Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Veřejné osvětlení ve Velkých Hamrech

číslo 2/2002

Veřejné osvětlení ve Velkých Hamrech

Ing. Jiří Pavelka, Etna s. r. o.

Hlavní část veřejného osvětlení (VO) ve Velkých Hamrech byla rekonstruována v létě roku 2000. Bylo třeba vyměnit starou jednostrannou osvětlovací soustavu za novou s cílem zefektivnit provozní náklady. To znamenalo zmenšit elektrický příkon soustavy a snížit náklady na její údržbu, ale za předpokladu dodržení světelnětechnických podmínek stanovených státní normou.

Obr. 4. Obr. 5.

V tomto případě šlo o průtah mezinárodní silnice E65 (od Železného Brodu na Tanvald) městem v délce 1,8 km. Šířka jednoho jízdního pruhu je 3 m (šířka vozovky 6 m). Vzdálenost starého VO od krajnice byla 1,5 m (popř. sloupy VO stály na zadní krajnici chodníku). V této trase byla osazována nová soustava VO.

Na základě zmíněných údajů byla uvedená silnice zatříděna podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací do třídy B1. Z toho podle ČSN 36 0411 Osvětlování silnic a dálnic vyplývají tyto světelnětechnické požadavky:

 • stupeň osvětlení I
 • jas povrchu vozovky 1,6 cd/m2
 • celková rovnoměrnost Lmin : Lp = 1 : 2,5
 • podélná rovnoměrnost Lmin : Lmax = 1 : 1,4 (doporučená)
 • stupeň oslnění 1

Parametry původní osvětlovací soustavy

 • svítidlo Elektrosvit, typ ES 24 624, IP23, 2 × RVL 250 W, účinnost asi 60 %,
 • světelný zdroj rtuťová výbojka RVL 250 W Tesla, 12 000 lm (před rekonstrukcí byla na některých místech zaměněna za vysokotlakou sodíkovou výbojku SHLP 210 W Tesla),
 • náhradní teplota chromatičnosti 4 000 K,
 • index podání barev ł45,
 • výška svítidla h = 9 m,
 • rozteč mezi stožáry a = 35 m,
 • počet světelných bodů 52, vpříkon osvětlovací soustavy 27,66 kW.

Obr. 3.

Původní svítidla, vyráběná v 60. letech, již byla velmi opotřebovaná; vzhledem k otevřenému provedení byla jejich účinnost velmi nízká a rozložení světelného toku bylo v podstatě difuzní.

Protože začlenění komunikace odpovídá nejnáročnějším požadavkům na osvětlení, bylo třeba zvolit vysoce účinná svítidla s velmi dobrým omezením jasu a s dlouhou životností. Na základě již uvedených požadavků byl vybrán systém Platea italského výrobce iGuzzini. Tento systém je charakterizován vysokou mechanickou odolností, např. sloupy a výložníky jsou dvakrát galvanizovány, i stupněm krytí svítidla IP66, které je vyráběné v izolační třídě II. Optika svítidla se zrcadlovým reflektorem a rovným ochranným sklem zaručuje použití svítidel i v zónách, kde je vyžadována zvýšená ochrana proti světelnému znečištění (pro Itálii např. v blízkosti astronomických observatoří – podle UNI 10819 v zóně 1, tj. do 5 km od observatoře).

Parametry nové osvětlovací soustavy

 • svítidlo iGuzzini Platea 150 W, IP66, účinnost svítidla 70 % (obr. 1),
 • světelný zdroj Osram HCIT 150 W, světelný tok 14 000 lm,
 • náhradní teplota chromatičnosti 3 000 K,
 • index podání barev 1B,
 • výška svítidla h = 8 m,
 • rozteč mezi stožáry a = 30 až 32 m,
 • počet světelných bodů 58,
 • instalovaný příkon 9,7 kW.

V tab. 1 jsou uvedeny výsledky měření ze dne10. října 2000 od 19:45 h. Hodnoty byly měřeny podle ČSN 36 0400 jasoměrem LMT L – 1009 – ČVUT FEL inv. č. 9797 s clonou 20´ v bodech podle obr. 2, a to ve čtvrtině, v polovině a ve třech čtvrtinách šířky pravého jízdního pruhu od pravého kraje, tj. blíže k řadě stožárů.

Tab. 1. Výsledky měření jasu v kontrolních bodech podle obr. 2

Příčné rozložení sítě kontrolních bodů - obr. 2 Číslo příčné řady sítě kontrolních bodů podle obr. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jas v kontrolních bodech (cd/m2)
3/4 1,63 1,75 2,25 1,75 1,50 1,50 1,50 1,38 1,75 2,00
1/2 1,38 1,75 2,63 1,88 1,88 2,00 2,00 1,63 2,13 2,38
1/4 1,25 1,88 2,75 2,00 2,00 2,13 1,88 1,63 2,13 2,25

Výhodou nové osvětlovací soustavy, kromě optického systému, je izolační třída II tohoto svítidla i pojistkové svorkovnice. Dosavadním velkým problémem při návrhu soustav VO bylo, že u svítidel, která jsou předmětem I. třídy, nevyhovuje na velké vzdálenosti impedance smyčky, a to za předpokladu, že mají být užity kabely standardních průřezů (např. CYKY do 16 mm2). Při použití nových svítidel třídy II tento problém nevzniká, protože v soustavě TN – S, kterou je veřejné osvětlení napájeno, se nepřivádí vodič PE.

Obr. 4.

V navazující staré soustavě TN – C byl vodič PEN připojen na svorkovnici prvního nového svítidla a rozdělen na PE, který byl připojen na uzemnění sloupu, a na vodič N pro uzavření proudového okruhu svítidla. V prvním světelném bodu je tedy oddělen a uzemněn vodič PE a na všechna další místa je veden pouze vodič N. Sloupy VO jsou připojeny na uzemňovací pásek pro ochranu před bleskem.

Poslední hledisko, které bylo v projektu sledováno, bylo hledisko estetické. Nové sloupy jsou subtilnější, výložníky jsou v příhradové konstrukci a působí odlehčeným dojmem. Halogenidové výbojky s keramickým hořákem vykazují výborný index barevného podání, Ra > 80. Tím je umožněno velmi dobré rozlišení barev, což má význam především psychologický a bezpečnostní.


Pozn.: průměrný jas povrchu vozovky Lp = 1,89 cd/m2, podélná rovnoměrnost jasu uL = Lmin : Lmax = 1 : 2,2, celková rovnoměrnost jasu kontrolované oblasti u0 = Lmin : Lp = 1 : 1,5