časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Technologie hl. m, Prahy se po dvou letech svého fungování zdaleka nestarají jen o veřejné osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s. | www.thmp.cz

Už dva roky Praha spravuje své veřejné osvětlení (VO) vlastními silami. Jeho správu a údržbu svěřila v roce 2018 společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP), která je ze 100 % vlastněná hlavním městem. THMP ale už od svého vzniku nebyla koncipována jen jako klasický správce veřejného osvětlení, postupně přebírá i další pražské technologické celky. O ty se dnes stará bezmála 200 zaměstnanců a jiných spolupracovníků.

Obr. 1. Každý večer ulice hlavního města rozsvítí okolo 680 plynových luceren (Karlův most, foto: Michal Kotek, mk3d)
Obr. 1. Každý večer ulice hlavního města rozsvítí okolo 680 plynových luceren (Karlův most, foto: Michal Kotek, mk3d)

Největší síť veřejného osvětlení v České republice

Pražská síť veřejného osvětlení zahrnuje více než 135 tisíc světelných a 1 536 zapínacích míst. Postupně se ukazuje, že vložení její správy do rukou městské společnosti byl krok správným směrem. Poruchovost a průběžná nesvítivost jsou totiž rok od roku nižší. Před vznikem společnosti THMP se nesvítivost v Praze pohybovala v intervalu 2 až 5 %, v loňském roce ji THMP už držela výrazně pod hranicí 2 %. Zásluhu na tom má i intenzivní preventivní výměna vysokotlakých sodíkových výbojek, které jsou dnes v Praze hlavním světelným zdrojem. Každý rok jich THMP vymění přibližně 45 tisíc. Během tří let se tak nové výbojky objeví na všech stožárech pražského VO.

Architektonické nasvětlení památek scelorepublikovým významem

THMP zajišťuje slavnostní osvětlení 140 pražských architektonicky významných staveb. Mezi ně patří namátkou i Karlův most, Staroměstská radnice, Rudolfinum nebo třeba Vyšehrad. Architektonické nasvícení nabízí nejen turistům ojedinělý pohled, nenarušuje ho totiž množství jiných prvků, jako jsou např. okolní budovy nebo reklamy. V noci tak dominuje jen ta část Prahy, která má zůstat zdůrazněna. THMP osvětlení pražských památek spouští po západu slunce postupně vždy ve tříminutovém intervalu podle jejich stáří. Nejdříve tak vyniknou stavby z 10. století a jako poslední se rozsvítí nejmladší z nich.

Údržba 680 plynových luceren v pražské památkové rezervaci

Současné plynové osvětlení má v centru Prahy své nezastupitelné místo, dokresluje totiž večerní atmosféru historických exteriérů a ulice hlavního města osvětluje už od roku 1847. Dnes zahrnuje 415 lamp s jednou až třemi lucernami a tři historické kandelábry na Malé Straně – osmiramenný na Hradčanském a Loretánském náměstí, čtyřramenný na Dražického náměstí. THMP pro zajištění širšího spektra materiálových dodávek pro jejich servis vlastními kapacitami aktuálně spustila pilotní projekt na vývoj nových plynových hořáků. V květnu proto provedla měření fotometrických veličin pražských plynových lamp, které ověřilo jejich skutečné světelnětechnické vlastnosti.

Obr. 2. Údržba veřejného osvětlení na Libeňském mostě (foto: archív THMP)
Obr. 2. Údržba veřejného osvětlení na Libeňském mostě (foto: archív THMP)

Správa městského kamerového systému

V lednu letošního roku THMP začala provozovat městský systém, ve kterém je integrováno 4 500 pražských kamer. V rámci tohoto systému společnost servisuje 1100 kamer Městského kamerového systému a na základě objednávky i dalších asi 300 kamer, které jsou ve správě společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Servis kamerových systémů zahrnuje pravidelnou údržbu jednotlivých zařízení a také odstraňování jejich závad a poruch. Kvalitní preventivní činnost a obnova zařízení mají zásadní význam pro minimalizaci jejich neplánovaných výpadků a poruch.

Údržba věžních a veřejných hodin

Praha má v majetku celkem 57 věžních a 458 veřejných hodin na území hlavního města. Historie pražských hodin sahá dále než šest set let do minulosti a jejich přítomnost ke koloritu města neodmyslitelně patří. I v této oblasti THMP plánuje modernizaci, zejména na uličních hodinách chce zavést dálkové řízení a dálkové seřizování. Letos navíc THMP zajistí generální opravu věžních hodin na sedmnácti pražských památkách. V prvních čtyřech měsících roku 2020 již prošly revitalizací hodiny na kostele sv. Remigia v Čakovicích, hodiny Geologického ústavu na Klárově a jako zatím poslední přišly na řadu hodiny kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Opravy se letos dočkají i hodiny kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí nebo třeba kostela sv. Ludmily na náměstí Míru.

Dobíjecí stanice na pražských stožárech veřejného osvětlení

THMP ve spolupráci se společností PRE distribuce již v roce 2019 zahájila přípravu společného projektu synergické obnovy kabelové sítě pražského VO a kabelů distribuční sítě. Současná kabelová síť má omezenou výkonovou kapacitu, a proto může být využívána pouze pro účely veřejného osvětlení. Výměna umožní využití sítě nejen pro napájení stožárů veřejného osvětlení, ale i pro budoucí dobíjení elektromobilů. V budoucnu tak bude možné rychle osadit nadzemní části modernizovaného vedení nabíječkami, které Pražanům dovolí nabíjet elektromobily. Projekt předpokládá vznik až 3 tisíc nabíjecích míst pro e- -mobilitu napájených přímo ze stožárů VO.

Pilotní projekty „chytrého“ osvětlení v pražských parcích

Ve vybraných pražských parcích THMP testuje smart technologie v oblasti veřejného osvětlení. V Chotkových a Bezručových sadech vyměnila původní osvětlení za LED svítidla a doplnila je o komunikační člen. Umí tak sepnout i vypnout každé jednotlivé svítidlo, informace o případné poruše se dostane přímo na dispečink a současně dokáže u stožárů VO nastavovat různé světelné parametry. Projekt by se měl letos rozšířit do dalších čtyř parků, ve kterých THMP vyzkouší i jiné chytré technologie.

Obr. 3. Profylaxe kamer v tunelu Mrázovka (foto: archív THMP)
Obr. 3. Profylaxe kamer v tunelu Mrázovka (foto: archív THMP)

Odstraňování graffiti a nelegálních výlepů

Každý den se v Praze na stožárech veřejného osvětlení objevují nová graffiti a vylepené reklamní letáky na stožárech veřejného osvětlení. Nejen že jsou na nich umístěné nelegálně a kazí dojem z veřejného prostoru, ale také způsobují nemalé poškození městského majetku. Problému se THMP věnuje už druhým rokem. Kromě toho, že její pracovníci každý den odstraní desítky nelegálních výlepů, v loňském roce zahájila i aplikaci tzv. antiplakátovacích nátěrů na stožáry VO. Ty nanáší především v místech, která byla na základě historických zkušeností k nelegálním výlepům zneužívána nejčastěji. V roce 2019 v první etapě nátěry aplikovala celkem na 1 200 sloupů VO, letos jich bude více než 800.

Mobilní aplikace na hlášení poruch a černé reklamy

V červnu THMP spustí novou mobilní aplikaci, která umožní jednoduše a odkudkoliv ohlásit poruchu nebo nelegální výlepy a graffiti na stožárech pražského veřejného osvětlení. Po odeslání se informace dostane na dispečink společnosti, ten ji vyhodnotí a na místo vyšle své pracovníky. Aplikace bude zdarma ke stažení pod názvem Praha svítí. Kromě využití mobilní aplikace lidé stále mohou poruchy nebo nelegální reklamu a graffiti na stožárech veřejného osvětlení nahlašovat i na telefonním čísle 800 40 40 60 nebo prostřednictvím e-mailové adresy poruchyvo@thmp.cz.

QR kódy na stožárech pražského veřejného osvětlení

Během letošního roku začne THMP na štítky na stožárech pražského veřejného osvětlení umísťovat kromě identifikačního šestimístného čísla i QR kódy. Po jejich načtení se v mobilním telefonu zobrazí responzivní webová aplikace s názvem Skenuj Prahu. Ta uživatelům nabídne v pilotní fázi informace o zařízeních, která spadají pod správu THMP, a možnost jednoduché komunikace s dispečinkem ohledně poruch nebo černých výlepů na stožárech VO. V dalších etapách budou do aplikace postupně přidávány další služby, ať už poskytované THMP, nebo jinými subjekty.