Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Více aktualit

Úsporné osvětlení bude mít zelenou i v českých domácnostech

Světlo 3/01

Úsporné osvětlení bude mít zelenou i v českých domácnostech

Mezinárodní program na podporu úsporných technologií osvětlování ELI (Efficient Lighting Initiative) (viz Světlo 1/2000, 2/2000) se dostává do své realizační fáze i v oblasti domácností. K naplnění cílů programu – omezení emisí CO2 snížením spotřeby elektrické energie při osvětlování – by tedy měly přispět i domácnosti. Aktivity v této oblasti se zaměřily především na podporu širšího využívání kompaktních zářivek jako alternativy k běžným a halogenovým žárovkám.

V rámci první fáze programu se obecně prospěšná společnost SEVEn, která byla pověřena realizací programu v podmínkách České republiky, zaměřila na detailní analýzu trhu s osvětlením. Nosným prvkem analýzy bylo především zmapování trhu s osvětlením, zahrnující článek výrobců a dovozců světelných zdrojů i prodejny a distribuci a obsáhlý dotazníkový průzkum týkající se spotřebitelského chování, na kterém SEVEn spolupracovala s výzkumnou společností STEM/Mark. Pro dokreslení situace bylo pozorováno nákupní chování zákazníků v oddělení světelných zdrojů propojené s dotazníkovým šetřením. Velmi důležité byly také rady a zkušenosti odborníků z řad výrobců a prodejců osvětlovací techniky.

Zjištění vyplývající z analýzy byla shrnuta v marketingové strategii, která určila hlavní bariéry a navrhla kroky a nástroje k jejich efektivnímu odstranění. V České republice byly definovány základní problémové okruhy, které brání širšímu uplatnění úsporných kompaktních zářivek v domácnostech.

  • Nedostatečná informovanost o konkrétních výhodách kompaktních zářivek – neznalost výše dosahované úspory a z ní vyplývající přetrvávající problém  psychologické bariéry vysoké pořizovací ceny.
  • Značná nedůvěra v parametry kompaktních zářivek, zejména co se týče úspory energie a životnosti.
  • Problém s komplikovaností výběru vhodných kompaktních zářivek. Enormní kvalitativní a cenové rozdíly mezi jednotlivými typy (zahrnující životnost, příkon, typ a kvalitu předřadníku atd.) a nutnost přepočítat příkon odpovídající světelnému výkonu nahrazované žárovky spolu s často nepřehledným uspořádáním v obchodech jsou příčinou komplikovaného a časově náročného výběru.
  • Podstatná část spotřebitelů vnímá jako problematický tvar a velikost kompaktních zářivek, zejména ve vztahu k použití ve stávajících svítidlech.

Na základě zjištěných údajů byla pro sektor domácností navržena skupina vzájemně propojených nástrojů a aktivit, které si kladou za cíl informovat běžné spotřebitele o výhodách úsporných světelných zdrojů oproti žárovkám a usnadnit jim jejich správnou volbu.

Hlavním nástrojem bude mediální osvětová kampaň, která se uskuteční v průběhu zimní (světelné) sezóny 2001 – 2002. Jde o celostátní kampaň zaměřenou na dospělou populaci, využívající klasická média (TV, tisk, billboardy) i např. internet. Celkový rozpočet kampaně dosáhne téměř deset miliónů korun. Převážně díky nekomerční povaze projektu se podařilo s tímto rozpočtem zajistit mediální prostor v hodnotě jeho dvojnásobku, konkrétně v hodnotě 19 500 000Kč. Odhadovaný zásah takové kampaně je až 85% cílové skupiny. Na rozdíl od předchozí inzerce produktu, která byla v naprosté většině případů primárně orientována na konkrétní značku s emotivně laděným sdělením, by se osvětová kampaň ELI měla zaměřit pouze na komunikaci o výhodách produktu jako takového. Lze předpokládat, že neznačkový a osvětový charakter kampaně zvýší hodnověrnost komunikovaného sdělení. První fáze inzertní kampaně bude převážně zaměřena na propagaci kompaktních zářivek se závitem E27 a E14. V oblasti PR (public relations) a ostatních aktivit bude více prostoru věnováno i ostatním úsporným zdrojům, certifikačnímu programu (viz dále) a obecně problematice spojené s úsporným osvětlením. Většina materiálů bude kromě tisku a dalších médií prezentována i na internetové adrese http://www.uspornazarivka.cz.

Zdroje splňující technické parametry specifikované v rámci mezinárodního programu ELI smějí na svých produktech používat logo ELI (viz obrázek). Logo bude propagováno v rámci všech programových aktivit. Tento jednoduchý prvek by měl znatelně usnadnit výběr a nákup zákazníkům, kteří hledají kvalitní produkty se zárukou udávaných parametrů. Výrobky nesoucí logo jsou před udělením osvědčení testovány v nezávislých laboratořích a dále jsou namátkově testovány v průběhu programu. V současné době úspěšně prošly certifikačním procesem některé typové řady výrobků čtyř výrobců působících na českém trhu – GE-lighting, OSRAM, Philips a Lohuis. Protože jde o čistě nekomerční a otevřený projekt, může své výrobky k certifikaci přihlásit kterýkoliv výrobce, jehož výrobky splňují daná kritéria. Přesné údaje o technických parametrech výrobků, certifikačním procesu a seznam certifikovaných výrobků lze nalézt na internetové adrese: http://www.efficientlighting.net

V současné době SEVEn jedná s výrobci a distributory ohledně možného prioritního umístění světelných zdrojů nesoucích logo ELI na prodejnách. Dále probíhají jednání s obchody a obchodními řetězci, které v současné době nemají kompaktní úsporné zářivky ve svém nabídce (jedná se především o super a hypermarkety), o možném využití síly reklamní kampaně a zařazení tohoto produktu do jejich sortimentu.

Součástí vzdělávací kampaně jsou i aktivity zaměřené na budoucí spotřebitele - nejmladší populaci. Jedná se o projekt pro základní školy „Energie – posviťme si na úspory“, který SEVEn připravilo ve spolupráci se sdružením TEREZA. Projekt děti interaktivní a hravou formou seznamuje s problematikou osvětlení. Děti se seznámí s jednotlivými typy světelných zdrojů, provedou audit osvětlení v domácnosti a budou zkoumat možnosti úspor v osvětlení doma i ve škole. Dále provedou mini průzkum nabízených světelných zdrojů v obchodech a do většiny aktivit se pokusí zapojit i své rodiče. Učitelé mohou prostřednictvím tohoto projektu dětem názorně předvést, že znalosti získané v hodinách matematiky a fyziky jsou užitečné i v běžném životě a jejich správné využití může nejen uspořit peníze celé rodině, ale i zabránit zbytečnému znečištění životního prostředí. Děti získané údaje zpracují do závěrečné zprávy a na jejím základě připraví pro svoje ostatní spolužáky malý seminář. Ten by měl obsahovat jak konkrétní zjištění vycházející z jednotlivých průzkumů, tak obecné informace o úsporách energie a jejích vlivu na životní prostředí.

Samozřejmě že ani posledně jmenovaná bariéra – tvar a velikost kompaktních zářivek – nezůstane opomenuta. Pro designéry je připravena soutěž o nejlepší návrh svítidla vhodného pro použití s kompaktními zářivkami (viz článek v tomto čísle časopisu Světlo na straně 4) .

Patříte-li také k propagátorům moderních úsporných světelných technologií a máte zkušenosti s jejich prodejem, propagací, použitím či instalací, popř. máte-li zájem se do projektu zapojit a přispět tak k dosažení společného cíle – propagaci úsporných světelných zdrojů a přispění k omezení emisí CO2 – , kontaktujte nás na dále uvedené adrese. Rádi využijeme vaše znalosti a zkušenosti.

kontakt:
Martin Dašek, Jan König
SEVEn, o. p. s.
Slezská 7
120 56 Praha 2
tel: 02/24 25 21 15
fax: 02/24 24 75 97
e-mail: eli@svn.cz