Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

TATRA BANKA – nová budova v centre Bratislavy

číslo 2/2004

TATRA BANKA – nová budova v centre Bratislavy

Ing. Dušan Hořínek,
ELIS International s. r. o.

Úvod

V centre Bratislavy, priamo oproti prezidentskému palácu na Hodžovom námestí, pred dvomi rokmi vyrástla nová budova zo skla a strieborného kovu, toľko diskutovaná medzi odbornou i laickou verejnosťou. Dnes už je prirodzenou súčasťou námestia. Jej užívateľom je TATRA BANKA a. s. Bratislava. Architektonický návrh stavby je prácou kolektívu autorov pod vedením Ing. arch. Ľubomíra Závodného.

Obr. 1. Obr. 2.

Návrh a výber osvetlenia pre túto akciu bol starostlivo pripravovaný viac ako osemnásť mesiacov. Na počiatku bolo oslovených viac ako dvadsať firiem. Užšieho výberu sa zúčastnilo sedem spoločností. Víťazom tzv. tendra na dodávku svietidiel sa stala švédska firma FAGERHULT AB prostredníctvom svojho zastúpenia v SR – ELIS INTERNATIONAL s. r. o. Bratislava.

Osvetlenie

Výber svietidiel bol veľmi podrobný. Zástupcovia TATRA BANKY a ich konzultanti z Rakúska – firma iC consulenten pod vedením p. Wagnera, požadovali doložiť všetky technické dokumenty a výsledky z certifikovaných skúšobní. Zo strany banky bol vedúcim projektu poverený Ing. arch. Baraniak. Po dlhých diskusiách bolo vybrané svietidlo z najnovšej série roku 2002 – typ ZORA 1×49W. Toto svietidlo v alumíniovo-striebornom dizajne spĺňalo nielen technické požiadavky na osvetlenie, ale i estetické požiadavky architekta.

Obr. 3. Obr. 6.

ZORA 1×49W je moderné svietidlo so svetelným zdrojom T5(FDH) a elektronickým predradníkom s frekvenciou 45 000 Hz. Teleso svietidla je tvorené rámom z eloxovaného extrúdovaného alumínia. Optická časť sa skladá z dvojitoparabolickej mriežky GAMA z vysokolešteného alumínia MIRO 5. Distribúcia svetla môže byť priamo-nepriama. Od 100 % po 70 % toku smeruje na pracovnú plochu, v závislosti od použitého horného krytu, ktorý je z plného alebo perforovaného alumíniového plechu, popr. z akrylátu. Subtílna konštrukcia a kvalitná optická časť svietidla zabezpečujú vysokú svetelnú účinnosť.

Svietidlá typu ZORA sa môžu použiť samostatne montované alebo plynule spojené za sebou a tvoriace systém. Tento spôsob bol použitý v jednom atypickom priestore budovy. Trojuholníkový pôdorys priestoru vyžadoval atypické rady svietidiel. Obr. 4. Svietidlá boli vyrobené v dĺžkach od 0,7 m po 3 m a skladané do radov rôznych dĺžok až po 17 m. Týmto riešením sa vytvoril špeciálny svetelný i architektonický efekt s podsvietením svetlíka.

Dobrá spolupráca dodávateľa, architekta, zástupcu banky a konzultantov sa prejavila i v rozhodnutí navrhnúť osvetlenie kancelárií už podľa novej európskej normy (STN) EN 12464. Toto rozhodnutie, v podstate predčasné (pred vydaním odpovedajúcej STN), uvítal i rakúsky akcionár banky a s malými výhradami i zástupca Ústavu kontroly pracovnej hygieny. Celkové osvetlenie bolo navrhnuté na strednú osvetlenosť 400 lx v kombinácii s miestnym osvetlením pracovnej plochy.

Pracovná plocha – plocha na kancelárskych stoloch – bola dosvetlená stolnými pracovnými svietidlami typu ICON 1×18W taktiež od firmy FAGERHULT AB Sweden. Hodnota osvetlenosti dosahovala 500 až 700 lx. Svietidlo ICON je vybavené dobrou pantografovou mechanikou pre jednoduché a správne nastavenie polohy nad pracovným stolom. Mechanika je ukrytá v hliníkových ramenách svietidla. V hlave svietidla je zabudovaná vysokoleštená optika, ktorá pri správnej polohe zabezpečuje vysoký komfort osvetlenia bez rušivých reflexií na obrazovke počítača. Svietidlo obsahuje elektronický predradník. Svietidlo je napojené trojžilovou šnúrou a je vodivo pospájané a uzemnené cez uzemňovací kolík. Vypínač na svietidle je dvojpólový a bezpečne odpája celé svietidlo od siete. Drôtená mriežka okolo zdroja a kovový, popr. pokovovaný plášť zamedzujú úniku nepriaznivého žiarenia EMC. Svietidlo je vyrábané z materiálov neobsahujúcich karcinogénny PVC.

Obr. 5.

Technickými parametrami svietidlo spĺňa vysoké požiadavky na zdravé pracovné prostredie. Nielen uvedená skutočnosť bola rozhodujúca pri výbere tohto svietidla. Dôkazom jeho kvalít je i to, že banka dodnes objednala i pre iné prevádzky viac ako tisíc zmienených svietidel.

Záver

V novej budove TATRA BANKY je použitých viacero typov svietidiel v rôznych priestoroch. Predložený článok bol zameraný na dve z nich – ZORA a ICON. Tie tvoria jadro správneho osvetlenia pracovných stolov. Je ich tu inštalovaných viac ako 900. Pred odovzdaním budovy do prevádzky bolo vykonané protokolárne meranie osvetlenia prof. doc. Ing. Smolom z Technickej univerzity v Bratislave. V závere protokolu sa konštatuje, že osvetlenie budovy spĺňa všetky požiadavky na správne a moderné osvetlenie pracovných priestorov.