Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Více aktualit

Venkovní osvětlení zámku Sychrov

číslo 2/2003

Venkovní osvětlení zámku Sychrov

Ing. Jiří Pavelka, Etna s. r. o.
západním křídlem se rozkládá Čestný

Současná podoba sychrovského zámku vychází z několika přestaveb nevelkého barokního zámku, zahájení jehož stavby je datováno do konce 17. století. Rozvoje zámek doznal až po roce 1820, kdy se majiteli stali Rohanové, kteří přišli do Čech z Bretaně. Obr. 1. První majitel, kníže Karel Alain Gabriel Rohan, uskutečnil velkou empírovou přestavbu (dokončena v roce 1834), za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana se zrodila nynější novogotická podoba Sychrova (1847 až 1862). Na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století byla zámku dána funkcionalistická podoba – byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře, atiky a z věží byla odstraněna omítka. Průčelí zámku je situováno v ose východ – západ. Od východu je zámek obklopen Anglickým parkem, před západním křídlem se rozkládá Čestný dvůr.

Státní zámek Sychrov je nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji. K jeho přitažlivosti jistě přispívá i to, že vedení zámku vytváří pro jeho návštěvníky zajímavé programy, které bývají spojeny i s jeho večerními prohlídkami. Přirozeným vývojem vyvstala potřeba realizovat venkovní osvětlení. Byl vypracován světelnětechnický projekt, podle kterého bylo venkovní osvětlení zhotoveno v několika etapách v letech 2001 a 2002. Na základě světelných zkoušek a po konzultacích se zástupci Státní památkové péče byl zvolen teple bílý barevný tón světla s náhradní teplotou chromatičnosti 2 000 K. Jako světelné zdroje byly použity vysokotlaké sodíkové výbojky.

Obr. 2.

V první etapě bylo osvětleno nádvoří. Hlavní myšlenka spočívala v celkovém prosvětlení tohoto prostoru. Bylo důležité, aby byly dobře viditelné kontury budov, dále aby byly osvětleny rodové erby na stěnách a zdůrazněny vstupní portály. Zároveň bylo požadováno, aby svítidla v prostoru nádvoří nepůsobila rušivě. Proto byla použita zemní svítidla o příkonu 70 W, umístěná v poloze 10.

V návrhu osvětlení nádvoří bylo třeba vzít v úvahu požadavek Státní památkové péče, aby optické středy svítidel byly ve středu ornamentů v dlažbě, přibližně 1,5 m od fasády. Při zaměřování svítidel se však ukázalo, že ornamenty v kamenné dlažbě nejsou souměrné. Proto ani rozteče mezi svítidly nemohou být stejné. Tuto nepříznivou situaci se podařilo eliminovat volbou svítidel, která umožňují naklápět světelné zdroje ve svislé rovině, a tím zajistit rovnoměrné rozložení jasů na fasádě. Obr. 3. Vnitřní stěny zámku – severní křídlo (L) a jižní křídlo (J) – jsou osvětleny vždy pěti svítidly, vstupní portál do Anglického parku (východní křídlo I) a portál do Čestného dvora (západní křídlo K) osvětlují vždy dva zemní světlomety. Pro běžnou orientaci, např. pro chůzi personálu přes nádvoří, postačují čtyři světlomety pro osvětlení portálů; pro celkové osvětlení je v provozu všech čtrnáct svítidel. Průměrná horizontální osvětlenost v úrovni dlažby je 12 lx.

Úkolem druhé etapy bylo osvětlení západního panoramatu zámku, tedy od Čestného dvora. V zadání byla stanovena podmínka, že svítidla musí být ukryta před běžnými pohledy návštěvníků. Základní osvětlení galerie (C), západního křídla (K) a Bertina křídla (F) je zajištěno čtyřmi světlomety o příkonu 400 W, s šířkou světelného svazku 30°. Svítidla jsou umístěna ve vikýřích dřívějších koníren (budovy A a G), polohy 1 a 2. Aby osvětlené objekty nepůsobily plochým dojmem, jsou Normandské věže (D a E) osvětleny na vyšší jas. Pro tento účel byly použity širokoúhlé světlomety o příkonu 70 W, umístěné na balkonech v polohách 3 a 5. Obdobně je světlometem o příkonu 70 W, s vějířovitou křivkou svítivosti, osvětlen i portál nad balkonem nad vstupem do zámku (poloha 4). Nezbytnou součástí druhé etapy bylo osvětlení dvou dominantních věží – Bretaňské (M) a Rakouské (O). Světlomety jsou umístěny v polohách 6, 7, 8, 9 a 12. Šířka světelného svazku svítidel je 10°. V poloze 8 je osazen světlomet o příkonu 100 W, v ostatních polohách jsou světlomety o příkonech 150 W. Studniční domek (H), který je prosvětlen zevnitř, vyvolává dojem centrální lucerny a vytváří optické těžiště Čestného dvora.

Tab. 1. Typy svítidel použité v projektu venkovního osvětlení zámku Sychrov

Název LIGNOTO PLATEA LIGHT UP LINEALUCE RADIUS
Popis světlomet světlomet zemní svítidlo zemní svítidlo světlomet
Výkon 400 W 70, 100, 150 W 70 W 21 W 70 W
Krytí IP55 IP66 IP67 IP67 IP55
Třída ochrany II II I II I
Světelný zdroj halogenidová výbojka halogenidová výbojka, sodíková výbojka sodíková výbojka lineární zářivka sodíková výbojka
Poček (ks) 4 8 26 4 3
Foto

Cílem třetí etapy bylo dokončit celkové osvětlení zámku. Jednalo se o osvětlení severního (L) a východního křídla (I). Jednou z podmínek řešení byl opět požadavek na takové umístění svítidel, aby při běžných pohledech nepůsobila rušivě. Dva úzkoúhlé, cloněné světlomety o příkonu 150 W v polohách 11 a 12 mají dvě funkce. Jednak slouží jako bezpečnostní osvětlení, jednak vykrývají stíny, které vznikají nad schodištěm (P) při zapnutých zemních svítidlech. V pohledu od Anglického parku jsou ke slavnostnímu osvětlení východního křídla s portálem (I) použita zemní svítidla o příkonu 70 W, s asymetrickým vyzařováním. Jedná se o polohy 15, 16 a 17. Pro osvětlení nástupní stěny schodiště jsou použita celkem čtyři zemní svítidla, polohy 18 a 19. Aby kontrasty jasů budovy a schodiště byly v přijatelných mezích, nemohla být z důvodu nízké a lichoběžníkovitě ubíhající stěny schodiště zvolena poměrně výkonná výbojková svítidla. Byla použita lineární zářivková zemní svítidla o příkonu 21 W. Obr. 4. Náhradní teplota chromatičnosti 3 000 K byla pomocí konverzních filtrů vložených do svítidel transformována na požadovanou teplotu chromatičnosti 2 000 K. Na balkonech, polohy 13 a 14, jsou upevněny světlomety o příkonu 70 W, s vějířovitou křivkou svítivosti. Světlo od těchto svítidel eliminuje stín balkonu na zdi a dává vyniknout ornamentům a drobným plastikám na kamenném zdivu.

Poslední součástí světelného projektu je osvětlení severního křídla zámku (L). Tuto část čeká ještě rekonstrukce fasády. Proto zemní svítidla s asymetrickým vyzařováním, která osvětlují tuto část budovy, nejsou zatím nainstalována (poloha 20).

Shrnutí:
Světelně technický návrh: Ing. Jiří Pavelka, Etna s. r. o.
Spolupráce: Ing. arch. Ladislav Monzer, AST
Foto: Petr Janžura, Ing. Jiří Pavelka
Realizace: Etna s. r. o., Elitore s. r. o.
Instalovaný příkon: 5,85 kW
Výrobce svítidel: iGuzzini
Výrobce světelných zdrojů: Osram

Výhradní zastoupení iGuzzini pro ČR:
ETNA s. r. o.
Mečislavova 2
140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595,
+420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz