časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Tecomat Foxtrot – stavebnice, která svítí

Ing. Jaromír Klaban | TECO a. s. | www.tecomat.cz

Na stránkách časopisu Světlo jsou relativně často popisovány realizace řízeného osvětlení nejrůznějších objektů – hotelů, zámků, restaurací, muzeí, kin – i veřejného osvětlení aj. Jako řídicí systém je u nich zmiňován Tecomat Foxtrot firmy Teco a. s. z Kolína. Podívejme se blíže na tento systém, který je v principu univerzální stavebnicí se základní řídicí jednotkou s bohatými komunikačními vlastnostmi lokálního serveru připojitelného přímo do internetu a s řadou specializovaných periferií vstupů a výstupů.

Obr 1. Jeden z výsledků práce architektů a techniků je i Tuli Cinema ve slovenském Šamoríně; řízení základního i efektového osvětlení je tu svěřeno Tecomatu Foxtrot a sběrnici DALI
Obr 1. Jeden z výsledků práce architektů a techniků je i Tuli Cinema ve slovenském Šamoríně; řízení základního i efektového osvětlení je tu svěřeno Tecomatu Foxtrot a sběrnici DALI

Doba, kdy doma, v kancelářích nebo halách stačil vypínač na zdi zapínající žárovky či zářivky, je dávno pryč. Masivní nástup LED s sebou nese snížení spotřeby, zcela nové možnosti nabízené architektům a designérům a možnost regulovat nejen intenzitu osvětlení, ale i barvy, navíc dynamicky v čase podle nejrůznějších kritérií, senzorů nebo časových programů. Na to klasický vypínač a časové relé již těžko stačí. A mimo to čtrnáct let od představení prvního iPhonu, kdy má v kapse chytrý telefon téměř každý, se všeobecně očekává a požaduje osvětlení ovládat i z něj.

Velcí výrobci světlených zdrojů a svítidel na nové trendy reagují úzce oborově. Výsledkem jsou sběrnice DMX, a především DALI, které jsou specializované na řízení osvětlovacích těles, resp. jejich předřadníků. Nad nimi takové firmy rozvíjejí své kontroléry a zdokonalují aplikace, kterými se dobře ovládá osvětlení, ale vazeb na další technologie v objektu si už nevšímají.

Systém Tecomat Foxtrot jde na věc z opačného konce. Už byla zmíněna jeho univerzalita. Není svázán ani cílen na žádnou vybranou technologií. Pevně zůstává na spolehlivé platformě volně programovatelných řídicích systémů harmonizovaných evropskou normou EN 61131, používá otevřené komunikační standardy a trendům novinek v jednotlivých provozních souborech technického zařízení budov (TZB) vychází vstříc široce pojatým a průběžně aktualizovaným periferním systémem.Obr. 2. Foxtrot 2: a) přehled sběrnicových i bezdrátových modulů řídících stmívání širokého spektra světelných zdrojů od klasických žárovek přes tzv. úsporky až po současné typy LED zdrojů – pásků, čipů, a především předřadníků DALI, PWM nebo 0 až 10 V,
b) nastavení každého jednoho 64adresného prostoru sběrnice DALI je podporováno interní interaktivní webovou stránkou ve Foxtrotu

Na obr. 2 je sortiment modulů, kterými lze světelné zdroje stmívat nebo plynule ovládat barvu jejich světla. Jsou zde znázorněny připojené na dvouvodičovou instalační sběrnici CIB. Touto sběrnicí je možné protkat budovu s volnou topologií a bez ukončování každé odbočky až do vzdálenosti 500 m. V levé části jsou zmíněny sběrnice DMX, DALI a DSI, specializované na osvětlení, pro které je Foxtrot centrálním řídicím uzlem každé ze sběrnic. Zde probíhají všechny rozhodovací a řídicí úlohy. Napravo na obrázku následují moduly, které mohou přímo stmívat klasické žárovky (fázově) a nebo LED pásky (řízením napětí) nebo LED čipy (řízením proudu). Tyto moduly jsou schopné stmívat v plném rozsahu 0 až 100 %. S nimi je možné se vyhnout „nešvaru“ předřadníků a LED žárovek, které nabíhají skokem z nuly hned na 10 až 20 % rozsahu. Navíc šestikanálové stmívače lze využít jako dva plnobarevné RGB kanály a tak nezávisle řídit dva barevné okruhy. Protože výrobci LED nabízejí i pásky, jejichž každý barevný LED bod lze ovládat individuálně, má Tecomat Foxtrot v sortimentu modul, který generuje protokol ovládající velkou rychlostí změny až 5 000 LED bodů za sebou.

LED zařízení, zejména masově vyráběné předřadníky (DALI, PWM, 0 až 10 V) aLED žárovky připojitelné na síť 230 V AC s sebou nesou nové technické problémy i pro prosté spínání. Protože jde o spínané zdroje s charakterem kapacitní zátěže, při sepnutí vypínače nebo relé prochází jeho kontaktem několikanásobek ustáleného proudu, tzv. inrush current, typicky kolem 40 A, který – ač působí po dobu jednotek milisekund, je schopen běžné kontakty časem opotřebit, někdy i trvale slepit, svařit. Stavebnice Tecomat Foxtrot má proto v sortimentu reléové moduly se zvláště vybranými komponentami s kontakty odolávajícími náběhovým proudům od 80 až po 800 A (obr. 3).


Obr. 3. Foxtrot 2 má na sběrnici moduly dvou-, osmi- a jedenáctikanálových reléových kontaktních výstupů s různými vlastnostmi; především je to odolnost proti vysokým špičkám zapínacích proudů, tzv. inrush current, s hodnotou až 800 A; v bezdrátové verzi jsou k dispozici jednoa dvoukanálové reléové aktory

Obr. 4. V zázemí každé osvětlovací soustavy je rozváděč s jističi a chrániči jednotlivých okruhů, kromě nich zde může být řídicí systém Foxtrot a komunikační centrála budovy koncentrovaná do Tecomatu Foxtrot připojeného jako server řadou zabezpečených IP protokolů přímo do internetu
Obr. 4. V zázemí každé osvětlovací soustavy je rozváděč s jističi a chrániči jednotlivých okruhů, kromě nich zde může být řídicí systém Foxtrot a komunikační centrála budovy koncentrovaná do Tecomatu Foxtrot připojeného jako server řadou zabezpečených IP protokolů přímo do internetu

Stavebnice Foxtrot je dodávána v provedení na lištu DIN se stejným tzv. form factorem, tedy tvarem a velikostí, jako jsou standardní jističe a chrániče. Lze tudíž instalace řídicího systému kombinovat do stejných rozváděčů jako „klasickou silovku“ včetně zakrytování. Na obr. 4 je tato kombinace za chodu. Z obrázku jsou zřejmé další dvě praktické vlastnosti periferních modulů Foxtrotu. Každý každý výstup i vstup má na čele modulu indikační LED, která přehledně signalizuje stav každého jednotlivého kontaktu. Jsou vidět i malá černá tlačítka, která umožňují provozovat výstupní kontakt ručně. To je jedna z velkých instalačních výhod systému Tecomat Foxtrot. Při instalaci si elektrikář může sám ručně vyzkoušet integritu a funkčnost zapojení každého okruhu, aniž by musela být tou dobou zprovozněna centrální jednotka, resp. aniž by v tu chvíli potřeboval nějakou součinnost s programátorem. Tato možnost ručního ovládání je i argumentem pro to, že je možné nouzově zapnout a rozsvítit každý okruh i v případě, že je z určitých důvodů, třeba servisních, vyřazena z chodu centrální jednotka.

K řízení osvětlovací soustavy jsou zapotřebí i senzory a nástěnné ovladače s tlačítky nebo s rotačními prvky pro stmívání. Vybraný, ale ne úplný sortiment je na obr. 5. Klasikou je řízení na konstantní intenzitu osvětlení, takže se uplatní senzory intenzity, a to jak venkovní, tak i interiérové. Na obrázku je i systémová brána do světa KNX – standardu, pro který stovky výrobců z Evropy a celého světa vyrábějí své špičkové designové nástěnné ovladače. S Foxtrotem mohou architekti a soukromí investoři vybírat designové interiérové prvky i ze základny KNX v podstatě bez omezení a přitom stále zůstávají na univerzální a flexibilní integrační platformě Tecomatu Foxtrot a jejích výhodách.

Obr. 5. Nedílnou součástí stavebnice Foxtrot 2 jsou i integrované senzory osvětlení, senzory pohybu, senzor teplotní mapy sledovaného prostoru, snímače RFID tagů a nástěnné ovladače v designech hlavních výrobců vypínačů, do stavebnice patří i skleněné dotykové panely s individuálním potiskem pro specializované zakázky
Obr. 5. Nedílnou součástí stavebnice Foxtrot 2 jsou i integrované senzory osvětlení, senzory pohybu, senzor teplotní mapy sledovaného prostoru, snímače RFID tagů a nástěnné ovladače v designech hlavních výrobců vypínačů, do stavebnice patří i skleněné dotykové panely s individuálním potiskem pro specializované zakázky

Obr. 6. Ovládací grafika je uložena v centrálním modulu Tecomatu Foxtrot, je interpretovatelná v mobilní aplikací nebo prostřednictvím webových prohlížečů a lze ji individuálně naprogramovat a přizpůsobit logice i vizuální identitě koncového uživatele; vlevo je nad sebou ukázka ovládání Home Kit z mobilního telefonu a hodinek, pod kterými je připojen systém Tecomat Foxtrot
Obr. 6. Ovládací grafika je uložena v centrálním modulu Tecomatu Foxtrot, je interpretovatelná v mobilní aplikací nebo prostřednictvím webových prohlížečů a lze ji individuálně naprogramovat a přizpůsobit logice i vizuální identitě koncového uživatele; vlevo je nad sebou ukázka ovládání Home Kit z mobilního telefonu a hodinek, pod kterými je připojen systém Tecomat Foxtrot

Softwarově a komunikačně je systém Foxtrot 2 připraven k integraci i do jiných nadřazených ekosystémů. Včele jsou systémy HomeKit firmy Apple a Google Home. Dvě největší společnosti, které přistupují k řízení domů nikoliv zdola, od konkrétních senzorů a aktorů, ale naopak shora řešením ovládací úrovně na mobilních telefonech a tabletech. Zahrnují do toho i svá hlasová ovládání či ovládání prostřednictvím hodinek. Přitom vše podporují umělou inteligencí, kterou sdílejí na svých cloudových platformách. Foxtrot těmto ekosystémům umí vše, co má připojeno pod sebou, předložit jako nativní ovládané prvky.

Systém Tecomat Foxtrot je první volbou pro ty profesionály, kteří to se svými dodávkami řešení pro inteligentní domy a budovy myslí vážně, jsou schopni a chtějí svým zákazníků nabídnout vlastní know-how a přidanou hodnotu a hledají systém schopný být spolehlivým a dlouhodobě podporovaným nosičem jejich algoritmů nebo specializovaného know- -how. Další, všeobecné i detailní informace lze nalézt v nové znalostní databázi TecoWiki a na interaktivním portálu pro techniky TecoSupport na adresách: wiki.tecomat.cz a support.tecomat.cz.

Ing. Jaromír Klaban, klaban@tecomat.cz
Teco a. s., Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín
www.tecomat.com