časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Velkoplošné obrazovky na bázi diod LED

|

číslo 2/2004

Velkoplošné obrazovky na bázi diod LED

Diody LED se uplatňují stále více

Vlivem prudkého rozvoje elektroniky v posledních několika desetiletích bylo dosaženo velké výkonnosti a vysoké spolehlivosti elektronických prvků a zároveň snížení jejich pořizovacích cen. Díky tomu se stále více rozšiřuje oblast použití elektroluminiscenčních diod (LED) v technice zobrazování. Na vrchol dokonalosti zobrazovacích jednotek na bázi LED patří plnobarevné velkoplošné obrazovky LED, videosystémy LED nebo videopanely LED. Ty dokážou s využitím efektu aditivního míchání světla vhodně uskupených LED Obr. 1. vyzařujících v červené, zelené a modré oblasti spektra vytvořit v podstatě jakoukoliv výslednou barvu světla s takovým jasem, že mohou být úspěšně využívány dokonce v podmínkách intenzivního denního osvětlení (jiné než zobrazovací jednotky LED to dnes neumožňují), a to i při velkých pozorovacích vzdálenostech (až několik set metrů). Zobrazovací technika s LED se tak stává účinným prostředkem poskytování informací nebo pobavení až sta tisíc osob současně před jedinou velkoplošnou obrazovkou. Takové obrazovky LED s plochou až 200 m2 nacházejí uplatnění např. na sportovištích, v reklamě, při zprostředkování účasti na významných událostech apod. Mohou být užitečné při krizových událostech k předávání pokynů veřejnosti v rámci systému civilní obrany.

Efektivní technika virtuálního zobrazování společnosti LEUROCOM

S novým způsobem tzv. virtuálního zobrazování se oproti standardní technice dosahuje podstatného zlepšení kvality obrazu se stejným počtem zobrazovacích prvků na jednotku plochy. Na obr. 1 vlevo je fotografie obrazovky využívající virtuální techniku zobrazení; fotografie vpravo ukazuje obraz na stejné obrazovce při stejném vstupním videosignálu, ale vytvořený pomocí standardního způsobu zobrazení. S využitím uvedené nové techniky se dosahuje úspor investičních i provozních nákladů.

Obr. 2.

Jednou ze tří nejvýznamnějších firem, které určují směr technického pokroku v oblasti videotechniky LED ve světě je německá firma LEUROCOM electronic displays. Její produkty, dodané během posledních 25 let v počtu více než 4 000 kusů spokojeným zákazníkům z celého světa, se dostávají na český trh v rámci aktivit skupiny společností ELTODO s podporou společnosti DIVIT, která v ČR firmu LEUROCOM a několik dalších německých firem zastupuje.

První společné „dítě“ LEUROCOM a ELTODO je na světě

Úvodní projekt spolupráce zmíněných partnerů byl realizován koncem loňského roku v bezcelní zóně hraničního přechodu Hatě. Zde byla společnými silami obou firem instalována oboustranná reklamní videotabule LED se zobrazovací plochou 2 × 12 m2 (obr. 2). Šlo o první instalaci velkoplošných obrazovek na bázi LED využívajících uvedenou špičkovou virtuální techniku zobrazování v postkomunistických zemích. Skupina společností ELTODO zajistila výrobní dokumentaci reklamního panelu, celou konstrukci vyrobila a na místě sestavila, zabezpečila napájení a telekomunikační připojení. Společně se specialisty firmy LEUROCOM zajistila montáž zobrazovacích ploch a oživení celého zařízení. Vyškolení pracovníci ELTODO zajišťují i jeho údržbu. S obdobnými záležitostmi má ELTODO dlouholeté zkušenosti např. z oblasti světelné dopravní signalizace a veřejného osvětlení. Servisní práce bude ELTODO zajišťovat i u dalších velkoplošných obrazovek, jejichž výstavba se v ČR plánuje v počtu desítek kusů ročně. Postupně se do ČR bude z Německa přemísťovat i výroba vlastních zobrazovacích modulů LED LEUROCOM. Obr. 3. Dílčí zobrazovací prvky LED (obr. 3) bude dodávat LEUROCOM. Úkolem skupiny společností ELTODO je další cenové zpřístupnění zmíněných zobrazovacích zařízení. Reklamní videopanel LED LEUROCOM – ELTODO v Hatích byl slavnostně uveden do provozu 17. prosince 2003 za přítomnosti investora, provozovatele, dodavatelů zařízení, prvních klientů a sdělovacích prostředků.

Technické parametry velkoplošných obrazovek se neustále zlepšují

U plnobarevných velkoplošných obrazovek LED určených pro použití ve venkovním prostředí je dosahováno jasu 5 000 až 8 000 cd·m–2; v budoucnu se přepokládají jasy větší než 10 000 cd·m–2. Maximální jas obrazovky je potřebný za slunečného počasí. Automatická regulace musí zajišťovat přizpůsobování jasu obrazovky světelným podmínkám. Za tmy by tak vysoký jas naopak vedl k oslnění diváků. Špičkové plnobarevné obrazovky umožňují rozlišit 16,7 milionu odstínů barev, umožňují pozorování ze vzdálenosti 10 až 300 m a jsou čitelné ve vodorovné rovině v úhlovém rozsahu 140° a ve vertikální rovině v úhlovém rozsahu 60°. Vývoj plnobarevných velkoplošných obrazovek LED směřuje k rozlišení 67 miliard barevných odstínů, k pozorovací vzdálenosti 5 až 500 m, čitelnosti v úhlovém rozsahu 160°, resp. 80°, a ke zvýšení zobrazovací frekvence přesahující 200 Hz na frekvenci přesahující 400 Hz. Také se předpokládá zmenšení roztečí LED ze současných 15 až 40 mm na 10 mm.

Obr. 4.

Investice do soustavného technologického vývoje jsou nezbytné

Již zmíněná virtuální technika zobrazování při stejné hustotě diod výrazně zlepšuje obraz (obr. 1). Nový způsob zobrazení umožnil zvýšení rozlišovací schopnosti na téměř dvojnásobek, takže čitelné jsou i nápisy drobným písmem. Výrazné je i zlepšení rovnoměrnosti jasu a barev. Na obr. 4 je ukázáno rozdílné uspořádání svítivých diod v případě standardní obrazovky LED (vlevo) a obrazovky využívající virtuální zobrazení vyvinuté firmou LEUROCOM (vpravo). Za povšimnutí stojí zvětšení rozteče zobrazovacích prvků při zajištění stejné kvality obrazu a asymetrické rozmístění modrých diod, jež zamezuje vytváření rušivých pruhů na obraze. Výsledná kvalita obrazu dosažená pomocí virtuálního zobrazování je zajištěna především řízením funkce jednotlivých zobrazovacích prvků speciálním programovým vybavením, na jehož vývoji firma LEUROCOM neustále pracuje. Výhledově se počítá s tím, že se skupina společností ELTODO bude podílet i na vývoji zmíněného programového vybavení.

S využitím podkladů firmy LEUROCOM
zpracoval Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a. s.

ELTODO EG, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
tel.: 261 341 111
fax: 261 710 669
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz