časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Systém Xcomfort v mobilním telefonu

|


Systém Xcomfort v mobilním telefonu

Ing. Richard Kaloč, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Protože v mnoha domácnostech dnes mobilní telefony již zcela vytlačily pevnou telefonní linku, vsadili jsme v oblasti dálkové správy a ovládání systému Xcomfort právě na komunikaci GSM. Ve spolupráci s firmou Sectron s. r. o. byl přímo pro společnost Moeller Elektrotechnika s. r. o. v České republice vyvinut a letos na jaře uveden na trh komunikátor GSM-SMS nesoucí označení TC45 Moeller.

Obr. 1. Komunikátor GSM TC45 Moeller
Obr. 3. Bezdrátový pokojový termostat Xcomfort
Obr. 4. Bezdrátový teplotní senzor Xcomfort

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Komunikátor (obr. 1) je dodáván v kompletu s napájecím adaptérem, úhlovou anténou se ziskem 1 dB a prutovou anténou se ziskem 3 dB pro místa s horším signálem a dále s propojovacím komunikačním kabelem RS-232. Komunikátor se do systému Xcomfort připojuje prostřednictvím automatizační a komunikační jednotky Home Manager (obr. 2).

Modem TC 45 Moeller v provozu

Abychom zájemcům přiblížili možnosti využití tohoto zařízení, představíme zde jednu z prvních aplikací v praxi. Jde o aplikaci systému Xcomfort, která byla realizována za pomoci systémového partnera společnosti Moeller, firmy Ekva s. r. o. z Prahy. Zadání investora znělo vcelku jednoduše – mít prostřednictvím mobilního telefonu kontrolu nad systémem vytápění a ohřevem teplé užitkové vody a zároveň možnost získat informaci o stavu zabezpečovacího zařízení i v situacích, kdy je uživatel mimo domov.

Co se v domě změnilo?

Před příchodem realizační firmy byl dům vybaven klasickou elektroinstalací a již využíván. Zdrojem tepla pro dům i ohřev vody je plynový kotel. S výhodou jsme tedy použili radiofrekvenční systém Xcomfort, který umožnil s minimálními zásahy dostat plně pod kontrolu vytápění domu a ohřev užitkové vody. Místo dosavadního prostorového termostatu kotle jsme v obývacím pokoji umístili bezdrátový pokojový termostat (obr. 3), který byl určen pro snímání teploty a případnou ruční korekci vytápěcí křivky uživatelem. Pro kompletní regulaci vytápění, včetně ekvitermního řízení podle venkovní teploty, jsme dále v domě doplnili bezdrátové senzory teploty (obr. 4) – venkovní teplota, teplota kotle a teplota bojleru.

Obr. 2.

Obr. 2. Připojení komunikátoru do systému Xcomfort

Pro spínání kotle a ohřev teplé vody jsou instalovány dva spínací aktory, které jsou umístěny přímo v kotli. Jádro celého systému – Home Manager a komunikátor TC45 Moeller, je umístěno v garáži v plastovém rozváděči nedaleko současného rozváděče pro dům. Pouze zde bylo třeba udělat „hrubé“ práce spojené s instalací rozváděče a napájecího přívodu z původního rozváděče. Pro sledování dvou stavů ústředny EZS (zabezpečeno a poplach) byl přidán bateriový dvojitý binární vstup. Ruční aktivaci režimu „dovolená“ obstarává bezdrátové tlačítko.

Co bylo třeba naprogramovat?

Po instalaci popsaných prvků radiofrekvenčního systému Xcomfort jsme získali všechny potřebné informace o teplotách, stavech kotle, bojleru a systému EZS pro Home Manager. V parametrizačním softwaru Home Manageru byl vytvořen program pro kotel s ekvitermními křivkami k řízení výkonu podle venkovní teploty, pro bojler s regulací na požadovanou teplotu teplé vody s možností upřednostnění časového programu ohřevu, dále referenční místnost s regulací podle nastavených teplot – komfortní, krátkodobý útlum, noční teplota a protizámrzová teplota s regulací podle časového programu. Rovněž byly doplněny logické a součtové funkce pro sledování stavů – zabezpečeno, stav baterií komponent, které nejsou napájeny ze sítě, a režimu dovolená. Posledním úkonem bylo nadefinování datových bodů pro ovládání prostřednictvím SMS a nadefinování alarmových zpráv.

Obr. 5.

Obr. 5. Informace o teplotách zasílané systémem Xcomfort

Co investor získal?

