Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

Více aktualit

Úsporné řízení osvětlení v systémové instalaci EIB

číslo 4/2002

Úsporné řízení osvětlení v systémové instalaci EIB

Ing. Josef Kunc, ABB s.r.o.,
Elektro-Praga

Doposud nejrozšířenější způsoby řízení spotřeby energie pro osvětlování jsou závislé zpravidla jen na ručním zásahu obsluhující osoby nebo např. na časovém programu. Znamená to tedy, že i ten nejdokonalejší regulační obvod bere v úvahu okamžitou potřebu dodávky energie v závislosti na skutečné přítomnosti osob jen v případě, kdy se člověk sám rozhodne, zda provoz ovlivní svým ručním zásahem. Ve skutečných instalacích to ale obvykle znamená minimum takovýchto ručních zásahů. Uvedené systémy proto mají ve své činnosti stále značné rezervy.

Obr. 1.

Každý systém, jehož dokonalá činnost je závislá na ručním zásahu člověka, popř. na programu nepostihujícím veškeré běžné vlivy, lze považovat za neregulovaný či regulovaný jen částečně. Vstoupíme-li do nedostatečně osvětlené místnosti, můžeme ručně změnit základní nastavení osvětlení. Během dne ale osazenstvo opouští místnost i na delší časové úseky, avšak zpravidla se již nezajímá o změnu základního nastavení. Jen stěží lze potom hovořit o dosažení skutečně maximálních úspor energie. Vždyť provozování osvětlení na plný výkon ve zcela vyprázdněné kanceláři, byť i třeba jen po dobu polední přestávky, nelze považovat za úsporný režim.

Účinné řešení s individuálními reakcemi na různé provozní situace s možností dosáhnout maximálních úspor provozních nákladů spojených s činností regulovaných osvětlovacích soustav lze zabezpečit pouze samočinným řízením jejich provozu. Toho je možné docílit využitím vhodných snímačů z produkce ABB. Pro řízení osvětlení v kancelářských a podobných prostorách se nejvhodnější jeví snímače přítomnosti. Tyto přístroje jsou ve skutečnosti kombinacemi dvou typů snímačů. Prvním z nich je vysoce citlivý infračervený snímač pohybu, druhým snímače intenzity osvětlení. To dovoluje zajistit spínání v závislosti na přítomnosti osob. Kromě toho navíc připouští i plynulou regulaci osvětlení podle předvolené hodnoty pro stálou osvětlenost.

Obr. 2.

Abychom šetřili, musíme nejdříve investovat. Nepostačí jen nahradit žárovkové osvětlení úspornější soustavou zářivkových svítidel vybavených pouze klasickými předřadníky. Použití investičně náročnějších elektronických předřadníků ale přináší významné snížení spotřeby při nezměněném světelném výkonu. Energetické úspory při provozování zářivkového osvětlení (obr. 1) je možné rozčlenit do tří skupin:
A – úspory, vzniklé snížením vlastní spotřeby předřadníků (elektronickými předřadníky),
B – úspory řízením na stálou osvětlenost,
C – úspory, vzniklé vypínáním v závislosti na přítomnosti osob.

Ke sběrnici EIB se zmíněný snímač přítomnosti 6131-74-101-500 (obr. 2) připojuje prostřednictvím sběrnicové spojky 6120U-101-500. Regulaci osvětlení na stálou osvětlenost zajistí vhodný spínací a stmívací akční člen, komunikující po sběrnici se snímačem, např. LR/S 2.2.1. Protože v kancelářských a podobných místnostech se nejčastěji využívají ekonomicky výhodnější zářivková svítidla, lze tuto samostatnou sběrnicovou spojku a samostatný spínací a stmívací akční člen nahradit jediným společným přístrojem 6114U-500 (obr. 3) pro montáž do elektroinstalační krabice. Ovšem jen v případě, že svítidla jsou regulována analogovými stmívatelnými elektronickými předřadníky. Při použití digitálních předřadníků je nutné použít oddělenou sběrnicovou spojku a samostatný akční člen (např. SL/S 50.1). Ve srovnání s řešením se sběrnicovou spojkou a samostatným spínacím a stmívacím akčním členem je společná varianta přibližně o 30 % levnější. Obr. 3. Přitom zmíněná varianta nemá dopad na komfort, popř. rozsah nabízených funkcí. Přístroj obstarává funkci sběrnicové spojky a současně i jednonásobného spínacího a stmívacího akčního členu. Tak lze ovládat osvětlovací soustavu složenou ze zářivkových svítidel s celkovým jmenovitým proudem až 10 A a se souhrnným vstupním proudem předřadníků až 50 mA (tedy z celkem asi 50 paralelně připojených svítidel – obvyklý jmenovitý řídicí proud jednoho předřadníku se pohybuje do 1 mA).

Kromě řízení osvětlení lze snímače přítomnosti současně využít i pro přepínání mezi komfortním a úsporným režimem vytápění či chlazení v závislosti na přítomnosti osob (orientační úspory provozních nákladů kolem 6 %). Aplikační program snímačů přítomnosti navíc obsahuje i komunikační objekty pro hlášení o pohybu osob v daném prostoru. Snímač přítomnosti tak může zajišťovat až čtyři funkce:

  • spínání osvětlení v závislosti na přítomnosti,
  • regulaci na stálou osvětlenost,
  • přepínání režimu topení (chlazení) podle přítomnosti,
  • hlášení o přítomnosti osob s možností využití pro zabezpečení objektu.

Abb s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz