Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Výkonové stmívače


Výkonové stmívače

Ing. Dušan Zajíček, ABB s.r.o., Elektro-Praga

Stmívače, tj. přístroje pro regulování světelného toku svítidel, jsou součástí sortimentu společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga, již mnoho let. V tomto článku budou představeny inovované modulární stmívače pro montáž do rozváděčů, které se uplatní při ovládání osvětlovacích soustav o větších příkonech.


Univerzální centrální stmívač

Základním přístrojem pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač (obj. č. 6590-0-0178 – obr. 1), který umožňuje regulovat zátěže od 60 do 500 W/V·A. Jeho univerzálnost spočívá v tom, že po připojení k napájení automaticky zjistí charakter použitých světelných zdrojů a podle výsledku zvolí vhodný způsob fázového řízení. Lze k němu tedy připojit svítidla osazená nejen klasickými či halogenovými žárovkami na 230 V, ale rovněž žárovkami na malé napětí napájenými z vinutých nebo elektronických transformátorů. To je důležité pro případné budoucí změny svítidel nebo tehdy, kdy v době instalace ještě není rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit.

Přístroj je vybaven pamětí poslední nastavené hodnoty jasu a elektronickými ochranami před přetížením, přehřátím a zkratem. Případné poruchové stavy jsou indikovány červeně svítící kontrolkou na přístroji. Kontrolka se současně používá jako programovací tlačítko, pomocí něhož lze nastavit hodnotu minimálního dosažitelného jasu.


Vnější ovládání stmívače

K řízení činnosti centrálního univerzálního stmívače se nejčastěji používají tlačítkové ovladače se zapínacím kontaktem (obr. 2). Tlačítka lze zapojovat paralelně a jejich počet není omezen. Ovládání je analogické jako u krátkocestných stmívačů – krátkým stiskem tlačítka se svítidlo zapíná a vypíná, delším stiskem se zvyšuje či snižuje jeho jas.

Novou možnost řízení poskytuje vstup 2 (obr. 3). K němu lze připojit až pět přístrojů s otočným ovládáním (obj. č. 6513-0-0590). Jeho funkce je v podstatě stejná jako u běžných otočných stmívačů – stiskem knoflíku se svítidlo zapíná a vypíná, otáčením se reguluje jas. Rozdíl je pouze v tom, že ovládací knoflík nemá doraz. Pro snazší orientaci za šera přístroj umožňuje použití orientační doutnavky (v tom případě je nutné připojení vodiče N). Oba uvedené způsoby ovládání lze provozovat současně.


Místní ovládání stmívače

Další novou možností řízení, kterou lze realizovat i dodatečně, je použití násuvných ovládacích modulů (obr. 4). Ze stmívače se pouze sejme zaslepovací kryt a místo něj se nasadí jeden ze tří modulů: s otočným ovládáním (obj. č. 6590-0-0183), s krátkocestným ovládáním (obj. č. 6590-0-0181) nebo programovatelný modul (obj. č. 6590-0-0185). Činnost prvních dvou variant je stejná jako u vnějšího ovládání tlačítkem nebo přístrojem s otočným ovládáním.

Časovací ovládací modul s ročními spínacími hodinami je určen k automatické regulaci podle naprogramovaných údajů. Do paměti lze uložit až 48 událostí a spínací časy je možné zadávat pro všechny dny v týdnu individuálně nebo je sdružit do skupin Po-Pá, So-Ne. Pro případ dlouhodobější nepřítomnosti je připraven režim dovolená (náhodné posuny spínacích časů). K dispozici jsou rovněž čtyři předdefinované režimy – základní jas, noční osvětlení, cyklus a vitrína/výloha. I v automatickém režimu zůstává zachována možnost manuálního zásahu do činnosti přístroje – jednak tlačítky na časovacím modulu, jednak prostřednictvím prvků připojených ke svorkám 1 či 2.


Výkonový modul

Přístroje dodávané pod obj. č. 6590-0-0179 se používají ke zvýšení zatížitelnosti univerzálního centrálního stmívače. K jednomu stmívači je možné připojit jeden až šest těchto modulů. Protože každý z nich představuje nárůst výkonu o 420 W/V·A, lze takto regulovat celistvé zátěže až do příkonu asi 3 kW/kV·A.

Kromě přivedení napájení ke všem přístrojům je nutné propojit regulované výstupy stmívače a jednotlivých modulů (obr. 2). Zátěž by měla být připojena k poslednímu výkonovému modulu dané skupiny. Předávání informací mezi centrálním stmívačem a výkonovými moduly je nově zabezpečeno propojkami, které jsou opatřeny konektory. Díky tomu je montáž velmi rychlá a zároveň je vyloučena možnost nesprávného zapojení.

Pro dosažení výkonu vyššího než 3 kW/V·A lze využít vzájemné propojení několika centrálních stmívačů prostřednictvím jejich svorek 1 (obr. 5). Celá soustava svítidel se potom ovládá tlačítkem. Jednotlivé skupiny přístrojů přitom mohou být napájeny z různých fází.

Podmínkou spolehlivé funkce je dostatečné odvádění ztrátového tepla při provozu; proto je nezbytné ponechat mezi jednotlivými přístroji dostatečně velké vzduchové mezery. V případě větších příkonů je třeba zajistit přívod chladného vzduchu do rozváděče. Vlastní realizaci vždy musí předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů a poté výběr vhodné rozváděčové skříně podle údajů výrobce. Při použití halogenových žárovek na malé napětí je třeba do celkového zatížení stmívače zahrnout i vlastní ztráty transformátorů. Doporučuje se také pro napájení zařadit ochranu před přepětím.


Řídicí modul

Pro ovládání rozsáhlejších soustav svítidel je vhodné použít řídicí modul (obj. č. 6590-0-0155 – obr. 6), s jehož pomocí lze regulaci celé soustavy přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Tento přístroj je nadřízeným prvkem pro ovládání centrálních univerzálních stmívačů. Ke každému jeho výstupu D1, D2 je možné připojit až devět skupin tvořených jedním centrálním univerzálním stmívačem a až šesti výkonovými moduly a ovládat je nezávisle na sobě tlačítky na vstupech T1, T2. Lze tak regulovat příkony do 2× 27 kW/kV·A.

Přivedením napájecího napětí na svorky W, P lze zajistit synchronní činnost obou výstupů, popř. aktivovat tzv. úklidovou úroveň osvětlení. Řídicí modul je možné ovládat také analogovým signálem 0 až 10 V DC nebo 0 až 20 mA. Miniaturními přepínači na přední straně přístroje lze upravit chování celé soustavy (např. plynulý nárůst či pokles jasu, zapnutí na tři minuty, simulace přítomnosti osob, upřesnění způsobu ovládání apod.).

Podrobnější informace lze najít v návodech k instalaci a používání na firemním CD-ROM nebo na webových stránkách http://www.abb-epj.cz, popř. v odborné příručce, kterou je možné objednat.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz

Obr. 1. Centrální univerzální stmívač
Obr. 2. Tlačítkové ovládání
Obr. 3. Otočné ovládání
Obr. 4. Možnosti ovládání
Obr. 5. Regulace větší soustavy
Obr. 6. Řídicí modul

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde