časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Venkovní osvětlení zámku Sychrov

|

číslo 2/2003

Venkovní osvětlení zámku Sychrov

Ing. Jiří Pavelka, Etna s. r. o.
západním křídlem se rozkládá Čestný

Současná podoba sychrovského zámku vychází z několika přestaveb nevelkého barokního zámku, zahájení jehož stavby je datováno do konce 17. století. Rozvoje zámek doznal až po roce 1820, kdy se majiteli stali Rohanové, kteří přišli do Čech z Bretaně. Obr. 1. První majitel, kníže Karel Alain Gabriel Rohan, uskutečnil velkou empírovou přestavbu (dokončena v roce 1834), za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana se zrodila nynější novogotická podoba Sychrova (1847 až 1862). Na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století byla zámku dána funkcionalistická podoba – byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře, atiky a z věží byla odstraněna omítka. Průčelí zámku je situováno v ose východ – západ. Od východu je zámek obklopen Anglickým parkem, před západním křídlem se rozkládá Čestný dvůr.

Státní zámek Sychrov je nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji. K jeho přitažlivosti jistě přispívá i to, že vedení zámku vytváří pro jeho návštěvníky zajímavé programy, které bývají spojeny i s jeho večerními prohlídkami. Přirozeným vývojem vyvstala potřeba realizovat venkovní osvětlení. Byl vypracován světelnětechnický projekt, podle kterého bylo venkovní osvětlení zhotoveno v několika etapách v letech 2001 a 2002. Na základě světelných zkoušek a po konzultacích se zástupci Státní památkové péče byl zvolen teple bílý barevný tón světla s náhradní teplotou chromatičnosti 2 000 K. Jako světelné zdroje byly použity vysokotlaké sodíkové výbojky.

Obr. 2.

V první etapě bylo osvětleno nádvoří. Hlavní myšlenka spočívala v celkovém prosvětlení tohoto prostoru. Bylo důležité, aby byly dobře viditelné kontury budov, dále aby byly osvětleny rodové erby na stěnách a zdůrazněny vstupní portály. Zároveň bylo požadováno, aby svítidla v prostoru nádvoří nepůsobila rušivě. Proto byla použita zemní svítidla o příkonu 70 W, umístěná v poloze 10.

V návrhu osvětlení nádvoří bylo třeba vzít v úvahu požadavek Státní památkové péče, aby optické středy svítidel byly ve středu ornamentů v dlažbě, přibližně 1,5 m od fasády. Při zaměřování svítidel se však ukázalo, že ornamenty v kamenné dlažbě nejsou souměrné. Proto ani rozteče mezi svítidly nemohou být stejné. Tuto nepříznivou situaci se podařilo eliminovat volbou svítidel, která umožňují naklápět světelné zdroje ve svislé rovině, a tím zajistit rovnoměrné rozložení jasů na fasádě. Obr. 3. Vnitřní stěny zámku – severní křídlo (L) a jižní křídlo (J) – jsou osvětleny vždy pěti svítidly, vstupní portál do Anglického parku (východní křídlo I) a portál do Čestného dvora (západní křídlo K) osvětlují vždy dva zemní světlomety. Pro běžnou orientaci, např. pro chůzi personálu přes nádvoří, postačují čtyři světlomety pro osvětlení portálů; pro celkové osvětlení je v provozu všech čtrnáct svítidel. Průměrná horizontální osvětlenost v úrovni dlažby je 12 lx.

Úkolem druhé etapy bylo osvětlení západního panoramatu zámku, tedy od Čestného dvora. V zadání byla stanovena podmínka, že svítidla musí být ukryta před běžnými pohledy návštěvníků. Základní osvětlení galerie (C), západního křídla (K) a Bertina křídla (F) je zajištěno čtyřmi světlomety o příkonu 400 W, s šířkou světelného svazku 30°. Svítidla jsou umístěna ve vikýřích dřívějších koníren (budovy A a G), polohy 1 a 2. Aby osvětlené objekty nepůsobily plochým dojmem, jsou Normandské věže (D a E) osvětleny na vyšší jas. Pro tento účel byly použity širokoúhlé světlomety o příkonu 70 W, umístěné na balkonech v polohách 3 a 5. Obdobně je světlometem o příkonu 70 W, s vějířovitou křivkou svítivosti, osvětlen i portál nad balkonem nad vstupem do zámku (poloha 4). Nezbytnou součástí druhé etapy bylo osvětlení dvou dominantních věží – Bretaňské (M) a Rakouské (O). Světlomety jsou umístěny v polohách 6, 7, 8, 9 a 12. Šířka světelného svazku svítidel je 10°. V poloze 8 je osazen světlomet o příkonu 100 W, v ostatních polohách jsou světlomety o příkonech 150 W. Studniční domek (H), který je prosvětlen zevnitř, vyvolává dojem centrální lucerny a vytváří optické těžiště Čestného dvora.

Tab. 1. Typy svítidel použité v projektu venkovního osvětlení zámku Sychrov

Název LIGNOTO PLATEA LIGHT UP LINEALUCE RADIUS
Popis světlomet světlomet zemní svítidlo zemní svítidlo světlomet
Výkon 400 W 70, 100, 150 W 70 W 21 W 70 W
Krytí IP55 IP66 IP67 IP67 IP55
Třída ochrany II II I II I
Světelný zdroj halogenidová výbojka halogenidová výbojka, sodíková výbojka sodíková výbojka lineární zářivka sodíková výbojka
Poček (ks) 4 8 26 4 3
Foto

Cílem třetí etapy bylo dokončit celkové osvětlení zámku. Jednalo se o osvětlení severního (L) a východního křídla (I). Jednou z podmínek řešení byl opět požadavek na takové umístění svítidel, aby při běžných pohledech nepůsobila rušivě. Dva úzkoúhlé, cloněné světlomety o příkonu 150 W v polohách 11 a 12 mají dvě funkce. Jednak slouží jako bezpečnostní osvětlení, jednak vykrývají stíny, které vznikají nad schodištěm (P) při zapnutých zemních svítidlech. V pohledu od Anglického parku jsou ke slavnostnímu osvětlení východního křídla s portálem (I) použita zemní svítidla o příkonu 70 W, s asymetrickým vyzařováním. Jedná se o polohy 15, 16 a 17. Pro osvětlení nástupní stěny schodiště jsou použita celkem čtyři zemní svítidla, polohy 18 a 19. Aby kontrasty jasů budovy a schodiště byly v přijatelných mezích, nemohla být z důvodu nízké a lichoběžníkovitě ubíhající stěny schodiště zvolena poměrně výkonná výbojková svítidla. Byla použita lineární zářivková zemní svítidla o příkonu 21 W. Obr. 4. Náhradní teplota chromatičnosti 3 000 K byla pomocí konverzních filtrů vložených do svítidel transformována na požadovanou teplotu chromatičnosti 2 000 K. Na balkonech, polohy 13 a 14, jsou upevněny světlomety o příkonu 70 W, s vějířovitou křivkou svítivosti. Světlo od těchto svítidel eliminuje stín balkonu na zdi a dává vyniknout ornamentům a drobným plastikám na kamenném zdivu.

Poslední součástí světelného projektu je osvětlení severního křídla zámku (L). Tuto část čeká ještě rekonstrukce fasády. Proto zemní svítidla s asymetrickým vyzařováním, která osvětlují tuto část budovy, nejsou zatím nainstalována (poloha 20).

Shrnutí:
Světelně technický návrh: Ing. Jiří Pavelka, Etna s. r. o.
Spolupráce: Ing. arch. Ladislav Monzer, AST
Foto: Petr Janžura, Ing. Jiří Pavelka
Realizace: Etna s. r. o., Elitore s. r. o.
Instalovaný příkon: 5,85 kW
Výrobce svítidel: iGuzzini
Výrobce světelných zdrojů: Osram

Výhradní zastoupení iGuzzini pro ČR:
ETNA s. r. o.
Mečislavova 2
140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595,
+420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz