Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Svítidlo jako maturitní práce na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně IV

Ing. Jana Kotková, FCC Public s. r. o.
 
V týdnu od 19. do 23. dubna 2010 se na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně VI konaly praktické maturitní zkoušky. V tomto týdnu maturovali studenti čtvrtého ročníku technického lycea, které je jednou ze čtyř částí této průmyslové školy (další jsou strojírenství, elektrotechnika a provoz a ekonomika dopravy). Letos poprvé bylo jednou z obhajovaných prací svítidlo. Jeho realizaci obhajovala studentka předmětu průmyslové výtvarnictví Pavlína Bímová. K jeho obhajobě byli jako hosté pozváni zástupci časopisu SVĚTLO.
 

Stolní dekorativní svítidlo

Pavlína Bímová
 
Studentka již ve druhém ročníku projevila velký zájem o historický vývoj a design svítidel, ve třetím ročníku na toto téma vypracovala seminární práci, a přestože žádný předmět výuky na technickém lyceu neobsahuje práce ve školních dílnách, ve čtvrtém ročníku se rozhodla nejen navrhnout, ale také vyrobit svítidlo.
 
Základní představu o jeho podobě získala v průběhu školního zájezdu do Chorvatska. Rozhodla se vytvořit „něco“, co by nejen připomínalo krásné chvíle strávené u moře, ale bylo také stále na očích. Výsledkem je stolní svítidlo, jehož základní tvar tvoří dvě skleněné na sebe „narážející“ vlny, na jejichž povrchu se jakoby třpytí odlesky slunečních paprsků i barvy moře.
 

Realizace svítidla

 
Nejdříve bylo třeba podle výtvarné předlohy a počítačové kresby, kterou si studentka připravila pod vedením učitele Ing. Miroslava Dlaska v předmětu CAD systémy, vyrobit kovovou formu ve tvaru mořské vlny určenou k ohýbání (lehání) skel. Tu za pomoci učitele Václava Zemana vyrobila z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm ve školních dílnách. Barevná skla si připravila v prostorách firmy TGK spol. s r. o. Podle výtvarného návrhu z plochy barevných skel o tloušťce 3 mm vyřezávala diamantovým řezákem jednotlivé tvary kapek. Mírné nerovnosti zarovnávala bruskou s vertikálně umístěným diamantovým brusným válečkem otáčejícím se rychlostí 2 255 min–1. Vzniklé barevné tvary poskládala na skleněné desky čirého skla o tloušťce 4 mm. Obě barevné sestavy pak posypala čirou skleněnou drtí, tzv. frity, a vložila je do elektrické pece, kde se při teplotě 800 ºC vyskládané skleněné vrstvy spekly (slinuly).
 
Před následným tvarováním vzniklých polotovarů bylo třeba na funkční plochu kovové formy nanést tenkou separační vrstvu prášku Sheffprimer smíchaného s vodou, zabraňující při ohřevu i chladnutí skla jeho popraskání vlivem rozdílné tepelné dilatace skla a oceli. Lehání každé z obou naslinovaných desek (budoucích vln) probíhalo při nejvyšší teplotě skla 650 ºC pět hodin. Vnitřní plochy vytvarovaných skel studentka nakonec pro zlepšení rozptylu světla opískovala. Obě ohnuté skleněné vlny UV lepidlem přilepila na připravenou základní desku s vyříznutým otvorem o průměru 40 mm pro umístění plastové objímky. Desku ve tvaru kapky vyrobila z čirého skla tloušťky 8 mm, boční strany zabrousila a vyleštila.
 
Podstavu vlastního svítidla, která má evokovat skalisko, na které mořské vlny narážejí, tvoří šestiboký čedičový kámen. V tomto případě studentce pomohla firma Weiss spol. s r. o., konkrétně pan Michal Nárovec, vedoucí lomu Soutěsky, který speciální pilou kámen uřízl a potřebný otvor o průměru 40 mm do něj vyvrtal.
 
Jednou z posledních prací byla výroba plastové desky umožňující skleněnou část svítila natáčet a současně zabraňující jeho poškrábání tvrdým a ostrým čedičem.
 
Následovalo zkompletování svítidla. Do vysoustruženého polyamidového válce s vnitřním závitem M 10 × 1 mm studentka našroubovala kovový svorec, na který připevnila plastovou objímku E27. Tuto sestavu upevnila v čedičovém bloku. Na pohyblivý přívod umístila vypínač. Vzhledem k tomu, že vodič ve svítidle prochází plastovou trubkou, jde o svítidlo II. třídy.
 
Stolní dekorativní svítidlo je osazeno kompaktní zářivkou Philips 11 W. Tím celý projekt reaguje na programový dokument Agenda 21, který se mimo jiné zabývá ochranou životního prostředí.
 
Podle slov učitele Václava Zemana, který studentku po celou dobu realizace této maturitní práce odborně provázel, patří dík hlavně společnosti TGK spol. s. r. o. Skalice u České Lípy, jmenovitě Ing. Haně Sůvové, Ing. Jaroslavu Šváchovi, Anně Odvárkové a Jaroslavu Černému, bez jejichž nezištné pomoci a podpory při výrobě by toto svítidlo nemohlo vzniknout.
 

Závěr

 
Na této škole ke studentům přistupují jako k dospělým rovnocenným partnerům. To se odrazilo i v celkové atmosféře letošních maturitních zkoušek, která byla z pohledu nezaujatého pozorovatele nestresující a příjemná. Maturitní komise byla vstřícná, obhajované práce kvalitní, studenti dobře připraveni. Pavlína Bímová na zvídavé dotazy jednotlivých členů komise odpovídala pohotově a bez váhání. Za prezentaci a realizaci své práce byla ohodnocena známkou výborná.
 
Foto: autorka
 
Obr. 1. U maturit byl přítomen také ředitel školy Ing. Josef Šlapák (druhý zleva), vedle něho šéfredaktor časopisu Světlo Ing. Jiří Novotný
Obr. 2. Pohled na maturitní komisi při obhajobě svítidla (zleva: předseda maturitní komise Ing. Stanislav Melichar ze SPŠ a VOŠ Šumperk, učitel Václav Zeman, třídní učitelka Mgr. Jindřiška Novotná, zástupce ředitele Ing. Karel Hospodka a učitelka Ing. Jitka Kudrová)
Obr. 3. Stolní dekorativní svítidlo (autorka Pavlína Bímová)
Obr. 4. Pavlína Bímová při obhajobě své maturitní práce (nedílnou součástí řešení svítidla byla počítačová kresba)