časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Svítidla iGuzzini pro veřejné osvětlení

|

číslo 3/2005

Svítidla iGuzzini pro veřejné osvětlení

Ing. Petr Žák, Ph.D.,
Etna s. r. o.

V současné době je velmi populární diskuse o problematice světelného znečištění. Na jedné straně stojí světelní technici, kteří z hlediska osvětlení nesmyslně argumentují energetickou náročností řešení omezujícího rušivé světlo, jako kdyby cílem návrhu osvětlení byla úspora elektrické energie, a ne osvětlení samotné. Na druhé straně jsou hvězdáři, kteří argumentují rušivými účinky světla, přitom hvězdy často pozorují na jiných vlnových délkách, než je viditelné záření, a snaží se diskutovat o tématech, o kterých by nikoho ani ve snu nenapadlo vést s nimi odbornou diskusi (účinky na faunu, floru, člověka a další). Oba tábory se „zakopaly„ ve svých pozicích, a protože nemají dost odvahy ze svých úkrytů vylézt a připustit, že možná něco nevědí a mohli by se na to druhého zeptat, radši spáchají seppuka (japonská rituální sebevražda). To je stručná charakteristika současného stavu problematiky světelného znečištění v České republice. Situace se původně vyvíjela velmi progresivně, ale nevznikla dostatečná odborná platforma pro její řešení. Stav v tomto ohledu v Evropě je díky respektu a toleranci mezi diskutujícími podstatně jiný a má šanci na nalezení řešení, které sice nemusí být ideální, ale jistě lepší než nyní. Tomu, jak naše firma přistupuje k řešení problematiky světelného znečištění, je věnován následující příspěvek.

Obr. 1.

Obr. 1. Svítidlo PLATEA

V druhé polovině 80. let dvacátého století bylo téma světelného znečištění již dosti diskutováno v USA. Se zpožděním, na počátku 90. let, tato diskuse pronikla i do Evropy. Firma iGuzzini se řešení začala věnovat již při objevení problému, nicméně si uvědomovala jeho složitost, potřebu rozsáhlé informační kampaně a nutnosti vytvořit platformu pro odbornou diskusi. Vedle informační kampaně začala firma iGuzzini ve spolupráci s americkou firmou Devine vyvíjet venkovní svítidla třídy cut-off (tzv. cloněná svítidla – viz ČSN IEC50 (845)) se stejným názvem. Původně byl celý systém tvořen čtyřmi typy svítidel: Tebe, Delphi, Delo, Argo, se čtyřmi typy optických systémů podle klasifikace IESNA (USA): optika II, III, V a asymetrická. Postupně byly zdokonalovány optické systémy uvedených svítidel i typy použitých světelných zdrojů. Paralelně s tím byly vyvíjeny další systémy venkovního osvětlení. V současné době patří nabídka venkovních svítidel iGuzzini třídy cut-off, která jsou charakteristická svým designem i kvalitou zpracování, k jedné z nejširších.

PLATEA

Systém Platea, historicky druhý systém třídy cut-off firmy iGuzzini, využívá stejnojmenné světlomety od italského architekta M. Cucinelliho, které lze s použitím výložníků osadit na sloup nebo stěnu. K systému se standardně dodávají kónické sloupy o výšce 4, 7 a 9 m. Pro osvětlení komunikací jsou určeny světlomety s křivkou svítivosti „motýlového„ tvaru. Vzhledem k tomu, že systém umožňuje použití i jiných typů optik původní řady světlometů, rozšiřují se možnosti při osvětlování městských ploch nejrůznějších tvarů a velikostí. Svítidla s izolační třídou II, krytím IP66 a mechanickou odolností IK07 lze osadit halogenidovými nebo vysokotlakými sodíkovými výbojkami od 70 do 150 W.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Obr. 2. Svítidlo BERLINO
Obr. 3. Svítidlo ESTE
Obr. 4. Svítidlo CITYWOODY

BERLINO

Svítidla Berlino svým tvarem vycházejí z původně vnitřních svítidel „průmyslového designu„ architekta R. Piana. Jsou určena pro osvětlení městských prostranství a lze je osadit kompaktními zářivkami, vysokotlakými sodíkovými, rtuťovými nebo halogenidovými výbojkami s příkonem od 70 do 150 W. Jejich součástí je sloup o výšce 5 m nebo nástěnné rameno. Svítidla mají izolační třídu II a krytí IP65.

Obr. 5.

Obr. 5. Svítidlo FRAMEWOODY

ESTE

Návrh svítidla Este pochází od trojice známých italských designerů M. Albiniho, F. Helga, A. Piva. Z ohledem na rostoucí požadavky na omezení světelného toku vyzařovaného do nežádoucích směrů byl původní optický systém svítidel přepracován. Svítidla lze osadit sodíkovými nebo halogenidovými výbojkami 70 či 150 W a upevnit na atypický sloup čtvercového průřezu o výšce 6 m nebo na stěnu. Svítidla mají izolační třídu II a krytí optické části IP65.

CITYWOODY

Systém svítidel CityWoody vychází z řady světlometů MaxiWoody a umožňuje využití malých a středních typů svítidel, které lze osadit vysokotlakými sodíkovými nebo halogenidovými výbojkami do příkonu 150 W. Ke svítidlům se dodávají kónické sloupy o výškách 4 nebo 7 m. Svítidla se upevňují na sloup profilovanými výložníky (s jejich pomocí lze na vrchol sloupu upevnit jedno nebo dvě svítidla). Na sloupy o výšce 7 m mohou být svítidla instalována v rozdílných výškách. Toto uspořádání umožňuje osvětlovat zvlášť komunikaci pro automobilovou dopravu a zvlášť pro pěší komunikaci. Vzhledem k tomu, že svítidla vycházejí z původní řady světlometů, je možné jejich optický systém doplnit některým již existujícím příslušenstvím, díky němuž lze upravit tvar křivky svítivosti. Svítidla jsou zařazena v izolační třídě II, s krytím IP67 a mechanickou odolností IK08.

Obr. 6.

Obr. 6. Svítidlo FLAMINIA

FRAMEWOODY

I systém FrameWoody vychází z řady světlometů MaxiWoody. Světlomety tohoto systému jsou sloučeny do větších celků a vytvářejí světelný bod s větším počtem světelných zdrojů. Uvedené uspořádání systému umožňuje jeho současné využití pro veřejné i slavnostní osvětlení. Svítidla mohou osvětlovat jak přilehlé objekty, tak fasády budov nad úrovní svítidel. Součástí systému jsou sloupy o výšce 7 a 9 m. Svítidla se vyrábějí také ve verzi pro montáž na fasádu nebo v závěsném provedení. Systém lze osadit všemi typy světlometů (optik) v příkonech od 70 do 150 W. Izolační třída svítidel je II, krytí IP67, mechanická odolnost IK08.

FLAMINIA

Návrh a tvarové řešení tohoto systému vycházejí ze severského prostředí, jejich autorem je arch. Jan Wickelgren. Systém se skládá ze svítidel Flaminia čtyř řad – A, B, C, D. Typ A je osazen optickým systémem třídy cut-off a lze jej použít k osvětlování komunikací pro automobilovou dopravu. Součástí systému jsou sloupy výšky 4, 5, 6 a 7 m. Svítidla je možné osadit halogenidovými výbojkami o příkonu 70 nebo 150 W. Při návrhu svítidel Flaminia byla pozornost zaměřena i na tvarové řešení sloupu, jehož křivky vycházejí z jasné inspirace, ale současně mají i svoji logiku. Tou je rozšíření sloupu v místě dvířek pro svorkovnici. Zde většinou vznikají problémy s velikostí svorkovnice či s připojením svítidel. Svítidla mají izolační třídu II, krytí IP67 a mechanickou odolnost IK07.

SALARIA

Tvar svítidel Salaria čerpá z původních venkovních svítidel s kulovými nebo oválnými polykarbonátovými kryty a bere v potaz i požadavky na omezení světelného toku vyzařovaného do horního poloprostoru. Tento systém je flexibilní jak v natočení výložníku v objímce okolo sloupu, tak možností natočit svítidlo okolo svislé osy v horním čepu. To dovoluje optimalizovat směrování světelného toku při požadovaném uspořádání osvětlovací soustavy. Ke svítidlům se dodávají sloupy výšky 5 a 7 m. Svítidla jsou standardně k dispozici v provedení pro kombinovaný provoz (plný výkon a snížený výkon). Svítidla se třemi možnými typy optických systémů lze osadit halogenidovými nebo sodíkovými výbojkami o příkonech 70 až 150 W. Jsou zařazena v izolační třídě II a jsou s krytím IP65.

Obr. 7. Obr. 8. Obr. 10.

Obr. 7. Svítidlo SALARIA
Obr. 8. Svítidlo LES ALPES
Obr. 10. Uliční osvětlení ve Velkých Hamrech se svítidly PLATEA (foto P. Janžura)

LES ALPES

Venkovní svítidla Les Alpes byla navržena v roce 2002 v rámci generelu městského osvětlení italského horského středisko Cortina d´Ampezzo. Systém osvětlení navržený Giovanni Albertinim obohacuje charakter tohoto místa o typický prvek městského mobiliáře a současně splňuje náročné předpisy regionu Veneto ohledně světelného znečištění. Zpřísněné požadavky na omezení světelného znečištění vycházejí i ze skutečnosti, že v blízkosti Cortiny d´Ampezzo se nachází astronomická observatoř Col Druscie. Svítidla lze osadit halogenidovými i sodíkovými výbojkami; projekt v Cortině d´Ampezzo byl jednou z prvních aplikací halogenidových výbojek s keramickým hořákem (CDM-TT). Tvar svítidla je svérázný, ale vzhledově zapadá do prostředí horského střediska. Svítidla mají izolační třídu II, krytí IP65, mechanickou odolnost IK07.

Obr. 9.

Obr. 9. Svítidlo LAVINIA

LAVINIA

Řada svítidel Lavinia je nejnovější řadou venkovních svítidel třídy cut-off. Byla navržena pro venkovní osvětlení nového výstavního areálu v Miláně, kde se bude konat letošní výstava Intel. Autorem návrhu areálu i designu svítidel je italský architekt M. Fuksas. Tvar svítidla vznikl převzetím charakteristického tvarového prvku výstavních hal. Svítidla lze osadit vysokotlakými sodíkovými nebo halogenidovými výbojkami o příkonu 250 a 400 W. Součástí systému jsou sloupy o výškách 6, 7, 9 a 10 m. Na letošní výstavě Intel budou představena svítidla nižších příkonů. Svítidla mají izolační třídu II a krytí IP66.

ETNA, s. r. o.
Mečislavova 2/307
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595, 257 320 597
fax: 257 310 604, 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz