časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Systém Xcomfort bez zbytečných drátů

|


Systém Xcomfort bez zbytečných drátů

Ing. Jaromír Pávek,
Produktový manažer Xcomfort, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Početné řídicí systémy v našem okolí – v automatických pračkách, v elektrických sporácích, v myčkách nádobí, v kotlích ústředního topení, v klimatizaci a v ostatních spotřebičích, které denně používáme, již ani nevnímáme, ačkoliv pečují o náš pohodlný a bezpečnější život. Všeobecný rostoucí trend využívání automatizace v domácnostech a v kancelářích se však zatím příliš neprojevuje v oblasti elektroinstalací budov. Od elektroinstalace vlastně ani neočekáváme, že by se přizpůsobovala našim požadavkům, a přitom určitě častěji saháme na vypínač osvětlení než na ovladače dalších spotřebičů. Jsme zvyklí večer vstát z postele a zhasnout světla nebo si příjemnou pohodu ke sledování televize vytvořit rozsvícením světel na několika místech. Před odchodem z domu se ode dveří ještě vrátíme zkontrolovat, zdali jsme zhasli všechna světla, a při návratu domů je postupně rozsvěcujeme.

Obr. 1.

Obr. 1. Topologie RF systému Xcomfort

Moderní elektroinstalace

Na rozdíl od klasické je tzv. moderní elektroinstalace schopna plnit měnící se požadavky uživatelů a zbavit je rutinních činností. Na trhu je několik systémů (EIB, Nikobus apod.), které pracují převážně na sběrnicovém principu. Jejich společným znakem je rozdělení funkce klasického vypínače na řídicí a ovládací část – senzory (pro uživatele jsou reprezentovány kolébkou spínače) a výkonovou část – aktory (zajišťují sepnutí obvodu spotřebiče). Velkou výhodou při projektování těchto systémů je skutečnost, že není zapotřebí přesně určovat, která svítidla či jiné spotřebiče mají být z daného místa ovládány. Důležitý je pouze počet silových obvodů v jednotlivých místnostech a místa, odkud by měly být ovládány. Konkrétní požadavky ovládání, tj. jaký senzor je určen pro ovládání příslušných svítidel s požadovanou funkcí, se programují (lépe řečeno nastavují) až při uvádění elektroinstalace do provozu.

Možnosti systémů moderní elektroinstalace

Již při příchodu domů může Xcomfort uživatelům po stisknutí jednoho tlačítka (za předpokladu, že je tma) osvítit cestu do kuchyně nebo do obývacího pokoje a při použití časových funkcí za nimi i zhasne. Velmi příjemné je využít světelné scény. Naprogramují se různé kombinace intenzity osvětlení a časy rozjasňování jednotlivých svítidel v místnosti (např. pro sledování televize, čtení knihy, posezení s přáteli aj.). Rovněž je možné nastavit plynulý přechod mezi scénami v rozmezí od několika sekund do několika minut, a to bez prudkých změn, které nejsou pro lidské oko přirozené. Samozřejmostí jsou tzv. centrální funkce – vypnutí všech svítidel a určených spotřebičů při odchodu z domu, v ložnici před ulehnutím do postele apod. Moderní elektroinstalace dokáže řídit i další podsystémy – standardní je komunikace s EZS, EPS, ovládání žaluzií, řízení topení, klimatizace nebo i zavlažování zahrady. Velkou výhodou je skutečnost, že celkové, ale i provozní náklady na jeden systém mohou být nižší než náklady na několik podsystémů.

Obr. 2.

