Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Pražské Quadriennale představuje nový projekt věnovaný světelnému a zvukovému designu 36Q° Ve dnech 8. – 12. listopadu uvede site-specific výstavu v unikátním prostoru Lapidária…

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Více aktualit

Využijte služby poskytované Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha

číslo 4/2002

Využijte služby poskytované Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha

Chcete uspět ve výběrových řízeních?
Chcete získat a uspokojit náročné odběratele v ČR i na zahraničních trzích?
Chcete získat státní podporu ve výši 50 % nákladů spojených s certifikací výrobků i s certifikací systémů řízení Vaší firmy?

Obr. 1.

Elektrotechnický zkušební ústav v Praze jako jediný v České republice umožňuje svým klientům získat mezinárodně uznávané licenční certifikáty.

Výhody mezinárodně platných certifikátů a značek shody

  • úspora nákladů a času při exportu do členských zemí systému a nejen do nich,
  • výrobce má vytvořen základ pro vystavení prohlášení o shodě podle zákona 22/97 Sb. i podle směrnic EU – značení CE,
  • snadné získání národních certifikačních značek členů systému,
  • certifikáty usnadňují výrobcům export do desítek zemí čtyř kontinentů,
  • po získání certifikátu lze po vykonání doplňujících zkoušek získat další mezinárodně platné certifikáty,
  • další certifikace ani zkoušení v zemích Evropské unie i mnoha dalších zemích nejsou nutné.

Druhy mezinárodních certifikátů a licenčních značek

  • ENEC a KEYMARK jsou určeny pro náročné odběratele, kteří chtějí mít na první pohled potvrzenu kvalitu výrobku i kvalitu výrobce. Certifikace komponent ENEC je dnes již nutností zejména v oblasti svítidel; plně nahrazuje např. licenční certifikaci VDE.
  • ESČ a ČSN TEST jsou určeny především pro domácí trh, kde značka ESČ s více než 75letou tradicí je symbol bezpečného výrobku.

Elektrotechnický zkušební ústav dále nabízí mezinárodní certifikaci CB a CCA.

  • Certifikát CB je nejuniverzálněji použitelný mezinárodně uznávaný certifikát, kdy není nutné vykonávat inspekci u výrobce.
  • Certifikát CCA je certifikát nejvíce používaný v zemích Evropské unie.
Obr. 2.

Všechny uvedené certifikáty dovolují výrobci jeho produkt opatřit značkou CE – požadavky pro elektrickou bezpečnost jsou splněny. Obsahuje-li výrobek elektronické prvky nebo jiný světelný zdroj než běžnou žárovku, je třeba pro značení CE ještě ověřit splnění požadavků na EMC. Elektrotechnický zkušební ústav Vám nabízí i tuto službu.

Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona 22/97Sb. uvádět na trh v České republice jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku na trh je povinen vydat písemné prohlášení o shodě na základě posouzení vlastností daného výrobku s požadavky na jeho bezpečnost podle zákona 22/97 Sb. a příslušných technických předpisů – nařízení vlády. Ve stanovených případech je též povinen výrobky opatřit značkou CE.

Totéž platí i na území Evropské unie, kde obdobou nařízení vlády jsou evropské direktivy. Pro výrobky je třeba vystavit prohlášení o shodě a opatřit je značkou CE. EZÚ nabízí přípravu posouzení shody podle zákona 22/97 Sb. i podle evropských direktiv.

Obr. 3.

EZÚ Praha je kompetentní a autorizovaná instituce, která zákazníkovi svými službami pomůže splnit požadavky kladené zákonem 22/97 Sb. a připravit prohlášení o shodě.

Prohlášení CE výrobce bude pro Vás po úspěšných zkouškách připraveno zdarma.

Pro zkoušky a certifikaci výrobků lze za stanovených podmínek čerpat státní příspěvek až do výše 50 % nákladů.

Zkoušky a měření světelných zdrojů

Elektrotechnický zkušební ústav dále nabízí provádění zkoušek pro ověření světelných parametrů světelných zdrojů.

Nabízí i certifikaci systémů řízení firmy, a to s možností využít státní podporu až do výše 50 % všech vynaložených nákladů pro certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Elektrotechnický zkušební ústav je plně k dispozici Vaší firmě pro splnění Vašich očekávání i potřeb.

Elektrotechnický Zkušební Ústav
Pod Lisem 129
171 02 Praha 71-Troja
tel.: 266 104 317
fax: 284 680 037
e-mail: certif@ezu.cz
http://www.ezu.cz