Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Úspora energie s detektory přítomnosti B.E.G. LUXOMAT

Úspora energie a s ní spojená úspora provozních nákladů je cesta, o kterou se stále intenzivněji zajímá mnoho investorů v oboru moderní výstavby. Výrobci osvět­lovací techniky představují velký počet prvků, které dokážou spotřebu elektric­ké energie výrazně snížit.
 
Důležitým faktorem v energeticky úsporných projektech jsou detektory přítomnosti, které dokážou to, co nemo­hou poskytnout samotné elektronické předřadníky ani kompaktní zářivky: šet­řit energii a současně do celého procesu zahrnout lidský faktor, řídit osvětlovací systém na základě pohybu lidí v budově.
 
Předpokladem úspěšného a kvalitního řízení osvětlení za použití detektorů pří­tomnosti je vybavení detektorů:
  • Kontinuálním měřením smíšeného světla, který zaručí, že svítidla nebu­dou svítit v okamžiku, kdy již bude přístup přirozeného světla okny do­statečný. V takovém případě detekto­ry přítomnosti svítidla vypnou (nezá­visle na nastaveném čase svícení).
  • Citlivými čočkami, které umožní snad­no zaznamenat pohyb sedícího člověka (např. při práci na PC) ve snímané zóně.
Širší využití detektorů přítomnosti v oblasti řízení osvětlení dovoluje zejmé­na technické řešení a provedení, které re­spektují požadavky, s nimiž se lze při ří­zení osvětlení a jeho projektování setkat.
 
Detektory přítomnosti umožňují ří­dit elektronické předřadníky, měřit hla­dinu jasu (měřením přirozeného a umě­lého osvětlení), řídit konstantní hladi­nu jasu ve dvou i třech zónách nezávisle na sobě i pracovat ve sběrnicových systé­mech BUS (DALI, DSI, KNX/EIB, LON a speciálně 24V řešeních). A to vše tehdy, kdy je osvětlení zapotřebí, tj. během pří­tomnosti lidí v osvětlovaných prostorách.
 
Standardní verze detektorů přítom­nosti nabízí projektantům možnost vy­brat skutečně technicky nejvhodnější de­tektor pro danou instalaci, tj. se záběrem kruhovým (360°), čtvercovým nebo ovál­ným (s dosahem 20 m na každou stranu) i pro montáž do větších výšek.
 
Detektory s montážní výškou 10 m od podlahy jsou nepostradatelné při ří­zení osvětlení ve výrobních halách a skla­dech, kde jsou požadavky na úsporu energie stále větší. Napomáhá k tomu i rozšíření snímané oblasti o podřízené detektory (slave), které usnadňují seří­zení detektorů (seřizuje se pouze detek­tor master) a současně zlevňují počáteční investici. Detektor přítomnosti pro větší montážní výšky je proto stále častěji vy­užíván v projektech skladových a výrob­ních hal, logistických center nebo spor­tovišť a je standardem při rekonstrukcích osvětlení.
 
Existují speciální instalace, kde detek­tor přítomnosti nevystačí pouze s infra­červeným snímáním (PIR). V těchto si­tuacích je výhodná kombinace detekto­ru přítomnosti na bázi PIR a čidla zvuku. (např. umývárny ve výrobních nebo spor­tovních halách).
 
Minidetektory se snímací hlavou o průměru 45 mm jsou elegantním řeše­ním vhodným pro kanceláře, hotely, re­staurace nebo provozovny, ve kterých by detektor klasických rozměrů mohl rušit design osvětlovací soustavy, ve verzi s kry­tím IP65 je lze instalovat i do koupelen a sprchových koutů. Pohodlně a hlavně přesně nastavit požadované parametry umožňuje ovládání detektorů dálkovým ovladačem. Nastavení detektorů lze ovla­dačem snadno změnit. To ocení správ­ci budov, kteří mohou pružně reagovat na požadavky uživatelů.
 
Zvolit vhodný detektor při přípravě projektů usnadňuje technická podpora společnosti B.E.G. Brück Electronic CZ s. r. o. i projektování detektorů B.E.G. Luxomat v programu AutoCAD (s kni­hovnou B.E.G.) a programu Relux. Řada detektorů přítomnosti B.E.G. Luxomat je jednou z nejširších nabídek určených pro řešení osvětlovacích soustav na českém i evropském trhu.
 
Detektory B.E.G. Luxomat se díky kvalitnímu řemeslnému provedení, pou­žitým elektronickým komponentům a tří­leté záruce staly spolehlivou a plnohod­notnou součástí celé osvětlovací soustavy.
Ing. Michal Kučera,
 
Tab. 1. Energetická bilance při osvětlení prostoru 100W žárovkou (skladový prostor)