Obr. 2. Pohodlné dálkové ovládání spotřebičů

Radiofrekvenční systém Xcomfort

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu rekonstruovaných a nově stavěných domů a bytů s požadavkem na rychlejší montáž elektroinstalace v nových, především montovaných domech uvedla společnost Moeller v rámci svého programu Xcomfort na trh systém zcela nové technologie – radiofrekvenční systém Moeller (RF systém). Tento systém nevyžaduje kladení sběrnicového vedení ani jiných komplikovaných kabelových rozvodů. Je tomu tak proto, že místo sběrnice používá pro přenos povelů rádiový signál. Zajišťuje větší pohodlí a bezpečnost bydlení, jakož i úsporu nákladů na vytápění. Jedinečnost řešení spočívá v komplexní automatizaci budov, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, řízení garážových vrat, brány vjezdu nebo regulaci osvětlení, včetně jeho stmívání. Spínací, stmívací a roletové aktory mohou být umístěny přímo ve spotřebičích nebo v instalačních krabicích. Novinkou tohoto roku jsou spínací aktory s bezpotenciálovým výstupem, přenosné dálkově ovládané zásuvky a analogové aktory s výstupním napětím 0/10 V nebo 1 až 10 V. Používají se pro spojitou regulaci vytápění nebo klimatizace, pro řízení otáček motoru prostřednictvím měničů frekvence, pro řízení elektronických předřadníků zářivek, popř. výkonových stmívačů se zátěží R, L nebo C. Co se týče senzorů, mohou být instalovány např. lepením v podstatě kdekoliv, popř. mohou být i přenosné (dálkové ovladače). Radiofrekvenční systém, ale samostatně i jeho komponenty lze využít pro modernizaci již existujících elektroinstalací i v novostavbách pro standardní a náročné aplikace.

Obr. 3.

Obr. 3. Snadná a rychlá montáž systému Xcomfort

Pro tyto potřeby uživatelů se osvědčily komplety s různými aktory a senzory, tj. bezdrátové sady Xcomfort pro stmívání osvětlení (CPAD-00/16), spínání osvětlení či jiných spotřebičů (CPAD-00/15), sady pro ovládání rolet (CPAD-00/27), popř. sady pro již hotové elektroinstalace s přenosnými zásuvkami pro spínání a stmívání osvětlení a s dálkovým ovladačem (CPAD-00/32). Jsou nyní k dostání za výhodné ceny ve velkoobchodech.

Hlavní charakteristika RF systému Xcomfort

Velká spolehlivost přenosu zpráv (povelů) je zajištěna oboustrannou komunikací – při stisku tlačítka aktor vysílá potvrzení o doručení povelu zpět do senzoru (pokud potvrzení nedojde, senzor příkaz automaticky opakuje). Použitá frekvence 868 MHz není ve volně dostupném pásmu, tudíž nehrozí zahlcení pásma jinými vysílacími zařízeními (vysílačkami, dálkovým ovládáním automobilů apod.). Dostatečný dosah přístrojů je dán výkonem vysílače, který je však omezen normou. V praxi to představuje dosah signálu až 100 m ve volném prostoru a 30 m uvnitř budovy, tzn. spolehlivý prostup signálu skrz dvě stěny a jeden strop. Pro zvětšení dosahu signálu je zmíněný systém vybaven patentovanou technologií, tzv. routingem (směrováním). Ta umožňuje předávání povelů mezi přístroji na větší vzdálenosti (pouze při programování v tzv. komfortním režimu). Vzájemné ovlivňování „sousedních instalací“ je znemožněno použitou metodou programování pomocí počítače v komfortním režimu a zadáním přístupového hesla k RF přístrojům. Vzhledem k obousměrnému přenosu nezahlcují vysílače RF systému Xcomfort frekvenční pásmo. Vysílač vyšle jednu zprávu a čeká na potvrzení přijetí. Obdrží-li vysílající přístroj potvrzení příjmu, jeho vysílač dále zůstává pasivní. Vyzářený výkon bezdrátového vypínače je 150krát až 200krát nižší než u mobilního telefonu. To je zcela zanedbatelná hodnota s ohledem na zdravotní účinek na lidský organismus (mimo okamžik vysílání je přístroj pasivní, tzn. že nevysílá žádný signál).

Obr. 4.

Obr. 4. Programování pouze malým šroubovákem

Instalace RF systému Xcomfort

Prvním krokem je instalace a připojení aktorů. Díky kompaktní konstrukci aktorů je lze zabudovat přímo do koncových spotřebičů nebo do standardních instalačních krabic pro zapuštěnou montáž. Vodiče aktoru se připojí přímo na spotřebič a síťové napájení 230 V AC. Následně se instalují senzory (nástěnné vypínače, termostaty, binární a teplotní vstupy atd.), přičemž konstrukce umožňuje jejich montáž přímo na stěnu. Senzory jsou napájeny z baterií s dlouhou životností (např. pro vypínač asi deset let). Je zajištěna i funkce upozornění na vybitou baterii blikáním osvětlení při aktivaci vypínače. Vzhledem k tomu, že se nepoužívají žádné prvky pro montáž do rozváděče, je možné při rekonstrukci ponechat dosavadní rozváděč i původní rozvod (vyhovují-li platným normám).

Nastavení systému RF Xcomfort

Jestliže uživatel klade na elektroinstalaci pouze standardní požadavky (tj. dálkové ovládání osvětlení, řízení rolet, spínání libovolných spotřebičů apod.) a nevyžaduje např. časové funkce, světelné scény, komfortní regulaci vytápění apod., lze systém nastavit snadno pouze šroubovákem. Při programování se nejprve na aktoru stiskne programovací tlačítko (na aktoru se rozsvítí dioda LED a připojené osvětlení), dále požadovaný senzor (jeden nebo více), který má ovládat zvolený aktor, a pro ukončení programovacího režimu se opět šroubovákem stiskne programovací tlačítko na aktoru. Je to jednoduché a rychlé, bez sekání zdí, bez výměny kabeláže či zvláštních znalostí systému. Jsou-li požadovány náročnější funkce pro řízení budov (tzv. inteligentní budovy), instalační systém se programuje s využitím osobního počítače, popř. notebooku a rozhraním RF/RS-232 a s aplikačním softwarem MRF 1.21 CZ (Moeller RF). Ve srovnání s programováním v základním režimu tímto uživateli budovy nebo objektu nevznikají žádné náklady navíc. Programováním prostřednictvím počítače se systém „upgraduje„ (povýší) do komfortního režimu (s možností zadání hesla a využíváním routingu). Po naprogramování je systém připraven plnit většinu úloh kladených na inteligentní budovu:

  • světelné scény,
  • centrální ovládání,
  • základní funkce vytápění,
  • ovládání žaluzií,
  • spolupráce s jinými systémy (alarm, elektrický zabezpečovací systém aj.).
Obr. 5.

Obr. 5. Vizualizace na displeji Home Manageru s možností dálkového ovládání

Kdyby standardní komponenty nepostačovaly pro požadovanou úroveň pohodlí bydlení, lze systém rozšířit o řídicí a vizualizační jednotku, tzv. Home Manager. Jednotka poskytuje možnost využívat velký počet funkcí, např. spínací hodiny, logické funkce, světelné scény, centrální ovládání, zvuková a vizuální poplachová hlášení, kompletní řízení vytápění s ekvitermní regulací, a v použití s komunikátorem GSM-SMS TC45 Moeller zajišťuje dálkovou komunikaci a ovládání prostřednictvím např. mobilního telefonu. Bezdrátový systém může bez problémů řídit sluneční kolektory, kotel, bojler na ohřev vody, směšovací ventily a zónové regulační prvky pro vytápění prostorů. K programování jednotky je určen program MMRF (Moeller Manager RF). Home Manager dodávají a parametrizují systémoví partneři firmy Moeller.

Chcete se blíže seznámit s RF systémem a vyzkoušet si možnosti ovládání a funkčnost systému v praxi?
Přijměte tedy pozvání do jedné ze vzorových realizací s moderní elektroinstalací Xcomfort, které jsme vytvořili s našimi systémovými partnery již v několika městech. Pozvánky do vzorových domů a ostatní informace naleznete na internetové adrese www.Xcomfort.com