. Kovové šupiny pokryté broušenými křišťály podsvěcují programovatelné a na dálku ovládané LED moduly (detail)

Draky krmí produkty WAGO

Pro napájení a jištění byly zvoleny výrobky společnosti WAGO. Důležitými atributy byla celosvětová dostupnost produktů i služeb, technická podpora při vypracovávání návrhu a při oživování, ale také splnění výjimečných technických požadavků. Pro takovouto instalaci na území USA je totiž nutné, aby zařízení splňovalo NEC Class 2 standard (omezený maximální výkon a nemožnost dodat větší výkon i při jedné poruše v napájecím řetězci). Protože je celé elektrovybavení umístěno uvnitř draka zavěšeného ve výšce 7 m a neumožňuje jednoduchý přístup jako do běžného rozváděče, bylo také nutné mít k dispozici informaci o stavu jednotlivých sekcí draka (napájecí proud a napětí) a popř. mít možnost tyto sekce při výpadku jističe zapnout. Uvedený požadavek v době návrhu splňovaly jen elektronické jističe WAGO, typy 787-1662/004-1000 (dvoukanálová varianta) a 787-1664/004-1000 (čtyřkanálová varianta). Ty v kombinaci s třífázovými zdroji řady PRO (typ 787-840) vytvořily dokonalou kombinaci pro napájení draků.

Obr. 4. Třífázový zdroj řady PRO (typ 787- -840) a čtyřkanálová varianta elektronického jističe WAGO
Obr. 4. Třífázový zdroj řady PRO (typ 787-840) a čtyřkanálová varianta elektronického jističe WAGO

Opět složitost lokality

Celý ostrov je napájen z dieselagregátů, které při připojování a odpojování způsobují v místních podmínkách rázy v síti, popř. kolísání napětí. Díky velkému rozsahu vstupního napětí dodávají zdroje WAGO i v těchto podmínkách stabilní výstupní napětí. Také dokážou pracovat ve velkém rozsahu teploty a vlhkosti.

Jističe při sepnutí spínají jednotlivé kanály za sebou a tím i ony zmenšují případné rázy v síti. Nesepne se celý výkon 25 kW v jeden okamžik, ale postupně ve velmi krátké sekvenci, při které není na dracích postřehnutelný žádný rušivý vizuální element. Údaje z jističů jsou čteny pomocí PLC WAGO PFC200 (typ 750-8202) a dále předávány do vizualizačního prostředí (Reliance). To umožňuje provádět dlouhodobou diagnostiku, ale hlavně lze jednotlivé napájecí sekce draků ovládat na dálku. Pro tyto úkony tedy není nutná fyzická přítomnost technika, ať už uvnitř draka, nebo vůbec na ostrově.

V závěru se jen krátce vraťme k již zmiňovaným LED modulům. Značka WAGO je asi nejvíce spojována s pružinovými svorkami. I ty v dracích našly své místo. Právě jednotlivé LED moduly jsou totiž osazeny svorkami WAGO určenými pro LED osvětlení. Použito bylo přibližně 100 000 svorek typů 2060-452/998-404 a 2060-453/998-404. Vedle těchto minisvorek byly v projektu v rozváděčích použity řadové svorky TOPJOB®S a zmínit lze rovněž relé řady 788.

Obr. 5. Šupiny draka jsou podsvíceny LED moduly; díky nim lze draky okamžitě „převléct“ do jakékoliv statické, ale i dynamické barevné představy
Obr. 5. Šupiny draka jsou podsvíceny LED moduly; díky nim lze draky okamžitě „převléct“ do jakékoliv statické, ale i dynamické barevné představy

Perlička na závěr

Společnost WAGO je jedním z předních světových výrobců zařízení pro automatizaci budov. Nabízí se zde proto ve vztahu k popsané zakázce společnosti Lasvit jedno zajímavé srovnání. Oba draci dávají enormní množství informací. Konkrétně jde o zhruba 3 000 datových bodů. Z pohledu komunikace tedy tyto dva šperky odpovídají jedné menší kancelářské budově.

foto: Lasvit, WAGO

WAGO-Elektro spol. s r. o.
Zdeněk Štěpka, marketing
Tomáš Fencl, technická podpora
tel.: +420 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.comwww.wago.com