Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Příští týden začne v Praze strojírenský veletrh FOR INDUSTRY Letos na něm předvedou jedinečné novinky české společnosti. Spojení designu a moderní…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Více aktualit

Úspora energie s detektory přítomnosti B.E.G. LUXOMAT

Úspora energie a s ní spojená úspora provozních nákladů je cesta, o kterou se stále intenzivněji zajímá mnoho investorů v oboru moderní výstavby. Výrobci osvět­lovací techniky představují velký počet prvků, které dokážou spotřebu elektric­ké energie výrazně snížit.
 
Důležitým faktorem v energeticky úsporných projektech jsou detektory přítomnosti, které dokážou to, co nemo­hou poskytnout samotné elektronické předřadníky ani kompaktní zářivky: šet­řit energii a současně do celého procesu zahrnout lidský faktor, řídit osvětlovací systém na základě pohybu lidí v budově.
 
Předpokladem úspěšného a kvalitního řízení osvětlení za použití detektorů pří­tomnosti je vybavení detektorů:
  • Kontinuálním měřením smíšeného světla, který zaručí, že svítidla nebu­dou svítit v okamžiku, kdy již bude přístup přirozeného světla okny do­statečný. V takovém případě detekto­ry přítomnosti svítidla vypnou (nezá­visle na nastaveném čase svícení).
  • Citlivými čočkami, které umožní snad­no zaznamenat pohyb sedícího člověka (např. při práci na PC) ve snímané zóně.
Širší využití detektorů přítomnosti v oblasti řízení osvětlení dovoluje zejmé­na technické řešení a provedení, které re­spektují požadavky, s nimiž se lze při ří­zení osvětlení a jeho projektování setkat.
 
Detektory přítomnosti umožňují ří­dit elektronické předřadníky, měřit hla­dinu jasu (měřením přirozeného a umě­lého osvětlení), řídit konstantní hladi­nu jasu ve dvou i třech zónách nezávisle na sobě i pracovat ve sběrnicových systé­mech BUS (DALI, DSI, KNX/EIB, LON a speciálně 24V řešeních). A to vše tehdy, kdy je osvětlení zapotřebí, tj. během pří­tomnosti lidí v osvětlovaných prostorách.
 
Standardní verze detektorů přítom­nosti nabízí projektantům možnost vy­brat skutečně technicky nejvhodnější de­tektor pro danou instalaci, tj. se záběrem kruhovým (360°), čtvercovým nebo ovál­ným (s dosahem 20 m na každou stranu) i pro montáž do větších výšek.
 
Detektory s montážní výškou 10 m od podlahy jsou nepostradatelné při ří­zení osvětlení ve výrobních halách a skla­dech, kde jsou požadavky na úsporu energie stále větší. Napomáhá k tomu i rozšíření snímané oblasti o podřízené detektory (slave), které usnadňují seří­zení detektorů (seřizuje se pouze detek­tor master) a současně zlevňují počáteční investici. Detektor přítomnosti pro větší montážní výšky je proto stále častěji vy­užíván v projektech skladových a výrob­ních hal, logistických center nebo spor­tovišť a je standardem při rekonstrukcích osvětlení.
 
Existují speciální instalace, kde detek­tor přítomnosti nevystačí pouze s infra­červeným snímáním (PIR). V těchto si­tuacích je výhodná kombinace detekto­ru přítomnosti na bázi PIR a čidla zvuku. (např. umývárny ve výrobních nebo spor­tovních halách).
 
Minidetektory se snímací hlavou o průměru 45 mm jsou elegantním řeše­ním vhodným pro kanceláře, hotely, re­staurace nebo provozovny, ve kterých by detektor klasických rozměrů mohl rušit design osvětlovací soustavy, ve verzi s kry­tím IP65 je lze instalovat i do koupelen a sprchových koutů. Pohodlně a hlavně přesně nastavit požadované parametry umožňuje ovládání detektorů dálkovým ovladačem. Nastavení detektorů lze ovla­dačem snadno změnit. To ocení správ­ci budov, kteří mohou pružně reagovat na požadavky uživatelů.
 
Zvolit vhodný detektor při přípravě projektů usnadňuje technická podpora společnosti B.E.G. Brück Electronic CZ s. r. o. i projektování detektorů B.E.G. Luxomat v programu AutoCAD (s kni­hovnou B.E.G.) a programu Relux. Řada detektorů přítomnosti B.E.G. Luxomat je jednou z nejširších nabídek určených pro řešení osvětlovacích soustav na českém i evropském trhu.
 
Detektory B.E.G. Luxomat se díky kvalitnímu řemeslnému provedení, pou­žitým elektronickým komponentům a tří­leté záruce staly spolehlivou a plnohod­notnou součástí celé osvětlovací soustavy.
Ing. Michal Kučera,
 
Tab. 1. Energetická bilance při osvětlení prostoru 100W žárovkou (skladový prostor)