Proti dosavadnímu řešení jednoduché regulace vytápění získal dokonalou ekvitermní regulaci kotle podle venkovní teploty a řízení vytápění domu podle referenční místnosti. Zde může uživatel přímo na Home Manageru upravovat časový program a čtyři nastavené teploty. Otočné kolečko termostatu umožňuje komukoliv z domácnosti velmi snadno upravit vytápěcí program o ±3 °C. Časový program pro teplou užitkovou vodu, jakož i požadovanou teplotu má uživatel rovněž možnost upravit na Home Manageru. Ten zajišťuje ještě automatické „přehřátí“ vody v bojleru jednou týdně na 63 °C z důvodu zničení zárodků legionely. Jelikož je systém vázán na ústřednu EZS pomocí binárního vstupu, ihned po zakódování přechází celý dům do útlumového režimu z hlediska vytápění. Při příchodu domů se odkódováním EZS systém opět nastaví na automatický režim odpovídající reálnému času.

Ještě před odchodem z domu se může majitel rozhodnout k aktivaci režimu dovolená stiskem bezdrátového tlačítka umístěného v garáži. Ten po zakódování uvede systém do stavu úsporného protizámrzového režimu (týká se vytápění i ohřevu vody). Zjistí-li majitel, že bude delší dobu mimo domov až poté, co dům opustil, může stejný program dovolená aktivovat zprávou SMS vyslanou z mobilního telefonu. Text zpráv pro ovládání je uživatelsky definovatelný. Pro aktivaci dovolené může vypadat např. takto: „heslo Dovolena Ano„. Tato SMS je zaslána na mobilní telefonní číslo modemu. Poté co byl příkaz úspěšně ověřen správností hesla, je vykonán a uživateli je zpět zaslána zpráva ve tvaru: „Dovolena Ano„. Jednoduchým příkazem zaslaným zprávou SMS se lze dotázat na stav celého systému (odpověď viz obr. 5). Touto zprávou může majitel rovněž zjistit, jak dlouho před návratem je třeba aktivovat režim příjezd. Zjistí-li např., že venkovní teplota domu je 15 °C a teplota v obývacím pokoji je 12 °C, pošle zprávu pro aktivaci vytápění již šest hodin před příjezdem domů apod. Zpráva, která aktivuje vytápění a ohřev vody, může být v takovémto jednoduchém tvaru: „heslo Prijezd Ano„.

Obr. 6.

Obr. 6. Hlavní obrazovka zákaznické aplikace Xcomfort na Home Manageru

Neustále pod kontrolou

Home Manager vyhodnocuje i alarmové stavy a stará se tak o dům i v nepřítomnosti jeho majitele (obr. 6). V okamžiku, kdy ústředna EZS v domě zaznamená narušení objektu, Home Manager „tiše„ vyšle poplachovou zprávu na mobilní telefon majitele a zvolených členů rodiny. Protože čidla pro měření teploty, pokojový termostat a ovládací tlačítko systému Xcomfort jsou napájeny z baterií, může být vyslána alarmová zpráva informující o snížení kapacity některé z baterií. Zasílá se automaticky uživateli i servisní firmě opět v podobě zprávy SMS. Pro občasnou kontrolu nebo servisní zásahy může servisní organizace využít vysokorychlostní připojení GPRS a pracovat na Home Manageru vzdáleně ze své kanceláře. Přístup do aplikace je proti neoprávněnému použití chráněn heslem. Pro vzdálené připojení počítače je možné použít běžný mobilní telefon s přenosem GPRS. Tak mohou být servisní zásahy mnohdy dokončeny dříve, než majitel vůbec zjistí závadu, a firma tudíž majitele sama kontaktuje.

Shrnutí

Popsaná aplikace bezdrátového systému Xcomfort ukazuje v reálném provozu další možnosti, jak mít dům neustále pod kontrolou, ať jste na krátkou dobu v divadle nebo dlouhodobě na služební cestě či dovolené mimo republiku. Tato aplikace využívá letošní novinky v systému Xcomfort, modem GSM-SMS TC 45 Moeller. Pohodlí dálkové správy systému mobilním telefonem nebo osobním počítačem připojeným pomocí modemu jistě ocení i servisní firmy při odlaďování systému, kdy ušetří značné prostředky za opakované výjezdy při změně konfigurace a kontrole funkčnosti systému. Více informací o popisovaném zařízení a tomto projektu zájemci naleznou na našich internetových stránkách www.Xcomfort.com

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com
www.moeller.cz