časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Svítidla, jejich design a nové pohledy na užití plastů

číslo 1/2002

Svítidla, jejich design a nové pohledy na užití plastů

akad. soch. Karel Novotný, K. N. DESIGN

Agentura Carolina společně s Národní galerií v Praze připravila na dny 21. až 24. února t. r. další ročník komplexu výběrových výstav art & interior, jehož součástí je také III. přehlídka českého a zahraničního designu. Prezentace špičkových výrobků interiérového vybavení, doplňků a svítidel vede k malému zamyšlení nad vývojem designu osvětlovacích těles a osvětlení v uplynulém desetiletí, nad současnými trendy a hledáním dalších cest v této oblasti.

Obr. 1.

V devadesátých letech uplynulého století zažil trh se svítidly nebývalý rozvoj. Mnoho zahraničních výrobců do České republiky vstoupilo přímo nebo v zastoupení tuzemských firem. „Vyhladovělí“ spotřebitelé vděčně přijímali širokou nabídku svítidel rozličného provedení. Jak tomu bývá, objevovala se produkce na velmi dobré technické i designérské úrovni, ale současně i svítidla nevalné kvality, nekvalitní po stránce světelnětechnické i co se týče zpracování, o invenci tvarového řešení ani nemluvě. Lze říci, že tento bouřlivý a neřízený vývoj byl počátkem nového milénia již ukončen. Ohledně výběru jsou u nás již bezezbytku stejné možnosti jako kdekoliv v Evropské unii. Funguje množství firem specializujících se na světelnou techniku a dodávajících svítidla ve všech cenových kategoriích. Tyto firmy se zaměřují zejména na velké odběratele – státní i podnikové zakázky a velké investiční celky. Jak ale ruku v ruce s investicemi do bydlení, rekonstrukcemi, výstavbou nových bytů i rodinných domů roste povědomí o kvalitním osvětlení a současně i jeho potřeba, objevují se velmi dobře světelně řešené i běžné obytné prostory. Lidé více dbají na světlo a svítidla, která je denně obklopují. Mnoho interiérových a architektonických studií má ve své nabídce svítidla od nejvýznamnějších světových výrobců a designérů. Bohužel, tato svítidla a světelné solitéry jsou přístupné jen movitějším občanům.

Obr. 2.

Široká nabídka světelné techniky a svítidel vedla k formování vkusu a názoru na jejich vzhled nejen u spotřebitelů, ale i u designérů a architektů. Je to ku prospěchu uživatelů i oboru jako takového. Standardem jsou svítidla kvalitní po technické stránce i zpracováním detailu. Důraz je kladen na úsporný ekologický provoz.

Nelze jednoznačně vymezit jednu linii, kterou se současný vývoj designu ubírá. Převažují jednoduchá, tvarově střízlivá řešení. I v bytech se objevují svítidla, kdy uplatnění samotného „tělesa“ je potlačeno a pracuje se pouze se světlem. Protipólem jsou solitéry – světelné plastiky, které plní funkci zejména výtvarného prvku v interiéru. Výrobci pracují s celou škálou materiálů, přičemž plast, kov a sklo jsou v průmyslové výrobě svítidel dominantní. Svítidla (nebo jejich díly) pro průmysl, venkovní užití i vybavení veřejných a administrativních prostorů jsou z velké části z plastů, a to velmi kvalitních – odolných proti mechanickému poškození i vyšším teplotám, barevně stálých atd.

Nemalá část účelových svítidel pro bytové osvětlení je také vyrobena z plastů – svítidla do koupelen, chodeb, hal, pro kuchyňská pracoviště i pracovní stolní svítidla. V těchto případech jde o velkosériovou produkci. Počáteční výrobní investice pouze do lisovacích forem se pohybuje v řádech statisíců. Pro zajištění návratnosti je tudíž nutné zajistit odbyt a umístění na trhu minimálně desetitisícových sérií stejného tvarového řešení svítidla.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Poněkud odlišný doposud byl přístup k využití plastů v malosériové, individuální výrobě. Je to pochopitelné. Těžko si lze při menších objemech výroby stejného designu, požadavku pružné změny i možnosti nabídnout rozličné varianty a barevná provedení představit standardní zpracování plastů lisováním v drahých formách. Z těchto důvodů designéři v oblasti „individuální“ tvorby plasty běžně opomíjeli. Pracovali s kovem a sklem, doplněným kamenem nebo dřevem. Tyto materiály člověk přirozeně vnímá jako hodnotné a reprezentativní. V období několika předcházejících let byl ale tento ustálený přístup prolomen. I pro tvorbu interiérových svítidel a originálních světelných objektů volí nastupující generace designérů a architektů plast jako hlavní materiál. Vzhledem k objemově malé produkci je rukodělně mechanicky opracováván deskový materiál. Kombinací různé barevnosti, lepením, ohýbáním nebo vakuovým tvarováním lze dosáhnout nebývale působivé podoby. Modelace je přímá, puristicky čistá. Autoři pracují s jednoduchými geometrickými tvary, které se uplatňují samostatně i v jejich kombinacích. Mnohdy je odhalen světelný zdroj, objímka i ostatní elektroinstalační prvky. Pro inspiraci se tvůrci vracejí do sedmdesátých let minulého století. Designérské návrhy jsou originální, umožňující mnoho modifikací, ale současně vhodné i pro opakovanou výrobu. Tyto změny byly vidět i na prezentacích studií zabývajících se osvětlením a svítidly na zmiňované výstavě art & interior. Kromě množství kvalitní průmyslové produkce technicistního provedení se jako protipól objevila svítidla individuálního charakteru, zpracovaná převážně z plastů.

Tab. 1. Svítidla italské firmy FontanaArte přihlášená do III. přehlídky zahraničního designu

Název Design Druh Rozměr Světelný zdroj
PLASTIC Fernando a Humberto Campana stolní svítidlo 43 × 17 × 58 4 žárovky 25 W, E 14
SLICE Carlo Tamborini stolní svítidlo 17 × 17 × 17 1 žárovka 40 W, E 14
NEO Luisa Calvi, Mauro Merlini, Carlos Moya stojanové svítidlo 30 × 30 × 160 2 zářivky 24 W – G 5
DUPLEX Carlo Tamborini stojanové svítidlo 24 × 24 × 160 2 žárovky PAR 20, 50 W E 27
ELVIS Charles Williams stojanové svítidlo 27 × 27 × 140 6 žárovek 100 W, E 27

Svítidla (od italské firmy FontanaArte (tab. 1), která patří ke špičce v designu) přihlášená do III. přehlídky zahraničního designu firmou Hagos mohou být ukázkou zmíněného přístupu. Vycházejí ze základních geometrických tvarů a plně využívají dobré rozptylné vlastnosti použitého materiálu – metakrylátu. Snad pouze místo klasických žárovek mohl být využit některý z úspornějších zdrojů. Lze očekávat, že s plasty bude možné se stále častěji setkávat i v nabídce exkluzivních soliterních svítidel.