časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Venkovní barevné osvětlení

číslo 4/2004

Venkovní barevné osvětlení

Ing. Petr Žák, Ph.D., ETNA, s. r. o.

Jedním ze současných trendů v oblasti venkovního osvětlení je aplikace barev. Barevné venkovní osvětlení se využívá především při osvětlování obchodních center, kde působí jako vizuální efekt pro přilákání zákazníků. Postupně se však začíná uplatňovat i při osvětlování moderních budov a historických objektů. Použití barevného osvětlení ve venkovním prostředí je novou zkušeností. V městském prostředí může vedle běžného venkovního osvětlení vytvořit novou informační úroveň, využitelnou např. pro lepší orientaci v noci. Barevné osvětlení poskytuje možnost interpretovat stavby a stavební slohy z jiného úhlu pohledu, měnit vnímání prostředí a třeba přidávat i další informace (různé události, výročí, svátky atd. nebo časové periody – roční období).

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Pro možnost navrhovat barevné venkovní osvětlení a současně uvažovat jeho možné vedlejší negativní působení na okolí je zapotřebí, aby použitá svítidla byla vybavena účinným optickým systémem, systémem pro vytváření barev, aby umožňovala volit z široké řady vyzařovacích charakteristik a dovolovala osazení clonicím příslušenstvím.

V roce 2002 uvedla společnost iGuzzini na trh venkovní světlomety řady ColourWoody. S jejich pomocí je možné vytvořit barevné dynamické osvětlení ve venkovním prostředí. Lze je použít pro osvětlení malých i velkých ploch, architektonických detailů i rozsáhlých objektů. Po prvních zkušenostech s nimi bylo zjištěno, že pro jejich účinné a plnohodnotné uplatnění je třeba zdokonalit jejich systém řízení. Obr. 4. Původní světlomety mohly být individuálně ovládány pomocí vnitřních mikrospínačů nebo prostřednictvím dálkového IR ovladače či ovládány na dálku po síti s využitím protokolu DMX512.

Při instalaci velkých soustav je třeba zajistit snadné programování jednotlivých světlometů a vysokou variabilitu možných barevných scén. Tyto požadavky původní systém řízení nesplňoval. Svítidla inovované řady ColourWoody byla představena na jaře letošního roku. Vedle již zmíněných způsobů ovládání lze využít i síť LonWorks®. K základním přednostem nového systému patří snadné programování a ovládání a dálková diagnostika jednotlivých světlometů. Systém umožňuje vytvářet jednoduché barevné sekvence i programovat složité, časově závislé scény založené na tzv. rolování nebo smyčkování. Každý světlomet má vlastní adresu. Rovněž je v každém světlometu zabudována elektronická deska s rozhraním LonWorks®. Díky ní je možné po síti vysílat pokyny jednotlivým světlometům. Zároveň zajišťuje dálkovou diagnostiku svítidel. Na zadní straně svítidla je instalován sedmisegmentový displej LED napojený na elektronickou desku, jenž je určen k indikaci provozních stavů. Zobrazuje např. všechny anomální teplotní stavy. Čidlo uvnitř svítidla vysílá signál přehřátí, který se na displeji označuje číslicí nebo písmenem, které odpovídají typu poruchy.

Světlomety ColourWoody lze dálkově řídit pomocí osobního počítače nebo ovládacího panelu ColourPlayer. Oba způsoby dálkového řízení umožňují snadné kalendářní programování, spouštění osvětlovací soustavy a ukládání barevných scén. Svítidla lze též ovládat v reálném čase, barvy jednotlivých světlometů je možné měnit individuálně nebo po skupinách. Předem nastavené scény a sekvence naprogramované přímo ve svítidlech lze vyvolat manuálně s využitím nastavení vnitřních mikrospínačů.

Základní rysy systému ColourWoody

Obr. 5.

 • protokol pro přenos dat: LonWorks®,
 • možnosti topologie sítě: lineární (sběrnice), větvená, smyčka, složená,
 • maximální délka řídicích vodičů: do 300 m (rozšiřitelná přes zesilovač),
 • maximální počet svítidel na jedné linii: 40,
 • obousměrná síťová komunikace: posílání příkazů, přijímání informací,
 • ovládací mód: ruční (mikrospínače), dálkový (PC software),
 • vlastní diagnostika: indikace plánované údržby, anomální stavy apod.,
 • kalendářní programování pomocí osobního počítače nebo ovládacího panelu ColourPlayer,
 • software pro nastavení sítě a programování barevných scén,
 • možnost propojení se zařízením s protokolem DMX512.

Způsoby ovládání

Osobní počítač
Tento způsob ovládání je vhodný pro velké systémy, u nichž se předpokládají časté změny naprogramovaných scén i kalendářní programování. Nabízí velkou variabilitu a umožňuje vytvářet libovolné barevné efekty. Osobní počítač se připojuje s využitím externího rozhraní (s externím napájením 12 V), které umožňuje připojení počítače k síti přes sériovou linku RS-232. Pro programování soustavy světlometů jsou dodávány programy ColourBasic a ColourShow, pracující pod operačním systémem Windows (2000/XP/NT).

Ovládací panel ColourPlayer
Ovládání pomocí panelu ClolourPlayer je vhodné pro středně velké systémy s běžným opakováním sekvencí nebo s kalendářním programováním. Tento panel je určen pro montáž na stěnu. Má výstupy pro síť LonWorks® a sériovou linku RS-232, potřebné pro připojení osobního počítače k aktualizaci ovládacího softwaru. Panel je vybaven displejem LCD a osmi tlačítky. Čtyři z nich se využívají pro funkce ukládání a spouštění naprogramovaných scén. Hlavní funkcí panelu je programování podle kalendáře. To umožňuje uložit časově závislou sekvenci příkazů, které jsou podle ní poslány na síť. Na displeji LCD se zobrazuje aktuální datum, čas a doba, po kterou běží daná naprogramovaná sekvence. Systém lze zapnout a vypnout ručně nebo příkazem v programu barevné sekvence. Obr. 6. Zmíněný panel se využívá rovněž pro spuštění některé z přednastavených sekvencí, které jsou uloženy v pamětech světlometů. Takto lze ovládat jeden světlomet, skupinu světlometů nebo všechny světlomety připojené na síť. Ovládací panel je vybaven vnitřní pamětí s velkou kapacitou; obsahuje i baterie, které umožňují zaznamenávat datum a čas v případě poruchy napájení z externího zdroje.

Mikrospínače
Ovládání a nastavování mikrospínači je vhodné pro malé systémy, kde se nastavené scény velmi zřídka programují předem. Jednotlivá svítidla lze uvést do provozu podle sekvence uložené v paměti elektronické karty uvnitř světlometu bez připojení svítidel na síť LonWorks®. Nastavením přepínače umístěného na desce do polohy 1 (samostatný provoz) lze zvolit jeden z barevných programů, které jsou uloženy v paměti každého svítidla. Kombinací mikrospínačů lze zvolit přednastavenou scénu podle tří základních parametrů: typ barevné sekvence (15), doba trvání barevné scény (4), doba přechodu mezi úseky barevné scény (3). Elektronika ve svítidlech zajišťuje funkci synchronizovaného časování, důležitou pro synchronizaci svítidel v průběhu barevné scény, která běží v samostatném provozu.

Rozhraní pro DMX512
Mixážní světelný pult nebo rozhraní osobního počítače, který používá protokol DMX512, se připojují přes rozhraní DMX. To je stolní zařízení s externím napájením 12 V. Rozhraní převádí povely posílané z DMX na příkazy sítě LonWorks®.

Programy

Program ColourBasic
ColourBasic je program pro instalaci a konfiguraci série svítidel ColourWoody na síti LonWorks® přiřazením adresy každému světlometu nebo skupině světlometů. To usnadňuje programování jednotlivých scén. Prostřednictvím tohoto programu jsou přístupné diagnostické informace o jednotlivých svítidlech. Program je chráněn přístupovým heslem.

Obr. 7.

Základní vlastnosti a možnosti programu:

 • čtení a mazání diagnostických údajů,
 • analýza sítě,
 • změna a přiřazování adres jednotlivým světlometům,
 • vytváření skupin světlometů,
 • spouštění barevných sekvencí přednastavených na elektronické desce světlometů,
 • přístupové heslo,
 • ovládání filtrů pro snazší výměnu světelného zdroje,
 • ovládání montážních úchytů pro snazší instalaci filtrů.

Program ColourShow

Program ColourShow umožňuje vytvářet scény, sekvence a barevné efekty díky snadno ovladatelnému počítačovému prostředí, které zobrazuje světlomety ColourWoody připojené do sítě a pomáhá při jejich programování. Program je vícejazyčný a je chráněn přístupovým heslem a hardwarovým klíčem USB. Zmíněný program se využívá k tvorbě těchto typů barevných efektů: jednotlivá barva, křížová sekvence (lineární přechod od jedné barvy ke druhé), volné rolování (náhodný přechod barev v nastaveném intervalu), základní smyčka (přechod mezi barvami podle spektra dichroických filtrů), navržená smyčka (přechod mezi barvami podle volby uživatele).

Obr. 8.

Základní vlastnosti a možnosti programu:

 • obsahuje všechny funkce programu ColourBasic,
 • sekvenční kompozice v reálném čase, při které se vyvolávají základní barvy,
 • přímé ovládání pohybu dichroických filtrů,
 • vytváření nových barev,
 • denní nebo týdenní programování,
 • vytváření a změna skupin světlometů,
 • spouštění a realizace scén,
 • vkládání diagramů pro přehlednou ukázku s interaktivními ikonami výrobků,
 • ukázka náhledu diagramů,
 • ukládání a spouštění naprogramovaných sekvencí,
 • přístupové heslo,
 • rozšířená ochrana hardwarovým klíčem USB.
Obr. 9.

Konstrukce, provedení a příslušenství světlometů

Světlomety ColourWoody jsou vyrobeny technologií tlakově litého hliníku. Jsou opatřeny akrylovou barvou pro ochranu před UV zářením a před vlivy vnějšího prostředí. Pro vytváření barevných kombinací jsou použity dva soustředně umístěné dichroické válcové filtry, uvnitř kterých je axiálně umístěn světelný zdroj. Pohybem těchto filtrů a jejich vzájemným překrýváním se vytvářejí barevné kombinace. Pohyb filtrů zajišťuje velmi přesný motorek. Reflektor svítidla je vyroben z leštěného vysoce čistého hliníkového plechu. Optická část je chráněna čelním sklem, které je osazeno v rámečku se silikonovým těsněním. To zajišťuje vysoké krytí svítidla IP66. Ocelový třmen světlometu umožňuje jeho vertikální směrování. Úhlová stupnice s intervalem 10°, vybavená aretačním mechanismem, zaručuje přesné směrování světlometů. Světlomety se v horizontální rovině natáčejí na montážní ocelové desce, která se kotví do země.

Světlomety ColourWoody jsou určeny pro halogenidové výbojky 150 a 250 W. Svítidla nabízejí množství vyzařovacích charakteristik (velmi úzký, úzký, střední, široký, eliptický světelný svazek). Nežádoucí oslnění lze omezit bočními clonami nebo clonicími klapkami. K příslušenství světlometů patří také ocelová mřížka pro mechanickou ochranu čelního skla.

ETNA, s. r. o.
Mečislavova 2
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595, 257 320 597
fax: 257 310 604
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz