Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Více aktualit

Takový byl Kurz osvětlovací techniky XXVII

Podzim na Dlouhých Stráních v Koutech nad Desnou je pro Českou společnost pro osvětlování, Regionální skupinu Ostrava, dobou pořádání tradiční akce, národní konference s mezinárodní účastí – Kurzu osvětlovací techniky, v tomto roce již s číslem XXVII. Kdo využil prodloužený víkend před touto akcí, nabízený v pozvánce, k turistice, prožil ve zdejších hvozdech mimořádně nádherné dny s modrou oblohou a jedinečnými výhledy do kraje.
 
Ale nyní již k akci samotné. Uskutečnila se ve dnech 29. září až 1. října 2009. Jejím hlavním zaměřením byla energetická náročnost budov z pohledu světelné techniky. Pořadatelem akce byla VŠB – Technická univerzita Ostrava a Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava. Pořadatelům v jejich snažení pomáhali následující partneři: časopis SVĚTLO (vydavatelství FCC Public), ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o, časopis Elektrotechnika v praxi (vydavatelství BAEL) a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.
 
Přivítání účastníků a zahájení akce se první den odpoledne ve velkém sále ujal Ing. Tomáš Novák, Ph.D. Úvodní dvě přednášky Ing. Jindřicha Čermáka a Ing. Aleše Markytána, Ph.D., na aktuální téma výkonných světelných diod navodily živou pracovní atmosféru a vyvolaly bohatou diskusi. Podle programu následovala Valná hromada ČSO RS Ostrava s volbou nového výboru. Za novou předsedkyni regionální skupiny byla zvolena RNDr. Marie Juklová. Ta převzala štafetu po profesoru Sokanském, který se rozhodl svou energii věnovat rozvoji celé ČSO jako její předseda. Protože na konferenci byli přítomni i členové výboru celonárodní ČSO, proběhla i informační schůzka k přípravě mezinárodní konference V4 LUMEN 2010, která se bude konat na jaře 2010 v Brně. Uvítací akce spojená s ochutnávkou jihomoravských vín dala přítomným dostatečný prostor k volné diskusi.
 
Slavnostního zahájení se druhý den ráno ujal předseda ČSO prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Přivítal všechny účastníky, přednášející i vystavovatele, firmám poděkoval za dotace a sponzorské dary. Přivítal rovněž hosty konference, za které promluvil prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., vedoucí katedry elektroenergetiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Ten pozdravil účastníky a vysoce ocenil mnohaletou vytrvalou práci prof. Sokanského v oboru světelné techniky. Vtipně ho zařadil na časové ose za historicky nejvýznamnější osobnosti tohoto oboru. Srovnání K. Sokanského s T. A. Edisonem muselo být velmi povznášející. Za Regionální skupinu Ostrava ČSO účastníky konference pozdravila RNDr. Marie Juklová, která mimo jiné poděkovala za zvolení do předsednické funkce ČSO RS Ostrava. V neposlední řadě se za Slovenskou světelnětechnickou společnost ujal slova Ing. Peter Rybár, který ocenil dlouhotrvající dobrou spolupráci obou společností.
 
Dopoledne bylo věnováno nosným přednáškám a prezentaci vystavovatelů, odpoledne pokračovaly přednášky v sekcích elektro, hygiena a venkovní osvětlení. Večer byl již tradičně slavnostní. Bohaté stoly nabízely účastníkům k ochutnání speciality místní kuchyně a vína z vyhlášených svatobořických a znojemských sklepů. Ostravská rodačka, zpěvačka Heidi Janků, svými písničkami a dívčím šarmem okouzlila posluchače všech věkových kategorií. Podařilo se jí vtáhnout je do aktivní zábavy, a dokonce i na parket. V náročné produkci předvedl krásu tanečního pohybu Ing. Ivo Penn se svojí partnerkou. Nechyběla bohatá tombola ani tradiční program pro pány. Hudbou k tanci i k poslechu večer doplňovala skupina Šajtar. Hukot diskusí a zábavy pozvolna utichal v obou sálech hotelu až v časných ranních hodinách.
 
Třetí den dopoledne se konaly přednášky v samostatných sekcích vnitřního a veřejného osvětlení. Po obědě využilo mnoho účastníků nabídku doprovodného programu. Navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a ruční papírnu ve Velkých Losinách.
 
Kurz osvětlovací techniky XXVII se konal v duchu předchozích kurzů. Obsáhlý sborník s téměř sedmdesáti příspěvky svědčí o potřebě autorů podělit se o své poznatky a zkušenosti. Více než 220 účastníků, přes 60 přednášejících a patnáct vystavovatelů, to je výsledek stálého zájmu odborné veřejnosti. Takovýto výsledek a spokojenost zúčastněných dávají smysl nelehké práci všech, kteří se organizování akce účastní. Na závěr zbývá už jen poděkovat všem zúčastněným za zájem, organizátorům za nemalé úsilí a vytrvalost a těšit se na další setkání na podzim roku 2010.
 
Přípravný výbor z VŠB-TU Ostrava
a ČSO RS Ostrava
 
Obr. 1. Slavnostní zahájení (zleva prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., RNDr. Marie Juklová, Ing. Peter Rybár)
Obr. 2. Posluchači sledovali přednášky se zaujetím
Obr. 3. Diskuse na výstavě osvětlovací techniky