Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Úspora energie s detektory přítomnosti B.E.G. LUXOMAT

Úspora energie a s ní spojená úspora provozních nákladů je cesta, o kterou se stále intenzivněji zajímá mnoho investorů v oboru moderní výstavby. Výrobci osvět­lovací techniky představují velký počet prvků, které dokážou spotřebu elektric­ké energie výrazně snížit.
 
Důležitým faktorem v energeticky úsporných projektech jsou detektory přítomnosti, které dokážou to, co nemo­hou poskytnout samotné elektronické předřadníky ani kompaktní zářivky: šet­řit energii a současně do celého procesu zahrnout lidský faktor, řídit osvětlovací systém na základě pohybu lidí v budově.
 
Předpokladem úspěšného a kvalitního řízení osvětlení za použití detektorů pří­tomnosti je vybavení detektorů:
  • Kontinuálním měřením smíšeného světla, který zaručí, že svítidla nebu­dou svítit v okamžiku, kdy již bude přístup přirozeného světla okny do­statečný. V takovém případě detekto­ry přítomnosti svítidla vypnou (nezá­visle na nastaveném čase svícení).
  • Citlivými čočkami, které umožní snad­no zaznamenat pohyb sedícího člověka (např. při práci na PC) ve snímané zóně.
Širší využití detektorů přítomnosti v oblasti řízení osvětlení dovoluje zejmé­na technické řešení a provedení, které re­spektují požadavky, s nimiž se lze při ří­zení osvětlení a jeho projektování setkat.
 
Detektory přítomnosti umožňují ří­dit elektronické předřadníky, měřit hla­dinu jasu (měřením přirozeného a umě­lého osvětlení), řídit konstantní hladi­nu jasu ve dvou i třech zónách nezávisle na sobě i pracovat ve sběrnicových systé­mech BUS (DALI, DSI, KNX/EIB, LON a speciálně 24V řešeních). A to vše tehdy, kdy je osvětlení zapotřebí, tj. během pří­tomnosti lidí v osvětlovaných prostorách.
 
Standardní verze detektorů přítom­nosti nabízí projektantům možnost vy­brat skutečně technicky nejvhodnější de­tektor pro danou instalaci, tj. se záběrem kruhovým (360°), čtvercovým nebo ovál­ným (s dosahem 20 m na každou stranu) i pro montáž do větších výšek.
 
Detektory s montážní výškou 10 m od podlahy jsou nepostradatelné při ří­zení osvětlení ve výrobních halách a skla­dech, kde jsou požadavky na úsporu energie stále větší. Napomáhá k tomu i rozšíření snímané oblasti o podřízené detektory (slave), které usnadňují seří­zení detektorů (seřizuje se pouze detek­tor master) a současně zlevňují počáteční investici. Detektor přítomnosti pro větší montážní výšky je proto stále častěji vy­užíván v projektech skladových a výrob­ních hal, logistických center nebo spor­tovišť a je standardem při rekonstrukcích osvětlení.
 
Existují speciální instalace, kde detek­tor přítomnosti nevystačí pouze s infra­červeným snímáním (PIR). V těchto si­tuacích je výhodná kombinace detekto­ru přítomnosti na bázi PIR a čidla zvuku. (např. umývárny ve výrobních nebo spor­tovních halách).
 
Minidetektory se snímací hlavou o průměru 45 mm jsou elegantním řeše­ním vhodným pro kanceláře, hotely, re­staurace nebo provozovny, ve kterých by detektor klasických rozměrů mohl rušit design osvětlovací soustavy, ve verzi s kry­tím IP65 je lze instalovat i do koupelen a sprchových koutů. Pohodlně a hlavně přesně nastavit požadované parametry umožňuje ovládání detektorů dálkovým ovladačem. Nastavení detektorů lze ovla­dačem snadno změnit. To ocení správ­ci budov, kteří mohou pružně reagovat na požadavky uživatelů.
 
Zvolit vhodný detektor při přípravě projektů usnadňuje technická podpora společnosti B.E.G. Brück Electronic CZ s. r. o. i projektování detektorů B.E.G. Luxomat v programu AutoCAD (s kni­hovnou B.E.G.) a programu Relux. Řada detektorů přítomnosti B.E.G. Luxomat je jednou z nejširších nabídek určených pro řešení osvětlovacích soustav na českém i evropském trhu.
 
Detektory B.E.G. Luxomat se díky kvalitnímu řemeslnému provedení, pou­žitým elektronickým komponentům a tří­leté záruce staly spolehlivou a plnohod­notnou součástí celé osvětlovací soustavy.
Ing. Michal Kučera,
 
Tab. 1. Energetická bilance při osvětlení prostoru 100W žárovkou (skladový prostor)