časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Technika osvětlování XIX – Plzeň 14. června 2001, Kurz osvětlovací techniky XIX – VŠB – TU Ostrava 15. až 16. 5. 2001

|

Světlo 1/01

Technika osvětlování XIX – Plzeň 14. června 2001

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, a firma Osvětlení s. r. o. společně pořádají ve čtvrtek 14. června 2001 v areálu ZČU v Plzni, poblíž Městského industriálního parku Plzeň, Borská pole, tradiční seminář zaměřený na aktuální problémy vnitřního a venkovního osvětlení.

Technika osvětlování XIX
Veřejné osvětlení měst a obcí

Seminář je určen pro provozovatele, uživatele a projektanty osvětlovacích soustav, pracovníky z oblasti výstavby, údržby a správy veřejného osvětlení, hygieniky a další zájemce o světelnou techniku.

V rámci semináře se uskuteční propagační výstava výrobců a prodejců osvětlovací a měřicí techniky, pracovních pomůcek a manipulačních zařízení (vysokozdvižné plošiny).

Součástí semináře bude neformální společenský večer.

Stálí účastníci a členové ČSO obdrží pozvánky s přihláškou. Další zájemci o tuto odbornou akci mají možnost se obrátit na uvedené kontaktní adresy.

Rámcový program:
07:3008:30 Prezentace účastníků
08:3010:00 Slavnostní zahájení a společné přednášky
10:0012:00 Odborné přednášky v sekcích vnitřní a venkovní osvětlení
12:0013:30 Přestávka na oběd
13:3017:00 Odborné přednášky v sekcích vnitřní a venkovní osvětlení
19:00 Společenský večer

Bližší informace o semináři poskytnou:

Odborní garanti:
doc. Ing. Josef Linda, CSc., ZČU – FEL Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 019/723 74 61-5
e-mail: linda@kee.zcu.cz

Miroslav Tichý, Osvětlení s. r. o.
Boettingerova 2, 301 00 Plzeň
tel./fax: 019/27 59 84
e-mail: elektro@osvetleni.top.cz

Organizační garant:
Ing. Pavel Stupka,
MODOS – moderní osvětlován
Liliová 8, 326 00 Plzeň 26
tel.: 0603 424 446
e-mail: stupka@modos.cz


Kurz osvětlovací techniky XIX – VŠB – TU Ostrava 15. až 16. 5. 2001

Předběžný seznam referátů:

 1. Martina Bednářová: Zkoušení způsobilosti jako součást systému jakosti laboratoře
 2. Jiří Habel, Radek Hašpica: Metodika řešení mnohonásobných odrazů
 3. Jiří Habel, Michal Kozák: Porovnání vybraných integrálních charakteristik
 4. Jiří Habel, Jan Málek: Studium odrazných vlastností vybraných materiálů
 5. Jiří Habel, Roland Andrýsek: Analýza jasových poměrů při hodnocení oslunění
 6. Jiří Hrachovina: Osvětlování sportovišť
 7. Jaroslav Kotek: Osvětlování tunelů
 8. Pavla Motyčková: Legislativní úpravy faktoru osvětlení ve vztahu k zákonu č. 258/2000 a 155/2000
 9. Alena Muchová: Společnost pro temné nebe a světelný technik
 10. Jiří Novotný: Aktuální informace o evropských normách pro osvětlování
 11. Jiří Plch: Technickoprávní problémy v osv. technice
 12. Peter Rybár: Nejistoty a přesnost měření
 13. Jiří Slezák: Akreditace světelných laboratoří
 14. Alfons Smola: Energetický audit osv. soustav
 15. Jiří Svoboda: Nouzové osvětlení – výklad normy
 16. Jiří Voráček: Legislativa ve veřejném osvětlení
 17. Zdeňka Žídková, Jiří Slezák: Hodnocení únavy zraku
 18. Karel Sokanský, František Orság: Možnosti využití expertních systémů při návrhu osv. soustav
 19. Karel Sokanský, František Válek: Ovlivňování parametrů sodíkových výbojek změnami napětí
 20. Karel Sokanský, Marie Juklová: Praktické zkušenosti z porovnávacího měření umělého osvětlení
 21. Bohuslav Málek Světlo jako rizikový faktor
 22. Luděk Pekárek Lasery v legislativě hygienické služby

Neregistrovaní zájemci nechť se přihlásí na jedné z uvedených kontaktních adres a sdělí všechny údaje pro zaslání přihlášky:

RNDr. Marie Juklová
Krajská hygienická stanice
Partyzánské nám. 7
728 92 Ostrava,
tel.: 069/611 85 05 linka 123
fax: 069/612 73 86
e-mail: khsova@ha-vel.cz

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Vysoké škola báňská – Technická univerzita
ul. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: 069/699 51 81
fax: 069/691 95 97
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz