Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Ve Frankfurtu bylo světlo

číslo 2/2004

Ve Frankfurtu bylo světlo

Ing. Emil Širůček

Dlouholetí návštěvníci odborného veletrhu Light+Building ani letos nedostali moc příležitosti k divení, protože na místě frankfurtského výstaviště nalezli přesně to, co očekávali. Obr. 1. Desítku obrovských hal, některé až čtyřpodlažní, naplněných exponáty z oblasti automatizace technického vybavení budov, přes materiály, přístroje a zařízení z oblasti elektrotechniky až po rozsáhlou expozici výrobků a zařízení světelné techniky. A ti z návštěvníků, kteří se tu octli poprvé, se museli velice brzy zorientovat a pustit se do práce, předpokládáme-li, že se sem vydali pracovně.

Obr. 1. Raritou mezi světelnými zdroji je kompaktní zářivka o příkonu 90 W s pěti trubicemi (vystaveno ve stánku jedné z čínských firem)

Udělejme to, co nutně musel udělat každý, kdo měl omezený čas. Vytvoříme si jakýsi filtr, kterým necháme projít jen jedinou z oblastí nomenklatury – světelnou techniku a osvětlování. Ta bývá na veletrhu dominující, takže stále dost rozsáhlá. Pak ovšem každý mohl třídit podle svého zaměření – třeba přehlédnout celé široké pole od surovin a materiálů, přes jejich technologické zpracování, výrobu polotovarů, montáž a povrchovou úpravu svítidel, světelné zdroje na všech používaných principech až po osvětlovací soustavy, nezřídka kombinované se systémy denního osvětlení.

Obr. 2. Obr. 2. Španělské protiklady: stojací svítidlo navržené pro moderní interiér ve společné expozici s lustrem, který navozuje představu středověké hradní síně
Obr. 3. Malá ukázka z kolekce kovových polotovarů, které vystavovatel nabízí výrobcům

Obr. 2. Obr. 3.

Jiný „návštěvnický filtr„ si určitě zvolí architekt, kterého vedle užitných vlastností osvětlení zajímá především design a vzhled. Odlišný úhel pohledu má technik zajímající se o progresivní fyzikální principy a jejich aplikace v osvětlování. A výrobky blízké svému založení tu jistě nalezla i ta část návštěvníků, kteří se nepočítají mezi odborníky a veletrh navštívili pro svou vlastní inspiraci v zájmu vylepšení svých příbytků.

Už po prvním projití výstavními halami by člověk mohl pojmenovat svoje první dojmy: úspornost, Čína, elektroluminiscenční diody. A ty se prolínají navzájem i v kontextu s ostatními expozicemi veletrhu.

Obr. 4. Dekorační závěsná svítidla, jejichž stínidla se vyznačují subtilní kovovou kostrou a potahem z tenké barevné textilie
Obr. 5. Mezi vystavovateli nechyběli výrobci svítidel pro interiéry určené dětem, z expozice vyzařuje kouzlo, pohoda a bezpečí
Obr. 8. Z několika stánků českých vystavovatelů se pro svou výraznou barvu dobře vyjímá tento křišťálový lustr

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 8.

Snaha po úspornosti je patrná především ve světelných zdrojích. Výrobci výbojek a zářivek se předhánějí v inovačních nápadech, využívání nových materiálů, změnách tvaru a konstrukčního uspořádání elektrod, to vše s cílem prodloužit technický život zdroje a snížit jeho elektrický příkon při zachování světelného výkonu. Toto snažení v mnoha případech vykrystalizuje ve funkční, technicky i uživatelsky zajímavé řešení. Příkladem může být bezelektrodová zářivka, kterou nabízejí např. firmy OSRAM nebo Philips. Mezi kompaktními zářivkami se již objevují i obři s příkonem okolo 100 W, což mimoděk navozuje otázku, má-li takový výrobek v praxi ekonomické opodstatnění a zda by nebylo vhodnější volit zdroj na jiném principu. (O světelných zdrojích pojednává článek na str. 8.)

Pojmy jako úspory, malý příkon a velká světelná účinnost se v mnoha jazykových mutacích vyskytovaly na celém výstavišti. Velmi blízko k nim má dříve okrajová, nyní velmi rozšířená oblast elektroluminiscenčních diod, které zná většina lidí pod zkratkou LED. Tyto součástky vděčí za svůj světelnětechnický význam rekombinaci nosičů náboje v polovodiči, doprovázené vyzářením světelného kvanta – fotonu. Oblast spektra záření, tedy barva světla, je dána druhem polovodivého materiálu.

Obr. 6. Obr. 9.

Obr. 6. Neodmyslitelnou částí osvětlení veřejných budov je orientační a bezpečnostní osvětlení – na obrázku s akrylátovými světlovody
Obr. 9. Zajímavá aplikace plastových světlovodů – dekorační pás ve tvaru sítě

Diody LED byly dlouhá léta odsouzeny k pasivní roli indikačních či zvýrazňovacích prvků. Ale pokrok v oblasti technologie a zpracování polovodičových materiálů umožňuje jejich pronikání mezi ostatní světelné zdroje pro svítidla, a to nejen orientační, reklamní a informační. Na veletrhu bylo k vidění také nepřeberné množství typů výkonných světlometů osazených těmito světelnými součástkami. Mnohé z nich jsou osazovány svíticími prvky v podobě integrovaných bodů s třemi polovodičovými přechody, z nichž každý vyzařuje jednu z barev soustavy RGB (červená, zelená, modrá). Kombinací tří barevných složek a jejich vhodným poměrným zastoupením lze namixovat jakoukoliv barvu. Takový světelný zdroj, který vyzařuje barevné světlo podle přání uživatele a navíc podle potřeby i proměnné v čase, už vyžaduje řídicí jednotku s procesorem.

Obr. 7. Světlomety osazené elektroluminiscenčními diodami – jedna z novějších aplikací těchto polovodičových světelných zdrojů Obr. 7.

Osvětlení interiérů zaujímalo nejvýraznější a nejvíce zastoupenou část nomenklatury. Je na návštěvníkovi, aby zvolil, co se mu líbí a co ne. Technickou stránku lze jakýmsi způsobem posoudit – měřením, porovnáním, podle údajů výrobce apod. Je však velmi obtížné vyslovit jednoznačný soud o vzhledové složce kvality. U naprosté většiny svítidel je patrná práce designéra. Ale jen uživatel, který je s výrobkem denně konfrontován, má právo konstatovat: Toto svítidlo se povedlo. Vět na vyjádření negativního dojmu bývá k dispozici mnohem víc, i když zdaleka ne všechny jsou využívány...

Veletrh je mezinárodní. Kromě němčiny a angličtiny tady lze zaslechnout slova italská i španělská, v rozlehlých oblastech expozic byla zjevně mateřštinou čínština. Dokumentuje to snahu východoasijských firem pronikat se svými výrobky na evropské trhy. Mezi 1 926 vystavujícími firmami bylo 1 099 firem zahraničních, mezi něž se řadí i 17 vystavovatelů z Čech. Pro porovnání – německých vystavovatelů 827, následuje Čína 214, Itálie 213, Španělsko 100, Tchaj-wan 65.

Mnoho národů se sešlo i mezi návštěvníky. Veletržní správa napočítala, že z celkového počtu 116 000 prošlo expozicemi 28 % odborníků ze zahraničí.

Veletrh Light+Building má teď dvouletou přestávku. Už nyní by nás měla lechtat zvědavost, co nového přinesou ty dva roky v oblasti techniky, jak se v oboru projeví evropská integrace a asijská expanze.