časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Svítidla iGuzzini řady Composit

Design: J. M. Wilmotte
 
Ing. Petr Žák, Ph.D., ETNA s. r. o.
 
Osvětlování muzeí, galerií a výstavních prostorů je jednou z oblastí, ve které se italská společnost iGuzzini dlouhodobě a intenzivně angažuje. Pro firmu byl v tomto směru důležitým mezníkem návrh svítidel Cestello (obr. 1) od dvojice architektů G. Aulenti a P. Castiglioni, pocházející z druhé poloviny 80. let dvacátého století. Návrh těchto tzv. vícezdrojových svítidel byl inspirován sestavami světlometů, které se používají k osvětlení fotbalových stadionů. Svítidlo tvoří několik samostatně směrovatelných reflektorových světelných zdrojů upevněných v hliníkové rámové konstrukci. Každý světelný zdroj je možné samotně naklápět okolo osy v rozsahu ±45°. Svítidla byla původně navržena pro halogenové reflektorové žárovky s dichroickým (QR-CBC51) a hliníkovým reflektorem (AR111) a později rozšířena o typy pro halogenidové výbojky. Z původní nástěnné verze svítidla byla následně odvozena závěsná, podhledová i stojanová varianta. Zvláště svítidla v podhledové verzi se výrazně prosadila při osvětlování prodejních a prezentačních prostorů. Jejich obliba vedla k tomu, že se vícezdrojová svítidla rychle rozšířila a současně se stala součástí sortimentu mnoha výrobců svítidel. Tato skutečnost vedla firmu iGuzzini k myšlence, pokusit se tento původní koncept dále rozvinout do nových technicky a funkčně propracovanějších a vizuálně odlišných typů svítidel. První svítidla, která vycházejí z této ideje, jsou svítidla řady Composit, navržená francouzským architektem a designérem J. M. Wilmottem a představená na jaře 2007 na veletrhu Euroluce v Miláně. Návrh svítidel nejen vycházel z předchozí vize, ale byl zároveň konfrontován s jeho použitím v praxi v rámci projektu osvětlení Muzea umění ve Forli. Hlavním přínosem nové řady Composit ve srovnání se svítidly Cestello je její modularita. Zatímco svítidla Cestello byla komponována jako samostatná, lze svítidla Composit použít jak samostatně, tak i ve spojení do různých sestav.
 
Základem nové řady svítidel jsou moduly z protlačovaného hliníku ve tvaru L (160 × 62 mm) ve třech standardních délkách 900, 1 200, 1 500 mm. Tyto moduly buď mohou být prázdné, nebo mohou být osazeny dvěma (900 mm), třemi (1 200 mm) nebo čtyřmi (1 500 mm) světelnými zdroji. Svítidla se vyrábějí v provedení pro halogenové žárovky o výkonu 100 W s vlastním reflektorem (AR111) nebo pro halogenidové výbojky 35 a 70 W. Svítidla pro halogenidové výbojky jsou k dispozici ve verzi pro reflektorové halogenidové výbojky (CDM-111) nebo jako svítidla s vlastními reflektory s dvěma úhly poloviční svítivosti (14° a 30°). Lze je rovněž zvolit v kombinovaném provedení s halogenidovými výbojkami a halogenovými žárovkami. Světelné zdroje je možné vyklápět k horizontální rovině v rozsahu +60°/–30° a otáčet okolo svislé osy v rozsahu (–90°/+70°). Pro přesné zajištění úhlového nastavení jednotlivých světelných zdrojů je určen aretační mechanismus (obr. 2). Prázdné moduly i moduly se směrovatelnými světelnými zdroji lze osadit lineárními zářivkami o příkonech 14, 21 a 28 W. Jednotlivé moduly je možné upevnit na lankové ocelové závěsy (obr. 3) nebo úchyty upevnit přímo na strop nebo stěnu. Pro vzájemné spojení modulů do sestav se používají přímé a rohové spojky (obr. 4). U lineárních sestav lze přisadit dvojici modulů k sobě (2× L). Příslušenství, kterým je možné svítidla osadit, zahrnuje refraktory, barevné filtry, IČ filtry (halogenové žárovky) a UV filtry (halogenidové výbojky).
 
Nový modulový systém svítidel umožňuje vytvořit směrové osvětlení předmětů a dílčích částí prostoru, celkové (nepřímé) osvětlení místnosti i kombinaci obou způsobů. Řada svítidel Composit je modulární systém, který je určen nejen pro osvětlení muzeí a galerií, ale také obchodních prostorů nebo zasedacích a konferenčních místností. Pro osvětlení v muzeích a galeriích jsou především určena svítidla osazená halogenovými reflektorovými žárovkami, u kterých lze použít různé úhly poloviční svítivosti (8°, 24°, 45°) i příkony (35, 50, 75, 100 W) a které je možné v případě potřeby stmívat. K osvětlení prodejních prostor se volí svítidla pro halogenidové výbojky, popř. jejich kombinace s halogenovými žárovkami. Při nástěnném upevnění je lze použít i pro účinné osvětlení výloh s využitím vzhledově velmi čistě řešeného technického zařízení (svítidla). Při osvětlení vlastního prodejního prostoru představují svítidla Composit vizuálně velmi jednoduchý a čistý interiérový prvek, který se může stát důležitou součástí image obchodu. Jsou-li tato svítidla instalována k osvětlení menších konferenčních místností, je vhodné využít moduly s halogenovými žárovkami doplněné lineárními zářivkami. Halogenové žárovky umožňují osvětlit nejen jednací stůl, ale také stěny místnosti, lineární zářivky umožňují vytvořit celkové nepřímé a rovnoměrné osvětlení prostoru. Kombinovaným spínáním různých částí takto vytvořené osvětlovací soustavy s využitím stmívání halogenových žárovek lze vytvořit různé světlené scény, vhodné pro odlišné využití konferenčních místností, jako je prezentace na plátně, diskuse, přednáška, videokonference apod. První realizací, ve které byla svítidla Composit použita v České republice, je expozice Knihovny Václava Havla nazvaná Václav Havel-český mýtus (obr. 5), představující celistvost života a osobnosti Václava Havla od narození až po současnost, otevřená od prosince loňského
roku v Hergetově cihelně (www.vaclavhavel-knihovna.org)
 
Obr. 1. Nástěnné svítidlo Cestello 6× 50 W
Obr. 2. Možnosti směrování svítidel Composit
Obr. 3. Zavěšení sestavy svítidel Composit
Obr. 4. Použití rohové spojky v sestavě Composit
Obr. 5. Expozice Václav Havel-český mýtus v Hergetově cihelně, foto P. Janžura