časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Úspory energií hitem Stavebních veletrhů Brno 2010

|

Již před časem se začal zájem trhu z výstavby na zelené louce přesouvat na opravy, úpravy a rekonstrukce. Tento druh „stavařiny“ ale mnohem více než nová výstavba vyžaduje odborníky – pouhé zaučené síly většinou nestačí. Náročnější jsou rovněž projektové práce, řízení i koordinace činností. Neméně důležitý je přehled o vhodných materiálech, znalost postupů a rovněž zručnost pracovníků a jejich vybavení. Navíc také většinou jde o řádově menší zakázky, tím opět roste i význam účasti firem na veletržních akcích. Tam se totiž nabízí komunikace s potenciálními klienty přímo, bez bariér. Komplexní přehled o celém oboru na jednom místě a v jedné době je samozřejmým atributem.
 
Je samozřejmostí, že by společnosti měly v době hospodářského propadu šetřit. Většina vystavovatelů je ale dosti chytrá na to, aby svou přítomnost na „těch svých“ veletrzích nijak výrazně neomezovala. Vědí totiž, že právě zde lze získat „body“, které jim co nevidět, nejpozději po větším oživení trhu, výrazně pomohou. Nejen ke stabilizaci firmy po periodě útlumu, a to prostřednictvím na veletrzích upevněné vazby s dosavadními zákazníky, ale vzhledem k efektu „pavího chvostu“ i k přilákání zákazníků nových.
 
V posledním průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR na straně negativ uvádějí stavební firmy komplikace způsobené zpřísněním podmínek při získávání úvěrů, složitý přístup k dotacím z EU, problémy s délkou splatnosti faktur, ale také změny struktury v seznamu zakázek (ubylo větších zakázek a společnosti musí usilovat i o menší zakázky). Zvýšit efektivitu fungování společností – to je naopak největší priorita „stavařů“ na následujících dvanáct měsíců. Dalšími oblastmi, které stavební společnosti hodnotí jako velmi důležité, jsou optimalizace financování, plánování a management projekt, zkvalitnění výběru dodavatelů a optimalizace nákupních procesů. V praxi toto vše na jednom místě nabídne – včetně podpory v podobě doprovodných programů – největší tuzemská veletržní akce svého druhu: jarní Stavební veletrhy Brno.
 
Nadcházející mezinárodní Stavební veletrhy Brno podle prvních informací budou právě tou arénou, na které se ukáže to nejlepší z celé tuzemské, ale i zahraniční stavební scény. Ať už půjde o klasické a stabilní vystavovatele z oboru stavební prvovýroby nebo o výrobce stavebních hmot či dodavatele propracovaných systémů stavební chemie, nebudou rozhodně chybět ti, kteří vyjdou z krize posíleni. Protože hospodářský pokles, recese, je tím nejlepším prubířským kamenem. Kdo tímto obdobím projde – a nemusí to být „bez ztráty kytičky“– ten získal pro budoucnost nepřehlédnutelnou výhodu: zůstal na trhu a dává to o sobě vědět!
 
Mezinárodní Stavební veletrhy Brno 2010 budou ale přece jen jiné. Budou respektovat směr, kterým se trh vydává, tzn. budou klást důraz na komplexnost a návaznost nabídky. Již tradiční jarní start veletržní sezony proto představí „v náruči stavebních veletrhů“ i přírůstek – Mobitex, který až dosud představoval samostatnou veletržní kapitolu. Stavebnictví kromě infrastrukturních staveb zajišťuje i jednu ze základních potřeb člověka – bezpečí v podobě bydlení. A s rostoucími požadavky ne již na samotný fakt bydlení, ale právě na otázky kvality, úspornosti, dokonalého naplňování účelu má veletrh nábytku a řešení budov svoje logické místo v rodině akcí Stavebních veletrhů Brno.
 
Více na www.bvv.cz.